PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 127--129
Tytuł artykułu

Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków mieszkalnych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Assessment of social utility properties of residential buildings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule autorzy rozpatrują jeden z podstawowych aspektów budownictwa zrównoważonego dotyczący socjalnych właściwości użytkowych budynku. Korzystając z zaleceń normy PN-EN 16309+A1:2014-12, określono obszar cech budynków mieszkalnych, charakteryzujących aspekty socjalne. Cechy te uszeregowano w sześć tzw. grup wymagań: dostępność, adaptowalność, komfort i zdrowie, wpływ sąsiedztwa, utrzymanie, bezpieczeństwo i ochrona. Autorzy przedstawiają metodę oceny socjalnych właściwości budynków, co pozwoli dokonywać porównań socjalnych właściwości użytkowych w różnych budynkach mieszkalnych. Metoda ta wymaga dokonania, często złożonych, ustaleń bazowych, które w normach są określane w sposób ogólny. Konieczne jest opracowanie pewnych wskaźników wyrażających przyjęte kryteria oceny poszczególnych grup wymagań. Podane są elementy proponowanej metody: algorytmy kodowania przetwarzające wartości mianowane do niemianowanych oraz sposoby integracji ocen wyrażonych za pomocą miar jakościowych.
EN
In the article the authors consider one of the fundamental aspects of sustainable construction concerning the building social performance. Using the recommendations of the PN-EN 16309 +A1:2014-12 were specified the features area of residential buildings, characterizing the social aspects. These qualities are ranked in six so called groups of requirements: accessibility, adaptability, comfort and health, neighborhood, maintenance, safety and security. The authors present a method for assessing the social characteristics of the buildings, which will allow to make comparisons of social performance in a variety of residential buildings. This method often requires complex base arrangements, which the standards defined only in a general way. It is necessary to develop some indicators expressing the criteria adopted for the evaluation of individual group needs. There are given elements of the proposed method: coding algorithms processing of dimensional value to dimensionless quantity and ways to integrate assessments expressed by measures of quality.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
127--129
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków, aradziej@agh.edu.pl
Bibliografia
  • [1] Czarnecki Lech, Kaproń Marek. 2010. „Definiowanie zrównoważonego budownictwa”. Materiały Budowlane 449 (1): 69 – 71.
  • [2] ISO 15392:2008. „Sustainability in building construction – General principles”
  • [3] PN-EN 15643-3:2012 Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena budynków – Część 3: Postanowienia dotyczące oceny socjalnych właściwości użytkowych.
  • [4] PN-EN 16309:2014+A1:2014-12 –wersja angielska. Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków – Metodyka obliczania.
  • [5] PN-EN 15643-1:2011 Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena zrównoważoności budynków – Część 1: Zasady ogólne.
  • [6] Orłowski Zygmunt, Aleksandra Radziejowska. 2014. „Model for assessing the utility properties of a building”. Conference People, Buildings And Environment. Kromeriz. http://www.fce.vutbr.cz/ekr/pbe/Proceedings/2014/035_14164.pdf (dostęp 09.04.2016 r.).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-902669f6-893f-4d78-b731-1a9223bf1a99
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.