PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 2(91) | 348-376
Tytuł artykułu

Krytyka użycia współczesnych technologii w edukacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Criticism of use modern technology in education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Modern technologies bring much benefit. They also have some disadvantages. Discussion of these inconveniences turned into a criticism of use modern technology in education. And here are indicated inter alia: perception of the media as an extensions and strengthen of the human body and senses; changes in structure and function of young people brains under prolonged exposure to internet; creation of the man thinking by finger; intellectual shallows of young internet users; generate phenomena of significant decline in cognition; the creation of googlism and googlification of the mind the change of knowledge notion; the formation of open intelligence; break down of traditional beliefs about being an expert; the creation of collective authority mechanism, website authority; explosion of postilliteracy; manifestation of nihilistic attitudes and permissivism; promoting era of small narratives and destruction of ongoing two millennia great narratives era; creation of internet education socialism; flattening of education. A similar criticism was treated with contemporary perceptions of society, with epithets: knowledge, cognitive, postinformation, advanced modern, liquid modernity, postmodernity, learning, or called knowledge based economy. In fact, it is a risk society, where is observed process of personalization, where to a man is assigned a fault, and he is burdened necessity of solving system contradictions, also dependence on the market. Therefore are formed generational disabilities or privileges, increases group of people excluded, growing demassifying phenomenon, increases the rate of change, knowledge and education are captured by an economic discourse so school is part of the industry and seduces people by illusion of gaining attractive employment, perception of the world are private and separated from history, is observed global disaster of values and norms. Antidote these ailments can be: an attempt of man improvement, by nano-technology, biotechnology, genetic engineering and neuropharmacology, in fact creation of human cybor, superhuman, superman, or unselfish, lifelong and properly understanding learning. Despite of this super-connected are patterns of electronic citizens, because more than a group of unconnected believe in democracy and the free market, want freedom. They seek to work together and establish contacts, to share knowledge. They love to customize to their needs, but they also want entertainment and fun at work, in school and social life, they also need for speed, and not just in computer games. This is the generation that most in the history differs from the generation of their parents. This is generation that from the bottom enforces a transformation of education system and teaching methods focused on the teacher and based on issuing commands, to a model that places student in center of attention and is based on cooperation.
Słowa kluczowe
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
348-376
Opis fizyczny
Bibliogr. 71 poz.
Twórcy
 • Akademia Obrony Narodowej
Bibliografia
 • 1. Arendt H., Kryzys edukacji (w:) Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 1994.
 • 2. Balicki M., Reformy i tendencje rozwojowe europejskich systemów edukacyjnych na przełomie wieków (w:) Cudowska A. (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Białystok 2011.
 • 3. Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze, Warszawa 1998.
 • 4. Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków 2011.
 • 5. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004.
 • 6. Bobrowicz W. (red.), Pedagogika i kultura, Lublin 2009.
 • 7. Bocheński J. M., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, 2008.
 • 8. Carr N., The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, New York 2010.
 • 9. Cempel C., Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Poznań, 2003.
 • 10. Cudowska A., Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności, (w:) Denek K., Kamińska A., Kojs W., Oleśniewicz P. (red.), Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategia rozwoju, Wyższa Szkoła Humanitas Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011.
 • 11. Cyfrowi tubylcy i imigranci (w:) http://www.edunews.pl, 28.02.2011.
 • 12. Cylkowska-Nowak M., Współczesne trendy w zakresie reform edukacji na świecie (w:) Leppert R. (red.), Edukacja w świecie współczesnym, Kraków 2000.
 • 13. Daniluk R., Zarządzanie wiedzą - teoria i praktyka (w:) Skrzypek E. (red.), Zarządzanie wiedząi informacją w procesie doskonalenia. Materiały z konferencji naukowej, Lublin 2001.
 • 14. de Kerckhove D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Warszawa 2001.
 • 15. Delors J. (przewodnictwo), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, Warszawa 1998.
 • 16. Denek K., Ku dobrej edukacji, Toruń-Leszno 2005.
 • 17. Denek K., Ku modernizacji uniwersytetu, Forum Akademickie nr 2 z 2009.
 • 18. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999.
 • 19. Drucker P. F., The Age of Social Transformation, The Atlantic Monthly, November 1994.
 • 20. Filiciak M. i in. (red.), MŁODZI I MEDIA. NOWE MEDIA A UCZESTNICTWO W KULTURZE, Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS (w:) http://bi.gazeta.p1/im/6/7600/m7600446.pdf, 28.02.2011.
 • 21. Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Kraków 2008.
 • 22. Galar R., Lubacz J., Paradoksalne konsekwencje rewolucji informacyjnej w edukacji (w:) Lubacz J. (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 1999.
 • 23. Górecki P., Mózg w sieci, Newsweek nr 34 z 2008.
 • 24. Green J. O., Nowa era komunikacji, Warszawa 1999.
 • 25. Hausman M., Elektroniczny obywatel, Wprost, 03.01.1999.
 • 26. http://neur.am.put.poznań.pl/mt/mt.htm, 26.02.2010.
 • 27. http://pl.wikipedia.org/wiki/Googlizm, 31.01.2011.
 • 28. http://www.cytaty.info/autor/gabriellaub/l, 27.02.2011.
 • 29. Iłowiecki M., Media, władza, świadomość społeczna, Łódź 1999.
 • 30. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.
 • 31. Bocheński Józef - Sto zabobonów (w:) http://100-zabobonow.blogspot.com/2008/04/autorytet_27.html, 12.02.2013.
