Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | Vol. 19, No. 2 | 13--38
Tytuł artykułu

Central Europe after 1918. a short outline1

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper analyses changes in the region’s states, and the evolution of Central Europe’s (CE) position in the international environment. Since forming in 1918, the new CE independent states have remained a focus for neighbouring powers and Western powers. The paper looks at the background for the historical, political, economic, demographic, cultural and geopolitical importance of Central Europe. Three essential periods can be distinguished, the first being thepost-WW1 period, when after the downfall of Austria-Hungary and the weakening of Germany, Russia and Turkey, a number of independent states emerged. The lack of Western assistance and insufficient mutual cooperation meant that CE countries became subject to aggression from Berlin and Moscow. After WW2, the region was forcefully reintegrated into the Soviet Union – and its states were subjected to political, social, economic and cultural degradation. The downfall of the Soviet Union and democratic transition in the states of Central Europe contributed to the regional economic and security integration. EU membership and close ties to the USA forged significant possibilities for development and becoming a subject of European policy. Historical experiences show that Central Europe has had a significant impact on international security in Europe. The region’s states of increasing significance have the capability potential to forge their own concepts of close regional political and economic cooperation.
Wydawca

Rocznik
Strony
13--38
Opis fizyczny
Bibliogr. 59 poz.
Twórcy
 • War Studies University
 • War Studies University
 • War Studies University
Bibliografia
 • 1. Alarmujący raport: Rosjanie od lat ćwiczą swe wojska ofensywne. 2015. [online] Available from: https://wiadomosci.wp.pl/alarmujacy-raport-rosjanie-od-lat-cwicza-swe-woj ska-ofensywne-6027754633811073a [Accessed 18 Dec 2017].
 • 2. Ananicz, S., 2009. Partnerstwo Wschodnie. Infos. Biuro Analiz Sejmowych, 17(64), 1-4.
 • 3. Bullock, A., 1994. Hitler i Stalin, vol. 2. Bellona, Warsaw.
 • 4. Całus, K., 2016. TheUnfinished State. 25 Years of Indenpendent Moldova. OSW Studies, 59, [online] Available from: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-studies/2016- 12-14/unfi nished-state-25-years-independent-moldova [Accessed 3 Dec 2017].
 • 5. Chodakiewicz, M. J., 2016. Międzymorze. 3S Media, Warsaw.
 • 6. Cianciara, A. K., 2014. Partnerstwo Wschodnie 2009-2014. Geneza, funkcjonowanie, uwarunkowania. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warsaw.
 • 7. Darczewska, J., 2016. Russia’s Armed Forces on the Information War Front. Strategic Documents. OSW Studies, 57 [online] Available from: https://www.osw.waw.pl/en/ publikacje/osw-studies/2016-06-27/russias-armed-forces-information-war-frontstrategic-documents [Accessed 3 Dec 2017].
 • 8. Darczewska, J., and Żochowski, P., 2017. Active Measures. Russia’s Key Export. OSW Point of View 64, [online] Available from: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/pointview/2017-05-30/active-measures-russias-key-export [Accessed 3 Dec 2017].
 • 9. Deszczyński, M. P., 2013. Podstawy strategiczne koncepcji „Międzymorza” (1921-1939) – zarys analizy krytycznej, In M. Kornat, M. Satora (eds), Ład wersalsko-ryski w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia z polityki międzynarodowej. Lettra-Graphic, Kraków.
 • 10. Eisler, J., 2012. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje. 2nd revised edition. Wyd. DJ, Warsaw.
 • 11. Eurostat: Polska 8. gospodarką UE. 2017. [online] Available from: https://wpolityce. pl/gospodarka/335122-eurostat-polska-8-gospodarka-ue-wytworzyla-29-procunijnego-pkb [Accessed 20 Nov 2017].
 • 12. Górecki, W., 2016. ThePeninsula as an Island. Crimea in Its Th ird Year Since Annexation. OSW Point of View 61, [online] Available from: https://www.osw.waw. pl/en/publikacje/point-view/2016-11-22/peninsula-island-crimea-its-third-yearannexation [Accessed 3 Dec 2017].
 • 13. Górzyński, O., 2017. Tajny plan Rosji na Bałkanach. Wyciekły dokumenty wywiadu. [online] Available from: https://wiadomosci.wp.pl/tajny-plan-rosji-na-balkanachwyciekly-dokumenty-wywiadu-6130368029878401a [Accessed 18 Dec 2017].
 • 14. Grudziński, P., 1980. Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta (1933- 1945). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • 15. Grzeloński, B., 2013. Niedobrani sojusznicy. Ambasadorzy Roosevelta w ZSRR. PWN, Warsaw.
 • 16. Halecki, O., 1994. Historia Europy – jej granice i podziały. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
 • 17. Jarząbek, W., 2008. PRL w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1955-1980. PAN, Warsaw.
