Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3-4 | 5--38
Tytuł artykułu

Ryzyko w dokumentach strategicznych państw i organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł analizuje ryzyko w dynamicznym środowisku bezpieczeństwa, charakteryzowanym przez czynniki strategiczne uwzględniając ich wzajemne relacje. Zrozumienie roli ryzyka w strategii oraz w studiach nad bezpieczeństwem prowadzi do właściwego zrozumienia ryzyka w strategiach bezpieczeństwa narodowego XXI wieku. Nowy kierunek w myśleniu strategicznym jest ukierunkowanie na ryzyko nie na zagrożenia. Na bazie wniosków polska Strategia Bezpieczeństwa Narodowego powinna być ponownie potwierdzona.
EN
The article analysis risk in a dynamic security environment characterised by strategic factors and relations between them. Understanding of risk in a strategy and in security studies lead up to understanding of national security strategies of the 21st Century. New mind-set in strategic thinking is focusing on risk not on threats. On the base of the conclusions National Security Strategy of the Republic of Poland need to be reaffirm.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
5--38
Opis fizyczny
Bibliogr. 52 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Doktorant Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej
Bibliografia
 • 1. Arnoldi J., Ryzyko, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2011.
 • 2. Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
 • 3. Beaufre A., Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Wydawnictwa MON, Warszawa 1968.
 • 4. Beck U., Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 • 5. Clausewitz C., O wojnie, Princeton University Press, New Jersey, 1989.
 • 6. Gray Colin S., Strategy for chaos. Revolution in military affairs and the evidence of history, Frank Cass Publishers, London–Portland, Or, 2002.
 • 7. Kaczmarek T. T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010.
 • 8. Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, AON, Warszawa 2011.
 • 9. Kitler W., System bezpieczeństwa narodowego RP – Podstawowe założenia koncepcji struktur SBN RP, [w:] W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (red.), System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2014.
 • 10. Koziej S., Brzozowski A., Strategia bezpieczeństwa narodowego RP 1990-2014. Refleksje na ćwierćwiecze, [w:] Strategia bezpieczeństwa narodowego RP. Pierwsze 25 lat, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015.
 • 11. Kozub M., Brzozowski A., Niedźwiedzki R., Wybrane problemy planowania strategii rozwoju sił zbrojnych, AON, Warszawa 2012.
 • 12. Kozub M., Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości, AON, Warszawa 2013.
 • 13. Kwećka R., Gryz J., Kozub M., Brzozowski A., Strategia podmiotów. Determinanty zmian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • 14. Sabak Z., Strategia. Podstawy myślenia w XXI wieku, AON, Warszawa 2012.
 • 15. Sabak Z., Strategia. Słownik terminów, AON, Warszawa 2014.
 • 16. Sienkiewicz P., Ewolucja ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Teka Komisji Politologii Stosunków Międzynarodowych, tom 10/1, Polska Akademia Nauk Odział w Lublinie, Lublin 2015.
 • 17. Sienkiewicz P., Świeboda H., Ryzyko w inżynierii systemów, [w:] P. Sienkiewicz, Inżynieria systemów bezpieczeństwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
 • 18. Yarger H.R., Toward a theory of strategy: Art Lykke and the Army War College Strategy Model, [w:] J. Boone Bartholomees, Jr., The U.S. Army War College Guide To National Security Issues, vol. 1: Theory of war and strategy, 4th Edition, July 2010, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/download.cfm?q=1004 [dostęp: 20.08.2016].
 • Źródła internetowe:
 • 1. http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/SpoleczenstwoInformacyjne.pdf
 • 2. http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/audytor/kontrolazarzadcza/podręcznik_zarzadzanie_ryzykiem_w_sektorze_publicznym.pdf
 • 3. https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf
 • 4. http://www.nauka.gov.pl/prognozy-rozwoju/definicja-foresight,archiwum,1.html
 • 5. https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf
 • 6. http://sjp.pl/antycypować
 • 7. http://sjp.pl/kompensować
 • 8. www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol10/3_Sienkiewicz.pdf
 • 9. http://www.springer.com/cda/content/.../9783642177750-c1.pdf
 • 10. https://www.unisdr.org/we/inform/terminology
 • 11. http://www.iso.org/iso/iso_31000_for_smes.pdf
 • 12. https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf
 • 13. https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/603-5,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html
 • 14. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/strategia;3980216.html
 • 15. http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/download.cfm?q=1004
 • 16. http://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,838,07b0f89a91871f380a46ca2718c2e10e/46-03-Moraczewska.pdf
 • 17. http://ejt.sagepub.com/content/18/4/693.abstract
 • 18. http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2013/03/12.FIJALKOWSKI.pdf
 • 19. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf
 • 20. https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf
 • 21. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/RussianNational-Security-Strategy-31Dec2015.pdf
 • 22. http://www.army.cz/images/id_8001_9000/8503/Security_Strategy_2015.pdf
 • 23. http://www.ecfr.eu/page/-/Hongrie_-_2012_-_National_Security_Strategy.pdf
 • 24. http://www.ecfr.eu/page/-/Hongrie_-_2012_-_National_Security_Strategy.pdf
 • 25. https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf
 • 26. http://www.new-york-un.diplo.de/contentblob/4847754/Daten/6718445/160713weibuchEN.pdf
 • 27. http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=352f473d-ea08-4c58-ad47-f2e91c72c801&groupId=764034
 • 28. http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategicconcept-2010-eng.pdf
 • 29. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
 • 30. https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/07/ROU_National_Security_Strategy_Romania_2007.pdf
 • 31. https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf
 • 32. http://publications.gc.ca/collections/Collection/CP22-77-2004E.pdf
 • 33. http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf
 • 34. http://apo.org.au/files/Resource/dpmc_nationalsecuritystrategy_jan2013.pdf
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-73ac2944-7ed0-434d-be78-4c2997adf974
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.