PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 1 | 305--316
Tytuł artykułu

Przyjazne dla środowiska naturalnego rozwiązania materiałowo-technologiczne nawierzchni drogowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Environmentally friendly material and technological solutions of road pavements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Budownictwo drogowe podlega w ostatnich latach dynamicznym zmianom. Podstawowym dążeniem projektantów i technologów jest opracowanie trwałych i przyjaznych środowisku technologii drogowych, które z powodzeniem mogą być stosowane na obszarach przyrodniczo cennych. W artykule przedstawiono wybrane nowoczesne rozwiązania materiałowo-technologiczne stosowane do budowy nawierzchni na obszarach podlegających szczególnej ochronie (np. Natura 2000). Przykładem nowoczesnych proekologicznych rozwiązań technologicznych w budownictwie drogowym są: nawierzchnie asfaltowe z dodatkiem gumy ze zużytych opon samochodowych, nawierzchnie asfaltowe z mieszanek o obniżonej emisji substancji lotnych, „ciche” nawierzchnie, nawierzchnie z wykorzystaniem materiałów z recyklingu, nawierzchnie z materiałów lokalnych, nawierzchnie „biologicznie czynne” (przepuszczalne warstwy mineralne). W Politechnice Warszawskiej, od wielu lat realizowane są projekty badawcze dotyczące tematyki nowoczesnych i ekologicznych nawierzchni drogowych. Jednym z nich jest projekt mający na celu zidentyfikowanie głównych kierunków w jakich rozwijać się będzie technologia budowy dróg w perspektywie 30 lat, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W ramach realizowanych obecnie dwóch projektów, zostały wykonane odcinki doświadczalne nawierzchni z dodatkiem gumy oraz odcinki doświadczalne w technologiach ograniczających hałas, które poddawane będą wieloletniemu monitoringowi. Właściwy dobór materiałów i technologii drogowych na obszarach przyrodniczo cennych nie pogorszy trwałości nawierzchni, komfortu użytkowania i bezpieczeństwa na drogach a jednocześnie poprawi bezpieczeństwo ekologiczne, nie zakłócając funkcjonowania cennych ekosystemów.
EN
In recent years road construction is a subject of dynamic changes. The main challenge for designers and technologists is to develop durable and environmental friendly road technologies that can be successfully applied on natural valuable areas. The paper presents selected modern material and technological solutions used for road pavements on areas under special protection (eg Natura 2000). An example of modern environmentally friendly solutions in road construction are: asphalt pavements with the addition of rubber from used car tires, asphalt mixtures with reduced emissions of volatile substances, “quiet” pavements, pavements from recycled materials and from local materials, “biologically active” pavements (permeable mineral layers). Modern and ecological pavements are the important part of science activity of Warsaw University of Technology. New ongoing project is designed to identify the main directions of technological development of road construction in the next 30 years, with a particular emphasis on the sustainable development and environmental protection. As a part of the two ongoing projects, test sections of pavement have been completed. One of test sections with the addition of crumb rubber and the second one as a “quiet” pavement. For the next years, the sections will be monitored. The proper selection of materials and technologies on natural valuable areas does not deteriorate the durability of road pavement, comfort and safety on the roads and at the same time it can improve environmental safety without interfering with the functioning of valuable ecosystems.
Wydawca

Rocznik
Strony
305--316
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
 • Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, p.radziszewski@il.pw.edu.pl
autor
 • Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, k.kowalski@il.pw.edu.pl
 • Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, m.sarnowski@il.pw.edu.pl
autor
 • Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, p.pokorski@il.pw.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Piłat J., Radziszewski P.: Nawierzchnie asfaltowe. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010
 • [2] Radziszewski P.: Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju: etap III , praca na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2013
 • [3] Kowalski K., Król J., Radziszewski P., Otkałło K.: Projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych o strukturze otwartej. Magazyn Drogownictwo 5/2013, str. 156-158
 • [4] Gardziejczyk W.: Wpływ nawierzchni drogowych na hałas od ruchu samochodowego w modelach prognozowania jego poziomu, tom V, pięćdziesiąta jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, PAN i Komitetu Nauki PZITB, „Krynica 2004”, Krynica, 12-17.09.2004.
 • [5] Otkałło K., Kowalski K., Piłat J.: Wykonanie odcinka prototypowego „CiDRO”. Magazyn Drogownictwo 6/2013, str. 1-3
 • [6] Król J., Matraszek K., Piłat J., Radziszewski P., Kowalski K.: Właściwości lepiszczy asfaltowych modyfikowanych parafinami nowej generacji. Projekt MMAC – cz.1. Magazyn Autostrady 5/2011, str. 72-76
 • [7] Król J., Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Matraszek K., Świeżewski P., Gorol J.: Technologie WMA w aspekcie modyfikacji właściwości lepiszczy asfaltowych. Projekt MMAC – cz.2. Magazyn Autostrady 7/2011, str. 16-20
 • [8] G. B. Way: Asphalt-Rubber 45 Years of Progress. Proceedings of the Asphalt Rubber 2012 Conference, Munich, Germany, October 2012
 • [9] Radziszewski P., Piłat J., Sarnowski M., Król J.: Lepiszcza gumowo-asfaltowe stosowane do nawierzchni drogowych o poprawionych właściwościach niskotemperaturowych, Konferencja Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego, Bydgoszcz 2013, str. 51-64
 • [10] Piłat J., Radziszewski P., Sarnowski M.: Zastosowanie lepiszczy gumowo-asfaltowych do nawierzchni drogowych, Inżynier Budownictwa 3/2013, str. 94-99
 • [11] Radziszewski P., Piłat J., Sarnowski M., Kowalski K., Król J.: Ocena rozwiązania materiałowo-technologicznego nawierzchni wodoprzepuszczalnej. Politechnika Warszawska, Warszawa 2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-99ae918d-d64c-47c0-ab9c-145660e54a03
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.