Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | R. 87, nr 1 | 37--46
Tytuł artykułu

Rola elektryków w odrodzeniu technicznego nauczania akademickiego w Białymstoku

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The role of electricians in the revival of technical academic teaching in Bialystok
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze osoby i wydarzenia z historii powstania Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT oraz w jej ramach Wydziału Elektrycznego. Omówiono ogromną rolę elektryków, członków SEP w odrodzeniu nauczania technicznego w Białymstoku oraz powołaniu i rozwoju uczelni, której kontynuatorką jest obecnie Politechnika Białostocka. Celem artykułu jest również przypomnienie tradycji wyższego szkolnictwa technicznego w Białymstoku. Sięgają one XVIII w. i stawiają miasto w tym obszarze wśród pionierów w Polsce. Działająca w latach 1745-1771 Wojskowa Szkoła Budownictwa i Inżynierii miała charakter wybitnie techniczny. Została założona i finansowana przez hetmana polnego koronnego, późniejszego hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Była to pierwsza w Polsce szkoła prywatna o charakterze świeckim, jednocześnie o profilu technicznym i wojskowym.
EN
This article presents the most important people and events from the history of NOT Private Evening Engineering School and its Faculty of Electrical Engineering. It discusses the great role of electricians and members of SEP in the revival of technical education in Bialystok and the development of the university, which is currently continued by the Białystok University of Technology. The purpose of the article is also to remind the tradition of higher technical education in Bialystok. It dates back to the eighteenth century and puts the city among pioneers in Poland. The Military School of Building and Engineering, operating in the years 1745-1771, was extremely technical. It was founded and financed by the Hetman of the Crown, later Grand Crown Hetman Jan Klemens Branicki. It was the first private secular school in Poland, with a technical and military profile.
Wydawca