 • 18. Kamiński, M. K., 2005. Edvard Beneš kontra generał Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943. Wydawnictwo Neriton, Warsaw.
 • 19. Kastory, A., 2004. Winston Spencer Churchill. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
 • 20. Kisielewski, T., 1992. Europa Środkowa – zarys pojęcia. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • 21. Kłoczowski, J., 1993. Europa Środkowowschodnia w historiografi i krajów regionu. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
 • 22. Kłysiński, K. and Żochowski, P., 2016. TheEnd of the Myth of a Brotherly Belarus? Russian Soft Power in Belarus After 2014: TheBackground and Its Manifestations. OSW Studies 58, [online] Available from: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/oswstudies/2016-11-07/end-myth-a-brot-herly-belarus-russian-soft-power-belarus-after [Accessed 3 Dec 2017].
 • 23. Kokot, M., 2017. Macedonia chce wstąpić jak najszybciej do NATO. Nie podoba się to Serbii i Rosji, które ślą tam swoich agentów i sieją antyzachodnią propagandę. [online] Available from: http://wyborcza.pl/7,75399,22295419,macedonia-chce-jak-najszybciejwstapic-do-nato-nie-podoba-sie.html?disableRedirects=true [Accessed 18 Dec 2017].
 • 24. Kornat, M., 2012. Idea prometejska a polska polityka zagraniczna (1921-1939/1940). In M. Kornat (ed.), Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918- 1940). PAN, Warsaw.
 • 25. Krawczyk, R., 2017. O Międzymorzu raz jeszcze. [online] Available from: http://blog. polskaiswiat.com/2017/o-miedzymorzu-raz-jeszcze/ [Accessed 18 Oct 2017].
 • 26. Křen, J., 2005. Dvě století střední Evropy. Argo, Praha.
 • 27. Lane, T. and Wolański, M., 2009. Poland and European integration. The Ideas and Movements of Polish Exiles in the West, 1939-1991. Palgrave Macmillan, London.
 • 28. Łaptos, J., 2012. Europa marzycieli. Wizje i projekty integracyjne środkowoeuropejskiej emigracji politycznej 1940-1956. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • 29. Ławrow grozi Europie? „Lekkomyślne rozszerzanie NATO jest błędem”. [online] Available from: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/lawrow-grozi-europie-lekkomyslnerozszerzanie-nato-jest-bledem,490269.html [Accessed 18 Dec 2018].
 • 30. Łukasiewicz, S., 2010. Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940-1971. Wydawnictwo IPN, Warsaw-Lublin
 • 31. Mieroszewski, J., 2012. Listy z Wyspy. ABC polityki „Kultury”. Instytut Książki, Paris Kraków.
 • 32. Milewski P., 2016. NATO i Rosja. Putin wybiera prezydenta USA. Neesweek, 8-15 August 2016, 33, pp. 48-49.
 • 33. Moczulski, L., 1999. Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni. Bellona, Warsaw.
 • 34. MSZ Rosji: ostro odpowiemy na plany rozwoju Partnerstwa Wschodniego. 2015. [online] Available from: https://wiadomosci.wp.pl/msz-rosji-ostro-odpowiemy-na-planyrozwoju-partnerstwa-wschodniego-6027699562324609a [Accessed 18 Dec 2017].
 • 35. Największym zagrożeniem – ekspansja NATO. Rosja ma nową doktrynę wojenną. 2014. [online] Available from: http://www.tvp.info/18206761/najwiekszym-zagrozeniemekspansja-nato-rosja-ma-nowa-doktryne-wojenna [Accessed 18.12.2017].
 • 36. Niewieżyn, W. A., 2000. Tajne plany Stalina. Propaganda sowiecka w przededniu wojny z Trzecią Rzeszą 1939-1941. Arkana, Kraków.
 • 37. Nowak, A., 2015. Pierwsza zdrada Zachodu, 1920 – zapomniany appeasement. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • 38. Okulewicz, P., 2001. Koncepcja „Międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1926. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • 39. Olszański, T. A., 2017. A Quarter-Century of Independent Ukraine. Dimensions of Transformation. OSW Studies 64, [online] Available from: https://www.osw.waw. pl/en/publikacje/osw-studies/2017-11-28/a-quarter-century-independent-ukrainedimensions-transformation [Accessed 3 Dec 2017].
 • 40. Podkomisja do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego, Komunikat Podkomisji. 2018. [online] Available from: http://podkomisjasmolensk.mon.gov.pl/pl/1_35.html [Accessed 03 Sept 2018].
