Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | T. 97, nr 12 | 1986--1997
Tytuł artykułu

Tlenkowe materiały hybrydowe : projektowanie, charakterystyka i wybrane kierunki użytkowe

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Hybrid oxide materials : design, characteristics and selected potential application
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Omówiono zagadnienia dotyczące syntezy funkcjonalnych materiałów tlenkowych i hybrydowych połączeń nieorganiczno-nieorganicznych oraz nieorganiczno-organicznych. Szczególną uwagę zwrócono na spektrum metod wykorzystywanych do ich preparatyki oraz wpływ warunków procesowych na ich parametry fizykochemiczne. Utylitarnym aspektem prezentowanych zagadnień jest wykorzystanie wytworzonych materiałów w szeroko rozumianej ochronie środowiska ukierunkowanej na usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych oraz organicznych z roztworów wodnych, a także w charakterze aktywnych komponentów materiałów elektrodowych. Istotny nacisk położono na proces adsorpcji oraz fotokatalitycznej degradacji wybranych modelowych zanieczyszczeń organicznych.
EN
A review, with 86 ref., of functional oxide and hybrid inorg.- inorg. as well as inorg.-org. materials, their prepn., physicochem. properties and uses for environmental protection aimed at removing of inorg. and org. pollutants from aq. solns. and for prodn. of electrode materials.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
1986--1997
Opis fizyczny
Bibliogr. 86 poz., rys.
Twórcy
 • Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, filip.ciesielczyk@put.poznan.pl
 • Politechnika Poznańska
autor
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • [1] B. Dou, H. Chen, Y. Song, C. Tan, Mater. Chem. Phys. 2011, 130, 63.
 • [2] Z. Tan, S. Su, J. Qiu, F. Kong, Z. Wang, F. Hao, J. Xiang, Chem. Eng. J. 2012, 195-196, 218.
 • [3] K. Szwarc-Rzepka, B. Marciniec, T. Jesionowski, Adsorption 2013, 19, 483.
 • [4] O. Weichold, B. Tigges, M. Bertmer, M. Möller, J. Colloid Interface Sci. 2008, 324, 105.
 • [5] K.E. Engates, H.J. Shipley, Environ. Sci. Pollut. Res. 2011, 18, 386.
 • [6] M.E. Argun, J. Hazard. Mater. 2008, 150, 587.
 • [7] J. Zhu, V. Cozzolino, M. Pinga, Q. Huang, C. Giandonato, A. Violante, Chemosphere 2011, 84, 484.
 • [8] B. Alyuz, S. Veli, J. Hazard. Mater. 2009, 167, 482.
 • [9] S. Lacombe, N. Keller, Environ. Sci. Pollut. Res. 2012, 19, 3651.
 • [10] C. Langford, Catalysts 2012, 2, 327.
 • [11] A.O. Ibhadon, P. Fitzpatrick, Catalysts 2013, 3, 189.
 • [12] D. Friedmanna, C. Mendive, D. Bahnemann, Appl. Catal. B 2010, 99, 398.
 • [13] W.Y. Teoh, R. Amal, J. Scott, J. Phys. Chem. Lett. 2012, 3, 629.
 • [14] Y. Shin, D. Lee, K. Lee, K.H. Ahn, B. Kim, J. Ind. Eng. Chem. 2008, 14, 515.
 • [15] M.T. Laranjo, N.C. Ricardi, L.T. Arenas, E.V. Benvenutti, M. Costa de Oliveira, M.J. Leite Santos, T.M. Haas Costa, J. Sol-Gel Sci. Technol. 2014, 72, 273.
 • [16] M. Fan, S. Hu, B. Ren, J. Wang, X. Jing, Adv. Powder Technol. 2013, 235, 27.
 • [17] D.R.M. Brew, F.P. Glasser, Cem. Concr. Res. 2005, 35, 85.
 • [18] A. Douy, J. Sol-Gel Sci. Technol. 2002, 24, 221.
 • [19] O. Kesmez, E. Burunkaya, N.M. Asilturk, E. Arpac, J. Non-Cryst. Solids 2011, 357, 3130.
 • [20] K. Byrappa, M. Yoshimura, Handbook of hydrothermal technology, William Andrew & Sons, New York 2001.
 • [21] W.L. Suchanek, R.E. Riman, Adv. Sci. Tech. 2006, 45, 184.
 • [22] L. Zhu, K. Liu, H. Li, Y. Sun, M. Qiu, Solid State Sci. 2013, 20, 8.
 • [23] H.G. Yang, G. Liu, S.Z. Qiao, C.H. Sun, Y.G. Jin, C. Smith, J. Zou, H.M. Cheng, G.Q. Lu, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 4078.
 • [24] F. Ciesielczyk, T. Jesionowski, Physicochem. Probl. Miner. Process. 2011, 46, 279.
 • [25] F. Ciesielczyk, P. Bartczak, Ł. Klapiszewski, D. Paukszta, A. Piasecki, T. Jesionowski, Physicochem. Probl. Miner. Process. 2014, 50, 119.