Rocznik
Strony
37--46
Opis fizyczny
Bibliogr. 38 poz., rys., zdj.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Białkowski K., notatka biograficzna, sylwetki prezesów Oddziału Białostockiego SEP, http://sep.medlan.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid= 47.
 • [2] Biblioteka Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej (od 1964 r. Wyższej Szkoły Inżynierskiej) ul. Grunwaldzka 11/15 i Żółta 13, http://biblioteka.pb.edu.pl/wystawa/ grunwaldzka.html.
 • [3] Bujanowski M. 2015. Z archiwalnej teki…, Bezdomne początki. Życie Politechniki, 1.
 • [4] Bujanowski M. 2013. Z archiwalnej teki…, Biała 1 - pierwsza siedziba uczelni. Życie Politechniki, 4.
 • [5] Bujanowski M. 2013. Z archiwalnej teki… Przyczynek do historii Senatu Politechniki białostockiej. Życie Politechniki, 1.
 • [6] Bujanowski M. Kalendarium PB, Materiały niepublikowane.
 • [7] Dobroński A. 1985. "Szkolnictwo w Białymstoku do 1914 r.". Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego, 29, Białystok.
 • [8] Dobroński A.C. 2014. "Miasta województwa podlaskiego", Białystok: Fundacja Sąsiedzi.
 • [9] Dobroński A.C. (red.) 2012. "Historia Białegostoku", Białystok: Fundacja Sąsiedzi.
 • [10] Dobroński A.C. (red.) 2010. "Historia Województwa Podlaskiego".
 • [11] Fotografie z archiwum Politechniki Białostockiej.
 • [12] Goławski M. 1934. Szkolnictwo powszechne w Białymstoku, Białystok: Biblioteka Historyczna M. Białegostoku.
 • [13] Historia i rozwój, https://pb.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/historia-i-rozwoj/.
 • [14] Kazimierczak R., A. Kola. 2000. Archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie ogrodu Branickich w Białymstoku w 2000 r. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlskiego, 7.
 • [15] Kietliński M. (red.) 2013. 500 lat historii Województwa Podlaskiego w dokumentach. Publikator, Białystok.
 • [16] Kosztyła Z. 1960. "Z dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego. Wojskowa Szkoła Budownictwa i Inżynierii w Białymstoku". Wojsko Ludowe, 14, 3, 45-52.
 • [17] Kulesza-Woroniecka I. 2014. Szkolnictwo Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku, w: Komisja Edukacji Narodowej: kontekst historyczno-pedagogiczny, red. K. Dormus, Kraków.
 • [18] Kusznier J. 2018. Białystok – historia powstania miasta i rozwoju ośrodka przemysłowego. Wiadomości Elektrotechniczne, 86, 6, 76–84.
 • 19] Kusznier J. 2017. Początki elektryki w Białymstoku. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 4, 67–76.
 • [20] Łopatecki K. 2015. Sprzedaż dóbr białostockich przez spadkobierców Jana Klemensa Branickiego. Studia Podlaskie tom XXIII.
 • [21] Maroszek J. 1998. „Ponowienie praw miejskich Białegostoku w 1749 r.”. Kwartalnik Białostocczyzna 3, 51.
 • [22] Mościcki H. 1933. Białystok, zarys historyczny. Białystok: Wydawnictwo Magistratu M. Białegostoku.
 • [23] Nieciecki J. 2001. „Plan rezydencji białostockiej w czasach Jana Klemensa Branickiego”. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlskiego, 7.
 • [24] Oleksicki A. 1999. „Obraz Białegostoku w końcu XIX w.” Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, 5.
 • [25] Oniszczuk J., T. Wiśniewski. 2014. Białystok między wojnami, opowieść o życiu miasta 1918–1939, Łódź-Białystok: Księży Młyn.
 • [26] Ostolski P. 2016. „Ewolucja polskiego szkolnictwa wojskowego (cz. I)”. Obronność, Zeszyty Naukowe, 1(17).
 • [27] Pasko A. 2017. Zanim powstała poprzedniczka politechniki, w mieście było już seminarium duchowne. Album Białostocki. Kurier Poranny, 23.01.2017.
 • [28] Poczet rektorów, Politechnika Białostocka, https://pb.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/osobistosci/.
 • [29] Politechnika Białostocka 35 lat. 1984. Oficyna Wydawnicza PB, Białystok.
 • [30] Szulborski E. 2001. Szkolnictwo białostockie w czasach Branickich. Biuletyn Galerii im. Śledzińskich w Białymstoku, ANANKE, 4.
 • [31] Skelnik J.M. 2006. Wojskowa Szkoła Budownictwa i Inżynierii w 1745 roku, http://skelnik.blogspot.com/2006/03/wojskowa-szkoa-budownictwa-i-inynierii_16.html.
 • [32] Starzeński M. 1914. „Na schyłku dni Rzeczypospolitej. Kartki z pamiętnika Michała Starzeńskiego (1757–1759)”, Kraków: Henryk Mościcki, Księgarnia Gebethnera i Wolffa.
 • [33] Strona internetowa Fakty Białystok. Tak wyglądał Białystok po tuż wojnie, http://fakty.bialystok.pl/zdjecie/267521.
 • [34] Strona internetowa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Białymstoku, Mieczysław Królik tworzył powojenną infrastrukturę techniczną Białegostoku, http://www.pzits.bialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=78:in-mieczysaw-krolik&catid=34&Itemid=15.
 • [35] Świsulski D. 2018. „Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce”, Warszawa: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP.
 • [36] Teofilowicz D. 1972. „Z działalności Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku”. Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, 3, Białostockie Towarzystwo Naukowe.
 • [37] Walendziuk W. 2017. Inż. Mirosław Bujanowski – strażnik pamięci. Życie Politechniki, 1.
 • [38] Zeller-Narolewska E. 2001. Pałac Branickich w Białymstoku w XIX i XX w. Przemiany i problemy konserwatorskie. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-65478847-50e3-4e8c-b3de-2c102c565af0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.