 • 41. Ponczek, E., 2001. Idea federacji europejskiej w polskiej myśli politycznej (1939-1945). In P. Dobrowolski and M. Stolarczyk (eds), Proces integracji Polski z Unią Europejską. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • 42. Putin: trzeba dokonać korekty strategii bezpieczeństwa narodowego. 2015. [online] Available from: https://wiadomosci.wp.pl/putin-trzeba-dokonac-korekty-strategiibezpieczenstwa-narodowego-6027750153217153a [Accessed 18 Dec 2017].
 • 43. Raport CEPA o możliwych zagrożeniach ze strony Rosji. Polska jednym z “państw frontowych”. 2015. [online] Available from: https://wiadomosci.wp.pl/raport-cepao-mozliwych-zagrozeniach-ze-strony-rosji-polska-jednym-z-panstw-frontowych6027753095267457a [Accessed 18 Dec 2017].
 • 44. Rosja chce zawieszenia umowy UE-Ukraina do końca 2016 r. 2015. [online] Available from: https://wiadomosci.wp.pl/rosja-chce-zawieszenia-umowy-ue-ukraina-do-konca2016-r-6027697999680641a [Accessed 18 Dec 2017].
 • 45. Rosyjskie MSZ: odpowiemy na rozszerzenie NATO na wschód. 2014. [online] Available from: https://wiadomosci.wp.pl/rosyjskie-msz-odpowiemy-na-rozszerzenie-natona-wschod-6027675149563009a?ticaid=1140cb [Accessed 18 Dec 2018].
 • 46. Rzecznik Putina: zażądaliśmy gwarancji, że Ukraina nigdy nie wejdzie do NATO. 2014. [online] Available from: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rzecznikputina-zazadalismy-gwarancji-ze-ukraina-nigdy-nie-wejdzie-do-nato,490099.html [Accessed 18.12.2017].
 • 47. Sadowski, R., 2013. Partnership in Times of Crisis. Challenges for the Eastern European Countries’ Integration with Europe. OSW Point of View 36, [online] Available from: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/policy-briefs/2013-07-18/partnership-timescrisis-challenges-eastern-european-countries [Accessed 3 Dec 2017].
 • 48. Sasanka, P., 2017. Czerwiec 1976. Geneza, przebieg, konsekwencje. [online] Available from: http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/17034,Pawel-Sasanka-Czerwiec1976-Geneza-przebieg-konsekwencje-publikacja-w-formacie-p.html [Accessed 3 Dec 2017].
 • 49. Szczyt w Trieście: Bałkany Zachodnie bliżej Europy. 2017. [online] Available from: http://www.dw.com/pl/szczyt-w-trie%C5%9Bcie-ba%C5%82kany-zachodniebli%C5%BCej-europy/a-39663530 [Accessed 18 Dec 2017].
 • 50. Tebinka, J., 2009. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii i Francji – od appeasementu do powstrzymywania. In S. Dębski and M.Narinski (eds), Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Wydział Wydawnictw MSZ, Warsaw.
 • 51. Vegh, Z., 2014. Visegrad Development Aid in the Eastern Partnership Region. OSW Report [online] Available from: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-report/2014-02- 24/visegrad-development-aid-eastern-partnership-region [Accessed 3 Dec 2017].
 • 52. Wandycz, P., 1995. Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
 • 53. Wandycz, P., 2003. O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych i błahych. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
 • 54. Wierzbowska-Miazga, A., 2013. Support as a Means of Subordination. Russia’s Policy in Belarus. OSW Point of View 34, [online] Available from: https://www.osw.waw. pl/en/publikacje/policy-briefs/2013-05-06/support-a-means-subordination-russiaspolicy-belarus [Accessed 3 Dec 2017].
 • 55. Wilk, A., 2017. TheZapad-2017 Exercises: TheInformation War (For Now). OSW Commentary 249, [online] Available from: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/ osw-commentary/2017-09-04/zapad-2017-exercises-information-war-now [Accessed 3 Dec 2017].
 • 56. Wiśniewska, I., Domańska M., Strzelecki J., Żochowski P., Wilk A., and Menkiszak M., 2016. Kaliningrad Oblast 2016. TheSociety, Economy and Army. OSW Report, [online] Available from: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/raport-osw/2016-12- 23/kaliningrad-oblast-2016-society-economy-and-army [Accessed 3 Dec 2017].
 • 57. Wojna, B. and Gniazdowski, M., 2009. Partnerstwo Wschodnie – raport otwarcia. PISM, Warsaw.
 • 58. Zielińska, M., 2011. Szczyt Partnerstwa Wschodniego – otwarcie na Wschód? [online] Available from: http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/ [Accessed 18 Dec 2017].
 • 59. Żerko, S., 2009. Niemiecka polityka zagraniczna w przededniu II wojny światowej. In S. Dębski and M. Narinski (eds), Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Wydział Wydawnictw MSZ, Warsaw.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-934177a4-880d-4667-8bcb-19c4196d1909
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.