 • [26] F. Ciesielczyk, M. Nowacka, A. Przybylska, T. Jesionowski, Colloids Surf. A 2011, 376, 21.
 • [27] F. Ciesielczyk, M. Przybysz, J. Zdarta, A. Piasecki, D. Paukszta, T. Jesionowski, J. Sol-Gel Sci. Techn. 2014, 71, 501.
 • [28] Y. Zhang, G. Xiong, N. Yao, W. Yang, X. Fu, Catal. Today 2001, 68, 89.
 • [29] J.E. Lofgreen, G.A. Ozin, Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 911.
 • [30] K. Siwińska-Stefańska, J. Zdarta, D. Paukszta, T. Jesionowski, J. Sol- Gel Sci. Techn. 2015, 75, 264.
 • [31] K. Siwińska-Stefańska, A. Kubiak, A. Piasecki, J. Gościańska, G. Nowaczyk, S. Jurga, T. Jesionowski, Materials 2018, 11, 841.
 • [32] K. Siwińska-Stefańska, A. Kubiak, A. Piasecki, A. Dobrowolska, K. Czaczyk, M. Motylenko, D. Rafaja, H. Ehrlich, T. Jesionowski, Appl. Sur. Sci. 2018, 463, 791.
 • [33] K. Siwińska-Stefańska, D. Paukszta, T. Jesionowski, Przem. Chem. 2011, 90, 1009.
 • [34] K. Siwińska-Stefańska, J. Michalak, T. Jesionowski, Przem. Chem. 2012, 91, 964.
 • [35] J. Zhang, Z. Guo, X. Zhi, H. Tang, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp. 2013, 418, 174.
 • [36] A. Nilchi, S. Janitabar-Darzi, A.R. Mahjoub, S. Rasouli-Garmarodi, Colloids Surf. A 2010, 361, 25.
 • [37] N. Tangchupong, W. Khaodee, B. Jongsomjit, N. Laosiripojan, P. Praserthdam, S. Assabumrungrat, Fuel Process. Technol. 2010, 91, 121.
 • [38] M.A. Neouze, U. Schubert, Monthsh. Chem. 2008, 139, 183.
 • [39] K. Siwińska-Stefańska, F. Ciesielczyk, M. Nowacka, T. Jesionowski, J. Nanomater. 2012, 2012, art. no. 316173.
 • [40] M. Wawrzkiewicz, Chem. Eng. J. 2013, 217, 414.
 • [41] T. Jesionowski, Dyes Pigments 2005, 67, 81.
 • [42] S.K. Parida, S. Dash, S. Patel, B.K. Mishra, Adv. Colloid Interface Sci. 2006, 121, 77.
 • [43] K. Siwińska-Stefańska, M. Nowacka, A. Kołodziejczak-Radzimska, T. Jesionowski, Dyes Pigm. 2012, 94, 338.
 • [44] K. Siwińska-Stefańska, K. Szwarc-Rzepka, A. Piasecki, T. Jesionowski, Adv. Powder Technol. 2017, 28, 1298.
 • [45] F. Ciesielczyk, Ł. Klapiszewski, K. Szwarc-Rzepka, T. Jesionowski, Adv. Powder Technol. 2014, 25, 695.
 • [46] Ł. Klapiszewski, J. Ziętek, F. Ciesielczyk, K. Siwińska-Stefańska, T. Jesionowski, Physicochem. Probl. Miner. Process. 2018, 54, 793.
 • [47] Z. Li, Y. Kong, Y. Ge, Chem. Eng. J. 2015, 270, 229.
 • [48] V.K. Thakur, M.K. Thakur, P. Raghavan, M.R. Kessler, ACS Sustainable Chem. Eng. 2014, 2, 1072.
 • [49] A. Gregorova, V. Sedlarik, Desalin. Water Treat. 2016, 57, 10655.
 • [50] X. Li, X. Luo, Adv. Mater. Res. 2012, 549, 423.
 • [51] S. Jana, S. Das, RSC Adv. 2014, 4, 34435.
 • [52] Ł. Klapiszewski, P. Bartczak, M. Wysokowski, M. Jankowska, K. Kabat, T. Jesionowski, Chem. Eng. J. 2015, 260, 684.
 • [53] K. Siwińska-Stefańska, D. Paukszta, A. Piasecki, T. Jesionowski, Physicochem. Probl. Miner. Process. 2014, 50, 265.
 • [54] K. Siwińska-Stefańska, M. Fluder, W. Tylus, T. Jesionowski, J. Environ. Manage. 2018, 212, 395.
 • [55] A.H. Maturana, I.M. Peric, B.L. Rivas, S.A. Pooley, Polymer Bull. 2011, 67, 669.
 • [56] A.A. Mungray, S.V. Kulkarni, A.K. Mungray, Cent. Eur. J. Chem. 2012, 10, 27.
