PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 4 | 203--213
Tytuł artykułu

Numeryczny model właściwości lepkosprężystych warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bez względu na złożoność prowadzonych analiz konstrukcji nawierzchni jezdni, zawsze o wysokim stopniu odwzorowania rzeczywistych warunków stanowią wartości parametrów, które należy ustalić w sposób doświadczalny lub poprzez wiarygodną identyfikację wstecz parametrów danego modelu. W pracy, poprzez szczegółową analizę numeryczną modelu belki poddanej czystemu zginaniu i obciążeniom cyklicznym, ustalono lepkosprężyste parametry materiału próbki z mieszanki mineralno-asfaltowej. W dalszej kolejności wyznaczone parametry materiałowe wykorzystano do budowy numerycznego modelu nawierzchni jezdni. W wyniku konfrontacji rezultatów obliczeń dla modelu i wyników pomiarów ugięciomierzem dynamicznym FWD, potwierdzono zbieżność wyników na poziomie dokładności akceptowanej z punktu widzenia inżynierskiego.
EN
Regardless of the complexity of performed analyses of pavement construction, the evidence for the high level of the real conditions rendering can be seen in the parameter values which need to be determined experimentally or through a reliable traceability of the parameters of a given model. By means of a detailed numeric analysis of a beam model, to which pure bending and periodic loading were applied, the authors determined the viscoelastic parameters of the sample HMA material. Next, the materials, defined in this way, were used for the construction of a pavement model. As a result of the juxtaposition of the calculation for the pavement model and the results of calculations performed with FWD, it was possible to confirm the convergence of the results on the level of accuracy accepted from the engineering perspective.
Wydawca

Rocznik
Strony
203--213
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1 Benedetto H., Olard F., Sauzéata C., Linear viscoelastic behaviour of bituminous materials: From binders to mixes, Road Materials and Pavement Design, Volume 5, 2004
 • 2 Deigan R. J., Modeling and experimental investigations of the shock response of viscoelastic foams, ProQuest, 2007
 • 3 Der Van Poel C., A general system describing the visco-elastic properties of bitumens and its relation to routine test data, Journal of Applied Chemistry, Volume 4, Issue 5, 1954
 • 4 Everseries user’s guide Pavement Analysis Computer Software and Case Studies, Department of Transportation, Washington, 2005
 • 5 Gaweł I., Kalabińska M., Piłat J., Asfalty drogowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2001
 • 6 Jaczewski M., Mejłun Ł., Wyznaczanie parametrów lepkosprężystego modelu Burgersa mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie badania pod obciążeniem dynamicznym, Drogownictwo, nr 11, 2013
 • 7 Liao Y., Viscoelastic FE Modeling of Asphalt Pavements and Its Application to U.S. 30 Perpetual Pavement, ProQuest, 2007
 • 8 Liu Y., You Z., Determining Burger's Model Parameters of Asphalt Materials Using Creep-Recovery Testing Data, Pavement mechanics and materials, modeling, testing, and performance, 2008
 • 9 Pożarycki A., Analiza trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych, Rozprawa doktorska, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska, Poznań, 2009
 • 10 Pożarycki A., Identyfikacja liczby i grubości warstw modelu nowej nawierzchni odcinka próbnego metodami sztucznej inteligencji, Drogi i mosty, nr 2, 2012
 • 11 Stefańczyk B., Mieczkowski P., Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2009
 • 12 Ullidtz P., Coetzee N. F., Analytical procedures in nondestructive testing pavement evaluation, Transportation research record, No. 1482, 1995
 • 13 Yan H., Zhang X., Zhang L., Methods of Fitting the Prony Series of Viscoelastic Models of Asphalt Mixture Based on Dynamic Modulus, American Society of Civil Engineers, 2011
 • 14 PN-EN 12697-26:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 26: Sztywność
 • 15 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43 z 1999 r., poz. 430 z późn. zm.
 • 16 GDDP, Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2001
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8f5eee31-e10c-4a05-9b35-7132873127bf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.