PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 3 | 103--110
Tytuł artykułu

Doświadczalna weryfikacja modelu obliczeniowego zintegrowanego obiektu mostowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Experimental verification of numerical model of integral bridge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań polegających na pomiarze przemieszczeń konstrukcji zintegrowanego mostu żelbetowego w ciągu łącznika drogi ekspresowej S8. Zaprezentowano wartości ugięć pionowych w środku rozpiętości przęsła oraz wielkości przemieszczeń poziomych korpusu przyczółka. Analizowano zachowanie konstrukcji w przypadkach obciążenia pojazdami hamującymi oraz ustawionymi nieruchomo na ryglu lub klinie odłamu. Ponadto zbadano wpływ początkowej prędkości hamowania na wielkość przemieszczeń poziomych. Wyniki porównano z rezultatami symulacji numerycznych. Rozpatrzono dwa typy modelu obliczeniowego – w pierwszym pominięto współpracę rygla z podłożem gruntowym i nawierzchnią drogową, a w drugim przeciwnie. W obu przypadkach przyjęto takie same właściwości geotechniczne nasypu za przyczółkiem oraz posadowienia. Przewidywane wg obu modeli ugięcia pionowe zestawiono ze sobą. Zwiększenie sztywności przęsła w wyniku współpracy konstrukcji z warstwami drogowymi uwzględniono poprzez zwiększenie grubości żelbetowej płyty pomostu. Przekrój rzeczywisty, niejednorodny materiałowo, sprowadzono do przekroju homogenicznego. Warstwy drogowe przeliczono na ekwiwalentne warstwy żelbetowe. Obliczono położenie osi obojętnej przekroju sprowadzonego, sprowadzony moment bezwładności oraz odpowiadającą mu wysokość konstrukcyjną rygla. Zilustrowano zmiany wielkości ugięć pionowych oraz przemieszczeń poziomych w czasie dla wariantów obciążenia pojazdami hamującymi. Porównano wpływ hamowania na przęśle oraz w strefie klina odłamu. Przeprowadzono analizę aktywacji przemieszczenia wywołanego obciążeniem pojazdami poruszającymi się, w odniesieniu do przemieszczenia spowodowanego ciężarem statycznym ustawionym na klinie.
EN
The paper presents the results of analyses of displacements for a real reinforced concrete integral bridge. The research consisted of the measurement of vertical displacement in the middle of the span and lateral displacement of the abutment. Ten load cases were considered. Two of them concerned vehicles placed motionlessly, the rest ones – braking vehicles. Moreover, the influence of initial braking velocity was analysed. The results of research were compared with numerical simulations. Two options of numerical models were considered. In the first case, cooperation between construction of span and road layers was ignored, but in the second one it was not. In the both options, the same soil conditions were assumed. Cooperation between construction and road layers was took into consideration by the increase of stiffness of span. A real heterogeneous cross section was reduced to homogeneous one. Road layers were converted to equivalent concrete layers. Neutral axis, moment of inertia and thickness were calculated for a reduced cross section and applied into model. Relations between displacements and duration were presented for load cases with braking vehicles. Displacements due to braking forces and static load were compared.
Wydawca

Rocznik
Strony
103--110
Opis fizyczny
Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, kubajarosz87@gmail.com
Bibliografia
  • 1. Siemińska-Lewandowska A. Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010
  • 2. PN-83/B-02482Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
  • 3. Furtak K. Mosty zespolone. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków 1999
  • 4. Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-793e93a7-428c-4620-8669-39fbb25fbac6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.