 • [57] Y.B. Onundi, A.A. Mamun, M.F. Al Khatib, M.A. Al Saadi, A.M. Suleyman, Int. J. Environ. Sci. Tech. 2011, 8, 799.
 • [58] F. Mohammed-Azizi, S. Dib, M. Boufatit, Desalin. Water Treat. 2013, 51, 4447.
 • [59] Y. Gao, Q. Yue, B. Gao, Y. Sun, W. Wang, Q. Li, Y. Wang, Chem. Eng. J. 2013, 217, 345.
 • [60] F. Ciesielczyk, P. Bartczak, K. Wieszczycka, K. Siwińska-Stefańska, M. Nowacka, T. Jesionowski, Adsorption 2013, 19, 423.
 • [61] F. Ciesielczyk, P. Bartczak, T. Jesionowski, Desalin. Water Treat. 2015, 55, 1271.
 • [62] F. Ciesielczyk, P. Bartczak, T. Jesionowski, Int. J. Environ. Sci. Technol. 2015, 12, 3613.
 • [63] P. Bartczak, M. Norman, Ł. Klapiszewski, N. Karwańska, M. Kawalec, M. Baczyńska, M. Wysokowski, J. Zdarta, F. Ciesielczyk, T. Jesionowski, Arab. J. Chem. 2015, DOI 10.1016/j.arabjc.2015.07.018
 • [64] F. Ciesielczyk, P. Bartczak, T. Jesionowski, Adsorption 2015, 22, 445.
 • [65] F. Ciesielczyk, P. Bartczak, Ł. Klapiszewski, T. Jesionowski, J. Hazard. Mater. 2017, 328, 150.
 • [66] S. Ibrahim, S. Nabila Ammar, H.H. Abdel Ghafar, M. Farahat, Desalin. Water Treat. 2012, 48, 320.
 • [67] D. Kołodyńska, R. Wneztrzak, J.J. Leahy, M.H.B. Hayes, W. Kwapinski, Z. Hubicki, Chem. Eng. J. 2012, 197, 295.
 • [68] E. Padilla-Ortega, R. Leyva-Ramos, J. Mendoza-Barron, R.M. Guerrero- Coronado, A. Jacobo-Azuara, A. Aragon-Pina, Adsorpt. Sci. Technol. 2011, 29, 569.
 • [69] I. Langmuir, J. Am. Chem. Soc. 1918, 40, 1361.
 • [70] H.M.F. Freundlich, J. Phys. Chem. 1906, 57, 385.
 • [71] S. Lagergren, Vetenskapsakad. Handl. 1898, 24, 1.
 • [72] Y.S. Ho, G. McKay, Process Biochem. 1999, 34, 451.
 • [73] W.J. Weber, J.C. Morris, J. Sanit. Eng. Div. 1963, 89, 31.
 • [74] A. Rahmani, H. Zavvar Mousavi, M. Fazli, Desalination 2010, 253, 94.
 • [75] K.G. Bhattacharyya, S.S. Gupta, J. Colloid. Interface Sci. 2007, 310, 411.
 • [76] M. Wysokowski, Ł. Klapiszewski, D. Moszyński, P. Bartczak, T. Szatkowski, I. Majchrzak, K. Siwińska-Stefańska, V.V. Bazhenov, T. Jesionowski, Mar. Drugs 2014, 12, 2245.
 • [77] L. Zeng, Y. Chen, Q. Zhang, X. Guo, Y. Peng, H. Xiao, X. Chen, J. Luo, Carbohydr. Polym. 2015, 130, 333.
 • [78] F. Ciesielczyk, W. Szczekocka, K. Siwińska-Stefańska, A. Piasecki, D. Paukszta, T. Jesionowski, Open Chem. 2017, 15, 7.
 • [79] A.S.O. Moscofian, C.T.G.V.M.T. Pires, A.P. Vieira, C. Airoldi, RSC Adv. 2012, 2, 3502.
 • [80] A. Fujishima, T.N. Rao, D.A. Try, J. Photochem. Photobiol. C 2000, 1, 1.
 • [81] M. Ray, K. Ajay, Dev. Chem. Eng. Min. Process. 2000, 8, 505.
 • [82] X. Wang, M. Xi, X. Wang, H. Fong, Z. Zhu, Electrochim. Acta 2016, 190, 811.
 • [83] K. Siwińska-Stefańska, B. Kurc, J. Electrochem. Soc. 2017, 164, A728.
 • [84] K. Siwińska-Stefańska, B. Kurc, J. Power Sources 2015, 299, 286.
 • [85] B. Kurc, K. Siwińska-Stefańska, P. Jakóbczyk, T. Jesionowski, J. Solid State Electr. 2016, 20, 1971.
 • [86] B. Kurc, K. Siwińska-Stefańska, T. Jesionowski, Solid State Ionics 2018, 324, 92.
Uwagi
Praca została zrealizowana w ramach projektu badawczego Politechniki Poznańskiej nr 03/32/DSPB/0806.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9ba78a4a-0549-42e6-b728-3d4dedf22bc0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.