PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Nr 3 (45) | 25--38
Tytuł artykułu

Podpis zaufany w rozwoju e-administracji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
A trust signature in e-administration development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ciągu ostatnich lat nastąpił w Polsce bardzo szybki rozwój technologiczny, wzrosła także świadomość informacyjna społeczeństwa. Za pośrednictwem internetu można kupować bilety PKP, rezerwować miejsca do kin i teatrów. Możliwe jest także, w szybki i bezpieczny sposób, załatwianie spraw z organami administracji państwowej. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu nowych technologii, w tym podpisu zaufanego potwierdzonego profilem zaufanym, jako narzędzia do autoryzacji dokumentów wysyłanych do urzędów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podpis ten będzie coraz częściej wykorzystywany nie tylko w sektorze prywatnym, ale także podczas kontaktów obywateli z organami administracji państwowej.
EN
In recent years, there has been very rapid technological development in Poland and the information awareness of the society has increased. Currently, you can pay for bills online, buy PKP tickets, reserve seats for cinemas and theaters. It is also possible to deal with the state administration via the Internet in a fast and secure manner. The aim of the article is to present the impact of new technologies, including a trusted signature, confirmed by a trusted profile as a tool for authorizing documents sent to offices. It is very likely that the signature will be increasingly used not only in the private sector, but also during the contacts of citizens with state administration bodies.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
25--38
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne
Bibliografia
 • 1. CERTUM. Zastosowanie e-podpisu. (2017). Pobrane z: https://www.certum.pl/pl/cert_oferta_epodpis_zastosowania (14.03.2017).
 • 2. Diffie, W., Hellman, M. (1976). New directions in cryptography. IEEE Transactions on Information Theory, 6 (22), 644-654.
 • 3. Diffie, W., Hellman, M. (1977). Special Feature Exhaustive Cryptanalysis of the NBS Data Encryption Standard. IEEE Computer Society Press, 6 (10), 74-84.
 • 4. Elektroniczny Olsztyn. Zastosowanie e-podpisu. (2017). Pobrano z: http://elektronicznypodpis.olsztyn.pl/e-podpis-w-praktyce/ (15.03.2017).
 • 5. Levine, J., Brawley, J.V. (1997). Some cryptographic applications of permutation polynomials. Cryptologia, 1 (1), 76-92.
 • 6. Ministerstwo Cyfryzacji (2016). E-administracja w oczach internautów – raport z badania 2016. Pobrane z: https:// www.gov.pl/cyfryzacja/e-administracja-w-oczach-internautow-raport-z-badania-2016 (15.03.2017).
 • 7. Ministerstwo Cyfryzacji. Adresy punktów potwierdzających profil zaufany. Pobrano z: https://www.gov.pl/cyfryzacja/ potwierdz-profil-zaufany-w-ministerstwie-cyfryzacji (9.03.2007).
 • 8. Ministerstwo Cyfryzacji. https://epuap.gov.pl/wps/portal.
 • 9. Ministerstwo Cyfryzacji. Lista punktów potwierdzających profil zaufany. Pobrano z: https://www.gov.pl/cyfryzacja/ potwierdz-profil-zaufany-w-ministerstwie-cyfryzacji (9.03.2017).
 • 10. Narodowe Centrum Certyfikacji. https://www.nccert.pl/uslugi.htm.
 • 11. Pasławski, K. (2014). E-podpis czy ePUAP – co lepsze w kontakcie z urzędem? Pobrane z: https://www.crn.pl/aktualnosci/e-podpis-czy-epuap-2013-co-lepsze-w-kontakcie-z-urzedem (14.03.2017).
 • 12. PKO Bank Polski. Logowanie za pomocą bankowości elektronicznej. Pobrane z: https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko/bezpieczna-bankowosc/bezpieczne-logowanie (17.03.2017).
 • 13. Rivest, L.R., Shamir, A., Adleman, L. (1978). A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. Communications of the ACM, 2 (21), 120-126.
 • 14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.06.2014 w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Dz.U., poz. 778.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.10.2016 w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Dz.U. 2016, poz. 1633.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.04.2011 w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Dz.U. nr 93, poz.546.
 • 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, s. 73.
 • 18. Stefanowicz-Wasilewska, M. (2014). Bezpieczny profil elektroniczny. Gazeta Podatkowa, 31 lipca. Pobrane z: https:// www.gofin.pl/firma/17,2,145,132347,bezpieczny-podpis-elektroniczny-czy-profil-zaufany-co.html (15.03.2017).
 • 19. Urząd Miasta Szczecin. Profil zaufany. Pobrano z: http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51191.asp (14.03.2017).
 • 20. Ustawa z dnia 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. nr 64, poz. 565.
 • 21. Ustawa z dnia 18.09.2001 o podpisie elektronicznym. Dz.U. nr 130, poz. 1450.
 • 22. Wikipedia. Hasło: karta kryptograficzna. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_kryptograficzna (15.03.2017).
 • 23. Wordpress Polska. Podpis elektroniczny vs. Profil zaufany. Pobrano z: https://podpiselektroniczny.wordpress. com/2013/09/14/podpis-elektroniczny-vs-profil-zaufany/ (15.03.2017).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-69b21b45-02f7-47fe-9ff3-997007e5d63a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.