PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 4 | 195--202
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza wybranych metod badawczych odporności na działanie wody i mrozu mieszanek mineralno-asfaltowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Comparative analysis of selected research methods for resistance to water and frost of asphalt mixtures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Odporność na działanie wody i mrozu jest jedną z najważniejszych właściwości charakteryzujących parametry techniczne mieszanek mineralno-asfaltowych. Czynniki środowiskowe oddziaływujące na nawierzchnie drogową znacząco niekorzystnie wpływają na trwałość poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi. W strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska, nawierzchnia jezdni drogowej poddawana jest w ciągu roku między innymi wielokrotnemu nasączaniu wodą, zamrażaniu i odmrażaniu. Bardzo często procesom tym towarzyszy również sól stosowana podczas zimowego utrzymania dróg. Zasadnym staje się więc kontrolowanie MMA pod względem wrażliwości na wspomniane niszczące oddziaływania. Oznaczenie wodo- oraz mrozoodporności MMA według obowiązujących procedur polega na określeniu zmniejszenia średniej wytrzymałości na rozciąganie pośrednie próbek nasyconych wodą do próbek suchych. Dużym problem metody stosowanej w Polsce jest powtarzalność i odtwarzalność uzyskiwanych rezultatów badań. W referacie zaprezentowane zostały wyniki badań i analiz odporności na działanie wody i mrozu według wymagań WT-2 2010, AASHTO T 283-89 oraz „metody skandynawskiej”. Badaniom poddano mieszanki mineralno-asfaltowe typu AC 11S oraz AC 16P. Wodoodporność i mrozoodporność mieszanek mineralno-asfaltowych określono za pomocą badań wytrzymałości na rozciąganie pośrednie (ITS) oraz modułów sztywności (IT-CY).
EN
Resistance to water and frost is one of the most important technical parameters characterizing the properties of asphalt mixtures. Environmental factors adversely affecting road surfaces affect the stability of individual structural layers of the road. In Polish climate zone, the road surface of the road is subjected to the processes of water infiltration, freezing and defrosting. This process is also very often accompanied by the salt used during the winter road maintenance. It is reasonable to control HMA for susceptibility to these devastating impacts. The assessment of water and frost resistance of HMA according to existing procedures consists of determining the decrease of the average indirect tensile strength of samples saturated with water in relation to dry samples. A major problem with the method used in Poland is the repeatability and reproducibility of the results of research. The paper presents the results of research and analysis methods for resistance to water and frost according to the requirements of the WT -2, AASHTO T 283-89 and " Scandinavian method". Asphalt mixtures AC type 11S and 16P AC have been tested. Asphalt mixtures resistance to water was determined by testing modules of indirect tensile strength under static load (ITS ) and the rigidity modulus under load modules (IT - CY).
Wydawca

Rocznik
Strony
195--202
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Zakład Inżynierii Drogowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, a.plewa@pb.edu.pl
Bibliografia
  • 1 Sybilski D. i inni. Weryfikacja i uaktualnienie metody badawczej wodoodporności z cyklem zamrażania mieszanek mineralno-asfaltowych. IBDIM/GDDKiA, Warszawa 2011 [Dokument elektroniczny].
  • 2 Piłat J., Radziszewski P. Kruszywa polodowcowe Polski północno-wschodniej do nawierzchni drogowych. Drogownictwo, 7-8/2011, s.226-231.
  • 3 Sybilski D., Mechowski T. Ocena trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych. Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 3-4/1998, 63-107.
  • 4 Jaskuła P. Niszczące oddziaływanie wody i mrozu na mieszanki mineralno-asfaltowe – przegląd literatury. Drogi i Mosty, 4/2004, s.5-44.
  • 5 Judycki J., Jaskuła P. Verification of the criteria for evaluation of water and frost resistance of asphalt concrete, Road Materials and Pavement Design, Vol. 9, 2008, s. 135-162.
  • 6 Piłat J., Król J. Ocena adhezji asfaltów modyfikowanych do kruszyw mineralnych. Magazyn Autostrady, 10/2010, s.88-92.
  • 7 Krajewski M. Odporność próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody. Nawierzchnie asfaltowe, 1/2012, s.13-15.
  • 8 Iwański M., Chomicz-Kowalska A., Iwański M. M.. Influence of hydrated lime on durablity SMA asphalt pavements with quartzite aggregate. Structure and Environment - 2013, vol. 5, no. 4, s.5-11, [Dokument elektroniczny].
  • 9 Grabowski W., Florkiewicz A. Wzmocnienie i odwodnienie podłoża nawierzchni autostrad. Drogownictwo, 12/1999, s.381-385.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6a4f3734-0fd4-4db7-a5f4-42e9c6ada59f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.