PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 1 | 127--135
Tytuł artykułu

Proces oceny oddziaływania na środowisko w państwach Grupy Wyszehradzkiej w zakresie drogownictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The process of Environmental Impact Assessment in the V4 countries in the field of road construction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest omówienie procesu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4) w zakresie drogownictwa. W pierwszej części pracy analizie poddany został rozwój sieci drogowej w państwach V4 a następnie oceniono kryteria etapu screeningu procedury OOŚ wynikające z podziału przedsięwzięć ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko. W drugiej części pracy ocenie poddano wyniki ankiety przeprowadzonej w państwach V4 wśród wykonawców OOŚ. W niniejszej pracy analizowano i oceniono odpowiedzi respondentów, którzy deklarowali swój udział w zakresie związanym z transportem. Ukazano różnice w procedurze OOŚ inwestycji drogowych w poszczególnych krajach V4.
EN
The goal of the paper is to discuss the process of the Environmental Impact Assessment (EIA) in the Visegrad Group (V4) member countries in the field of road construction. Development of the road system in V4 countries was analysed in the first part of the paper and then criteria of the screening stage of the EIA resulting from the division of projects due to their environmental impact were estimated. The second part presents results of the survey carried out in V4 countries among people involved in EIA. Responses given by people who declared their activity in the field of transport were used in the paper. Differences in EIA procedures in road investments in particular V4 countries have been pointed out.
Wydawca

Rocznik
Strony
127--135
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, sgalas@geol.agh.edu.pl
autor
 • Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pollux@geol.agh.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dyrektywa OOŚ)
 • [2] Ministerstwo Infrastruktury. Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. (2011).
 • [3] www.stat.gov.pl, dostęp 9-10.01.2014
 • [4] http://portal.statistics.sk, dostęp 9-10.01.2014
 • [5] http://vdb.czso.cz, dostęp 9-10.01.2014
 • [6] www.ksh.hu/transportt, dostęp 9-10.01.2014
 • [7] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
 • [8] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • [9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • [10] Ustawa nr 24/2006 o ocenie wpływu na środowisko z późniejszymi zmianami.
 • [11] Ustawa nr 100/2001 o ocenie wpływu na środowisko z późniejszymi zmianami.
 • [12] Dekret Rządu nr 314/2005 (XII 25) o ocenie oddziaływania na środowisko i zintegrowanych pozwoleniach z późniejszymi zmianami
 • [13] Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
 • [14] STN 73 6101:2008-07 Projektovanie ciest a diaľnic
 • [15] Zákon č. 13/1997 Sb.o pozemních komunikacích
 • [16] Gałaś S. (red.), 2014: Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries, