PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 159--161
Tytuł artykułu

Odbiór robót budowlanych zgodnie z polskim i niemieckim systemem prawnym

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Construction works acceptance according to Polish and German legal systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Polski wykonawca zamierzający realizować roboty budowlane w Niemczech powinien liczyć się, że umowa z niemieckim inwestorem będzie zawierana na podstawie niemieckich unormowań, które w pewnym zakresie różnią się od regulacji polskich. W artykule zwrócono uwagę głównie na regulacje ustawowe (kodeks cywilny, BGB) oraz VOB/B, w celu lepszego wyjaśnienia istoty odbioru robót budowlanych stronom umowy i powstałe w związku z tym skutki. Wśród analogii w obu systemach prawnych można wymienić przede wszystkim skutki odbioru, do których należą: wymagalność wynagrodzenia wykonawcy; odwrócenie reguł w zakresie przejścia ryzyka czy ciężaru dowodowego oraz naliczania terminu przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady. W niemieckim systemie prawnym problematyka odbioru robót budowlanych unormowana jest bardziej szczegółowo (w polskim systemie prawnym nie ma unormowania dotyczącego tzw. odbioru fikcyjnego).
EN
A Polish contractor intending to execute construction works in Germany must take into consideration the fact that the contract with the German client will be concluded on the basis of the German regulations which, to a large extent, differ from the Polish regulations. In this paper the authors directed their attention mainly to statutory regulations (Civil Code, BGB) and VOB/B, in order to provide a clearer explanation of the nature of construction works acceptance. The analogies that exist between the two legal systems include such consequences of works acceptance as: contractor’s remuneration maturity, the reversal of the rules governing the passing of risk or burden of proof, as well as the beginning of the period of limitation for claims for the warranty in the case of defects. In the German legal system the issue of acceptance of works is regulated in greater detail (for example in the Polish legal system there is no regulation for the so-called fictitious works acceptance).
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
159--161
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Depenbrock Systembau GmbH & Co. KG
Bibliografia
 • [1] Basty Gregor. 2009. Der Bauträgervertrag. Köln-München. Carl Heymanns Verlag.
 • [2] Behnke Michał, Bogna Czajka-Machlewicz, Dorota Dorska. 2011. Umowy w procesie budowlanym. Warszawa. Wolters Kluwer Polska sp. z o. o.
 • [3] Hinkel Anna. 2010. „Wybrane aspekty niemieckiego prawa budowlanego” [w:] Świadczenie usług budowlanych w Niemczech. Berlin. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji.
 • [4] Ingenstau Heinz, Hermann Korbion. 2001. VOB teile A und B, Kommentar. Düsseldorf. Werner Verlag.
 • [5] Kaiser Gisbert. 1989. Das Mängelhaftungsrecht in Baupraxis und Bauprozess. Heidelberg. Müller Juristischer Verlag.
 • [6] Kaiser Gisbert. 2000. Das Mängelhaftungsrecht der VOB teil B. Heidelberg. Müller Juristischer Verlag.
 • [7] Kamińska Anna. „Odbiór robót budowlanych wciąż wywołuje spory”; http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/odbior-robot-budowlanych-wciaz-wywoluje-spory/3 (dostęp: 04.08.2014 r.).
 • [8] Kodeks cywilny (Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 • [9] Lampe-Helbig Gudrun. 1986. Die Verdingungsordnung für Bauleistungen und der Bauvertrag. Düsseldorf. Werner Verlag.
 • [10] Locher Horst, Urlich Locher. 1996. Das private Baurecht. München. C. H. Beck Verlag.
 • [11] Prawo budowlane (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. Dz.U. 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
 • [12] Schirp Wolfgang, Monika Matan. 2001. Wzory umów z zakresu polskiego i niemieckiego prawa budowlanego. Warszawa. Bertelsmann.
 • [13] Strzępka Janusz. 2012. Prawo umów budowlanych. Warszawa. C. H. Beck.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8e417b1d-8789-4b16-8714-751954ed2f02
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.