PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | T. 95, nr 10 | 1952--1955
Tytuł artykułu

Zastosowanie niekonwencjonalnych surowców oleistych w syntezie biodiesla

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Application of non-conventional fatty oil resources in synthesis of biodiesel
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań nad użyciem niekonwencjonalnych olejów do produkcji biodiesla. Surowce tłuszczowe otrzymano przez wytłaczanie lub ekstrakcję nasion 15 gatunków roślin oleistych. Na podstawie analiz składu chemicznego oraz pomiaru gęstości, lepkości, analizy wartości liczb charakterystycznych oraz właściwości wysoko- i niskotemperaturowych oceniono przydatność zsyntezowanych mieszanek estrów metylowych kwasów tłuszczowych do produkcji biodiesla w świetle obowiązujących norm.
EN
Fifeen plants were considered as raw materials for prodn. of biodiesel fuels. Their seeds were studied for dry mass, fats, ash, fibers and proteins and pressed or extd. with Me₂CO to recover the oil components. The oils were transesterified with MeOH to prep. resp. fatty acid Me esters examd. then for chem. compn., d., viscosity, acid, sapon. and iodine values, as well as for low- and high-temp. properties. The fuels prepd. from white mustard oil (Sinapis alba L.), hempseed oil (Cannabis sativa L.) and poppy oil (Papaver somniferum L.) seeds were recognized as the most promising, as they fulfilled the requirements of biodiesel stds. (low content of polyunsatd. fatty acid esters, concn. of linolenic acid below 12% by mass, viscosity between 3.5–5.0 mm²/s at 40°C, d. between 860–900 kg/m³ at 15°C, acid value below 0.5, iodine value below 120, flash point above 101°C and cloud points between –5°C and 5°C).
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
1952--1955
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., tab.
Twórcy
 • Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, eskrzynska@pk.edu.pl
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
autor
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
autor
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
 • [1] Praca zbiorowa, Bailey’s industrial oil and fat products, (red. F. Shahidi), Wiley 2005, ISBN: 978-0-471-38460-1.
 • [2] W. Budzyński, T. Zając, Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2010.
 • [3] K. Mińkowski, A. Kalinowski, A. Krupska, Żywność Nauka Technol. Jakość 2014, nr 4 (95), 75.
 • [4] P. Frąckowiak, F. Adamczyk, W. Spychała, Inż. Roln. 2011, 15, nr 5 (130), 55.
 • [5] K. Mińkowski, A. Kalinowski, A. Krupska, Żywność Nauka Technol. Jakość 2015, nr 2 (99), 79.
 • [6] W. Spychała, P. Frąckowiak, F. Adamczyk, J. Res. Appl. Agricult. Eng. 2011, 56, nr 1, 135.
 • [7] M. Wroniak, A. Ptaszek, K. Ratusz, Żywność Nauka Technol. Jakość 2013, nr 1 (86), 92.
 • [8] M. Tańska, D. Rotkiewicz, M. Ambrosewicz-Walacik, Nauka Przyroda Technol. 2013, 7, zeszyt 4, #57.
 • [9] https://www.piteba.com/index.html, dostęp 19 lipca 2016 r.
 • [10] B. Łaska, A. Myczko, W. Golimowski, Probl. Inż. Roln. 2012, zeszyt 4 (78), 163.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych, Dz.U. z 2 grudnia 2004, nr 271, poz. 2688.
 • [12] PN-76/R-64814, Oznaczanie zawartości włókna surowego. Pasze.
 • [13] PN-EN 14214, Paliwa do pojazdów samochodowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla). Wymagania i metody badań.
 • [14] PN-ISO 660, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
 • [15] PN-ISO 3657, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby zmydlenia.
 • [16] P N-EN ISO 3838, Ropa naftowa i ciekłe lub stałe przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości lub gęstości względnej. Metody z użyciem piknometru z korkiem kapilarnym i piknometru dwukapilarnego z podziałką.
 • [17] PN-EN ISO 3104, Przetwory naftowe. Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste. Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej.
 • [18] PN-66/C-04017, Przetwory naftowe. Pomiar temperatury mętnienia i krystalizacji.
 • [19] PN-82/C-04008, Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Marcussona.
 • [20] A. Wojtaszczyk, http://agromaniak.com/pl/a/270/alternatywne-zrodlabialka-w-zywieniu-zwierzat-monogastrycznych.html, dostęp 19 lipca 2016 r.
 • [21] J. Downar-Zapolska, L. Łyczko, M. Starzycki, Nauka Przyroda Technol. 2012, 6, zeszyt 2, #17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-857ebbe8-655f-4c47-bc19-9f5cb1db537c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.