PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Nr 2 | 157--169
Tytuł artykułu

Uwarunkowania bezpieczeństwa w porcie lotniczym

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Security conditions at the airport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bezpieczeństwo w porcie lotniczym jest bardzo ważnym aspektem. Dzięki zapewnionemu bezpieczeństwu pasażerowie chcą podróżować i korzystać z transportu lotniczego, a pracownicy przebywać w porcie lotniczym wykonując swoje codzienne obowiązki. Na bezpieczeństwo w porcie lotniczym mają wpływ uwarunkowania: prawne, techniczne, środowiskowe. Port lotniczy jest szczególnym miejscem, w którym zagadnieniami bezpieczeństwa zajmują się podmioty pozapaństwowe, a także państwowe. Służby zapewniające bezpieczeństwo w porcie lotniczym, można podzielić na służby ratownicze, operacyjne oraz służby ochrony. Ich ścisła współpraca oraz umiejętne zarządzanie systemami technicznymi, które mają do dyspozycji ma istotne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony w porcie lotniczym.
EN
The paper discusses security conditions at the airport. Owing to ensured safety and security, passengers want to travel and use air transport, while employees need to conduct their daily duties at airports. The airport's security is affected by legal, technical and environmental conditions. The airport is a special place where security issues are dealt with by state and non-state entities. At the airport, the services can be divided into emergency, operational and security ones. Their close cooperation and skilful management of technical systems, which they have at their disposal, exert a significant impact upon providing a proper state of security in an air port.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
157--169
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Bibliografia
 • Akty prawne
 • 1. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz.U. z 1959 r., nr 35, poz. 212, z późn. zm).
 • 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 992).
 • 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 912).
 • 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002.
 • 5. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 r., nr 114, poz. 740).
 • 6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., nr 89, poz. 590).
 • 7. Ustawa z dnia 2 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2002 r., nr 130, poz. 1112).
 • Opracowania zwarte
 • 8. Rajchel J., Bezpieczeństwo w porcie lotniczym, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2010.
 • 9. Rajchel J., Grenda B., Nowak J., Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w lotnictwie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2014.
 • 10. Sztucki J., Gąsior M., Zając G., Szczelina M., Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2011.
 • 11. Zieliński M., Bezpieczeństwo w porcie lotniczym, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2010.
 • Źródła internetowe
 • 12. Koordynator ruchu naziemnego lotniczego, [online:] http://www.airport.gdansk.pl/bip /praca [dostęp: 8.11.2017].
 • 13. Stachniewicz J., Specyficzny komisariat, [online:] http://www.policja.pl/pol/aktualnosci /41445,Specyficzny-komisariat.html [dostęp: 8.11.2017].
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-62bb3f37-caee-4208-9ea3-72d062b2fab8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.