PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 218--220
Tytuł artykułu

Stan europejskich prac normalizacyjnych i pre-normalizacyjnych dotyczących wyrobów budowlanych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
218--220
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Instytut Techniki Budowlanej
Bibliografia
 • [1] COM (2015) 198 final – Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na podstawie art. 25 na temat wpływu procedur ustanowionych w art. 10 rozporządzenia (EU) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej na ramy czasowe przedkładania wniosków o normalizację.
 • [2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE/.
 • [3] Głowacz Małgorzata. 2014. „Unijne programy prac w dziedzinie normalizacji”. Materiały Budowlane 507 (11): 56 – 57.
 • [4] COM (2015) 686 final Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Coroczny program prac Unii Europejskiej w zakresie normalizacji europejskiej na 2016 r. SWD (2015) 301 final.
 • [5] Strona norm dla małych przedsiębiorstw (w jęz. angielskim i francuskim) http://sbs-sme.eu/.
 • [6] ANEC, organizacja wyrażająca głos europejskich konsumentów w sprawie normalizacji (po angielsku) http://www.anec.eu/anec.asp.
 • [7] ECOS, anglojęzyczna Europejska Obywatelska Organizacja Normalizacyjna ds. Środowiska http://ecostandard.org/.
 • [8] ETUC, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych http://www.etuc.org/.
 • [9] Tworek Jadwiga. 2011. „Normalizacja europejska na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarki UE”. Materiały Budowlane 469 (9): 60 – 62.
 • [10] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 • [11] Wall Sebastian. 2015. „Dorobek europejskiej harmonizacji technicznej w obszarze wyrobów budowlanych” Materiały Budowlane 519 (11): 21 – 23. DOI: 10.15199/33.2015.11.05.
 • [12] Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EW(OJEU2016/C126/04).
 • [13] Panek Anna. 2013. Wykorzystywanie Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych jako Europejskich Dokumentów Oceny wg rozporządzenia nr 305/2011”. Materiały Budowlane 490 (6): 104 – 105.
 • [14] Głowacz Małgorzata. 2015. „Normy zharmonizowane i Europejskie Dokumenty Oceny w 2015 r. wg Komisji Europejskiej”. Materiały Budowlane 520 (12): 63 – 64. DOI: 10.15199/33.2015.12.19.
 • [15] Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (OJEU 2016/C 054).
 • [16] Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (2016/C 172/03).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-81ba6a72-c617-4419-9b0f-13247fbe2911
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.