PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 4 | 389--397
Tytuł artykułu

Budżetowanie przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem buforów czasu i kosztu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Construction project budgeting including time buffers and costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaproponowana w artykule metoda planowania kosztów realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem kontyngencji wskazuje na możliwość zastosowania do tego celu buforów czasu. Wzbogacenie wykonywanych obliczeń na etapie planowania robót o wartość kontyngencji kosztów jest ważna z praktycznego punktu widzenia i wychodzi na przeciw oczekiwaniom inwestorów, nauczonych wieloma przykładami przekraczania planowanych kosztów inwestycji bez uwzględniania kosztów rezerwowych. Wykonanie obliczeń jest stosunkowo proste i wymaga głównie znajomości zaplanowanych kosztów poszczególnych zadań, nawet w formie deterministycznej. W artykule zaprezentowano założenia proponowanej metody oraz przedstawiono przykład obliczeniowy dotyczący realnego obiektu budowlanego. W zależności od danych, jakimi dysponuje planista, przedstawiono wyniki obliczeń wielkości kontyngencji kosztów całego przedsięwzięcia siedmioma wariantami obliczeniowymi. W zależności od zastosowanej metody wzrost kosztów całego przedsięwzięcia waha się w granicach 21 do 36% kosztów całego projektu. Najwyższe koszty kontyngencji uzyskano stosując wyniki analizy ryzyka (35-36%), pozostałe metody dały zbieżne wyniki w granicach 21 do 26% kosztów całego obiektu. Na zakończenie przedstawiono przebieg krzywej sumowej obrazującej narastanie kosztów w czasie planowanych robót.
EN
The proposed method presented in this article concerns cost estimating of projects, including contingency. It points to the possibility of application of time buffers for this purpose. From the practical point of view, the enhanced calculation at the planning stage of works, taking into account cost contingency, is important and meets the expectations of owners, who tend to exceed the planned costs of investment without considering reserve costs. The implementation of the calculation is relatively simple, and basically requires one person to be acquainted with the planned costs of particular tasks, even in a deterministic way. This article presents the assumptions of the proposed method and a calculation example involving a real construction object. Depending on the data available to the planner, the results are presented concerning the calculations of the amount of cost contingency of the entire project by way of seven variants of calculation. With reference to the provided example, depending on the applied method, the increase of the cost of the entire undertaking ranges from 21-36 % of the costs of the entire project. The highest contingency costs were obtained by using the risk analysis method (35-36 %). Other methods gave consistent results within the range of 21-26% of the costs of the entire object. In the conclusion, a continuous curve is shown depicting an increase of costs during the planned works.
Wydawca

Rocznik
Strony
389--397
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Katedra Geoinżynierii, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mieczyslaw_polonski@sggw.pl
Bibliografia
 • 1 Kapliński O. Some aspects of risk management in construction industry, w: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – formułowanie i implementacja strategii reakcji na ryzyko, red, J. Bizon-Górecka, Bydgoszcz 2000, s. 59-69.
 • 2 Skorupka D. The method of identification and quantification of construction projects risk. Archives of Civil Engineering (2005), Warszawa, LI, 4, 647-662.
 • 3 Skorupka D. Metoda identyfikacji i oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wojskowa Akademia techniczna, Warszawa, 2007.
 • 4 Woolf M.B. Faster Construction Projects With CPM Scheduling. Mcgraw-hill Professional Publishing, 2007.
 • 5 Herroelen W., Leus R., Demeulemeester E. Critical chain project scheduling: Do not oversimplify. Project Management Journal (2002) Vol. 33, No. 4, 48-60.
 • 6 Steyn H. An investigation into the fundamentals of critical chain project scheduling. International Journal of Project Management (2000) Vol. 19, 363-369.
 • 7 Goldratt E. Łańcuch krytyczny. Wyd. WERBEL, Warszawa, 2000.
 • 8 Połoński M., Pruszyński K. Lokalizacja buforów czasu w metodzie łańcucha krytycznego w harmonogramach robót budowlanych (cz. I) - podstawy teoretyczne. Przegląd Budowlany (2008) No. 2, 45-49.
 • 9 Połoński M., Pruszyński K. Lokalizacja buforów czasu w metodzie łańcucha krytycznego w harmonogramach robót budowlanych (cz. II) – praktyczne zastosowanie. Przegląd Budowlany (2008) No. 3, 55-62.
 • 10 Pruszyński K. Metoda harmonogramowania realizacji przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem buforów czasu. Rozprawa doktorska, Warszawa, 2012.
 • 11 Połoński M. Obliczanie terminu realizacji przedsięwzięć budowlanych metodą CCPM na podstawie multiplikatywnego modelu czasu trwania czynności. Materiały z LIV Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZiTB „Krynica 2008”, Tom V, s. 531-538.
 • 12 Połoński M, Pruszyński K. Wyznaczanie wielkości buforów czasu i terminu zakończenia przedsięwzięcia w harmonogramach budowlanych. Prace Naukowe Instytytu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 90, Seria Studia i materialy Nr 20, (2008) s. 289-297.
 • 13 Połoński M. Harmonogramowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem buforów czasu wyznaczonych na podstawie analizy ryzyka. Budownictwo i Architektura, 12(1) (2013) s. 47-52.
 • 14 Flyvbjerg B., Holm M.S., Buhl S. Underestimating Costs in Public Works, Error or Lie? American Planning Association Journal, Vol. 68, No. 3, Summer, (2002) 279-295.
 • 15 Flyvbjerg B., Bruzelius N., Rothengatter W. Megaprojects and Risk. An Anatomy of Ambition. Cambridge University Press, 2003.
 • 16 Reilly J., McBride M., Sangrey D., MacDonald D. & Brown J. The development of CEVP® - WSDOT’s Cost-Risk Estimating Process. Proceedings, Boston Society of Civil Engineers. (2004) http://www.wsdot.wa.gov/projects/projectmgmt/riskassessment.
 • 17 Kasprowicz T. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych, w: Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. (ed. Kapliński O) Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa 2007, s. 69-74.
 • 18 Kasprowicz T. Kontyngencja przedsięwzięć budowlanych. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Vol. 53, nr 8 (2004), s. 91-108.
 • 19 Baccarini D. Estimating project cost contingency - a model and exploration of research questions, in Khosrowshahi, Farzad (ed), ARCOM 20th Annual Conference, September (2004), pp. 105-113. Heriot-Watt University, Edinburgh: Association of Researchers in Construction Management.
 • 20 Adams F.K. Construction Contract Risk Management: A Study of Practices in the United Kingdom. Cost Engineering Vol. 50/No. 1 January (2008), pp. 22-33.
 • 21 Nassar K. Cost Contingency Analysis for Construction Projects Using Spreadsheets. Cost Engineering Vol. 44/No. 9 September (2002), pp. 26-31.
 • 22 Górecki J. Koszty budowy w perspektywie zmienności czynników kosztotwórczych. Przegląd Budowlany, nr 2 (2013) s. 45-50.
 • 23 Połoński M., Ziółkowska A. Edycja kosztów w programie MS Project. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Vol. 13 (2012), s. 277-284.
 • 24 Benjamin J.R., Cornell C.A. Rachunek prawdopodobieństwa statystyka matematyczna i teoria decyzji dla inżynierów. Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa, 1977.
 • 25 Kosecki A. Modelowanie i analiza finansowania przedsięwzięć budowlanych, w: Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. (ed. Kapliński O) Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa 2007, s. 119-132.
 • 26 Webb A. Wartość wypracowana w praktyce, PROED, Warszawa, 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a1c8d4af-43be-401d-b5e2-9ebd0b992d90
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.