PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Vol. 34, nr 4 | 341--345
Tytuł artykułu

Continuous cooling transformation (CCT) and continuous heating transformation (CHT) diagrams for the new bainitic steel

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Wykresy CTPc i CTPc0 dla nowej stali bainitycznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The kinetics of transformations of undercooled austenite of the new bainitic steel was determined, in the hereby paper, as the CCT diagrams (Fig. 1 and 3). Investigations were performed for two values of austenitising temperature, it means: Ac3 + 50°C = 890°C and 950°C. The bainitic character of the new steel and its high hardenability was confirmed, as well as the fact that an increase of the austenitising temperature to 950°C did not influence significantly the kinetics of transformation of this steel austenite. The selected cooling processes courses were illustrated by photographs of microstructures of the tested steel samples (Fig. 2 and 4). The kinetics ofphase transformations of samples quenched from 890 and 950°C into bainite with a rate of 1100°C/h (0.305°C/s) was determined at their heating, in a form of the CHT diagrams (Fig. 5 and 8). The retained austenite start and finish temperature, as well as temperature of cementite M3C and carbides (MC type) precipitations were detennined by analysing differential curves of the numerically recorded dilatograms. The method of interpretation of differential curves was also shown. The dilatation effect (shrinkage) originated by carbides e precipitation was not found in the recorded dilatograms of tempering the investigated bainitic steel. None essential differences in the phase transformation kinetics at tempering the tested steel - after its previous quenching into bainite from 890 and 950°C - were found.
PL
W pracy określono kinetykę przemian przechłodzonego austenitu nowej stali bainitycznej W formie wykresów CTPc (rys. 1 i 3). Badania wykonano dla dwóch wartości temperatury austenityzowania, tj AC3 + 50°C = 890°C oraz 950°C. Potwierdzono bainityczny charakter nowej stali, jej wielką hartowność, jak również to, że wzrost temperatury austenityzowania do 950°C nie wpływa istotnie na zmianę kinetyki przemiany austenitu tej stali. Wybrane przebiegi chłodzenia próbek zilustrowano fotografiami ich mikrostruktury (rys. 2 i 4). Dla próbek zahartowanych z 890 i 950°C na bainit z szybkością 1100°C/h (0,305°C/s) określono, W postaci wykresów CTPcO kinetykę przemian fazowych przy ich nagrzewaniu (rys. 5 i 8). Wartości temperatury początków i końców przemiany austenitu szczątkowego, wydzielania cementytu M3C i węglików typu MC określono, analizując krzywe różniczkowe zarejestrowanych cyfrowo dylatogramów. Pokazano też sposób interpretacji krzywych różniczkowych. Na zarejestrowanych dylatogramach odpuszczania badanej stali bainitycznej nie stwierdzono efektu dylatacyjnego (skurczu) od wydzielania węglików e. Nie stwierdzono też istotnych różnic w kinetyce przemian fazowych przy odpuszczaniu badanej stali po jej uprzednim zahartowaniu na bainit z 890 i 950°C.
Wydawca

Rocznik
Strony
341--345
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • AGH University of Science and Technology, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Kraków, pacyna@agh.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Bhadeshia H. K. D. H., Buschow K. et al.: Novel Steels for Rails. Elsevier Science (2002) 1÷7.
 • [2] Bhadeshia H. K. D. H.: Bainite in steels. IOM Communications Ltd., London (2001).
 • [3] Aglan H. A., Liu Z. Y. et al.: Mechanical and fracture behaviour of bainitic rail steel. Journal of Materials Processing Technology 151 (2004)268÷274.
 • [4] Pacyna J., Dąbrowski R., Zając G.: Effect of Carbon Content on The Fracture Toughness of Ni-Cr-Mo Steels. Archives of Metallurgy and Materials 53 (2008) 802÷808.
 • [5] Bhadeshia H. K. D. H.: Steels for bearings. Progress in Materials Science 57 (2012) 268÷435.
 • [6] Paradowska A. M., Price J. W. H., et al.: Stress relieving and its effect on life of welded tubular joints. Engineering Failure Analysis 17 (2010) 320÷327.
 • [7] Chakraborty J., Bhattacharjee D., Manna I.: Development of ultrafine bainite ÷ martensite duplex microstructure in SAE 52100 bearing steel by prior cold deformation. Scripta Materialia 61 (2009) 604÷607.
 • [8] Rancel L., Gomez M., et al.: Measurement of bainite packet size and its influence on cleavage fracture in a medium carbon bainitic steel. Material Science and Engineering A 530 (2011) 21÷27.
 • [9] Basu A., Chakraborty J., et al.: Laser surface hardening of austempered (bainitic) ball dearing steel. Scripta Materiallia. 56 (2007) 887÷890.
 • [10] Pacyna J., Dąbrowski R.: Vanadium influence upon changes at tempering steels of small content of other elements. Journal of Materials Processing Technology 175 (2006) 330÷333.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-60e15210-c2f1-441e-b830-2bf348242569
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.