 • 32. Kawczyński S., Problem plagiatowania w szkolnictwie wyższym. Charakterystyka elektronicznego systemu antyplagiatowego, E-mentor nr 2 (19) z 2007 (w:) http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/412, 15.02.2011.
 • 33. Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.
 • 34. Kołodko G. W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 • 35. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych (w:) http://www.slownik-online.pl/kopalinski/444589BD9ED81322C12565CC004B5894.php, 28.02.2011.
 • 36. Krejtz K. (red.), Diagnoza internetu 2009, Warszawa 2009.
 • 37. Kwieciński Z., Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Toruń-Olsztyn 2002.
 • 38. Kwieciński Z., Próba analizy krytycznej pierwszych egzaminów zewnętrznych w szkolnictwie powszechnym w roku 2002 (w:) Wenta K., Zeidler W. (red.), Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych, Szczecin 2003.
 • 39. Kwieciński Z., Wykluczanie: badania dynamiczne i porównawcze nad selekcjami społecznymi na pierwszym progu szkolnictwa, Toruń 2002.
 • 40. Mamroł A., Komputer a edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym (w:) Denek K., Kamińska A., Kojs W., Oleśniewicz P. (red.), Edukacja jutra w kontekście wyzwań współczesności, Wyższa Szkoła Humanitas Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011.
 • 41. McLuhan E., Zingrone E (red.), McLuhan. Wybór tekstów, Poznań 2001.
 • 42. Morbitzer J., Człowiek w świecie technologii informacyjnych (w:) Morbitzer J. (red.), Komputer w edukacji, Kraków 2007.
 • 43. Morbitzer J., O nowej interpretacji niektórych pojęć pedagogicznych w dobie technologii informacyjnej (w:) Denek K., Kamińska A., Kojs W., Oleśniewicz P. (red.), Edukacja jutra w kontekście wyzwań współczesności, Wyższa Szkoła Humanitas Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011.
 • 44. Morbitzer J., Postmodernistyczne konteksty Internetu (w:) Morbitzer J. (red.), Komputer w edukacji, Kraków 2005.
 • 45. Morbitzer J., Społeczeństwo wiedzy – mit czy realny cel? (w:) Denek K., Kamińska A., Kojs W., Oleśniewicz P. (red.), Edukacja jutra. Edukacja w społeczeństwie wiedzy, Wyższa Szkoła Humanitas Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010.
 • 46. Musiał E., Edukacja szkolna w obliczu nowych mediów (w:) Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.), Edukacja jutra. Problemy edukacji jutra w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Humanitas Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2012.
 • 47. Nikodemska J., Jak nas psuje Facebóg, Focus nr 2 z 2011.
 • 48. Levy R., Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Cambridge 1997.
 • 49. Loska K., Dziedzictwo McLuhana – między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2001.
 • 50. OkońW., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.
 • 51. Patzlaff R., Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka, Kraków 2008.
 • 52. Polak M., Internet najważniejszą pomocą w nauce (w:) http://edunews-pl.blogspot.com/2008/11/internet-najwaniejsz-pomoc-w-nauce.html, 23:41 sobota, 8 listopada 2008.
 • 53. Polak M. (red.), Konektywizm: połącz się, aby się uczyć (w:) http://www.edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view8dd=1068&Itemid=l, 20.04.2010.
 • 54. Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, 2001 (w:) http://www.marcprensky.com, 28.02.2011.
 • 55. Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, Part II: Do They Really Think Differently?, 2001 (w:) http://www.marcprensky.com, 28.02.2011.
 • 56. Przybyła M., Od konwergencji, przez konkurencję do dywergencji mediów (w:) Denek K., Kamińska A., Kojs W., Oleśniewicz P. (red.), Edukacja jutra w kontekście wyzwań współczesności, Wyższa Szkoła Humanitas Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011.
 • 57. Rabczuk W., Strategiczne cele edukacji w świetle Raportu J. Delorsa i Białej Księgi Unii Europejskiej (w:) Leppert R. (red.), Edukacja w świecie współczesnym, Kraków 2000.
 • 58. Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 2007.
 • 59. Siemieniecki B., Media a patologie (w:) B. Siemieniecki (red. nauk.), Pedagogika medialna, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 60. Siemens G., Connectivsm: A Learning Theory for the Digital Age, 2005 (w:) http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm, 25.02.2011.
 • 61. Small G., Vorgan G., iBrain. Surviving the technological alteration of the modern mind, New York 2008.
 • 62. Small G., Vorgan G., iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Poznań 2011.
 • 63. Szkudlarek T., „Koniec pracy” czy koniec zatrudnienia? Edukacja wobec presji światowego rynku (w:) Kargulowa A., Kwiatkowski S. M., Szkudlarek T. (red.), Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, Kraków 2005.
 • 64. Sztumski W., Paradoksalne społeczeństwo wiedzy (w:) http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_conten-t&task=view&id=895&Itemid=35, 26.02.2010.
 • 65. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa 2010.
 • 66. Toffler A., Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI wieku, Poznań 2003.
 • 67. Witkowski L., Wyzwania autorytetu, Kraków 2009.
 • 68. Zacher L. W., Społeczeństwo informacyjne w myśli współczesnej (w:) Witkowska M., Cholawo-Sosnowska K. (red), Społeczeństwo informacyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, Warszawa 2006.
 • 70. WebQuest – metoda projektu osadzona w technologii informacyjnej (w:) Migdałek J., Zając M., Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, Kraków 2008.
 • 69. Zacher L. W., Transformacje społeczeństw – od informacji do wiedzy, Warszawa 2007.
 • 71. 10. urodziny Wikipedii, Dziennik Polski 15.01.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9254c90c-4570-4e32-80e1-efdd4c52c5a7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.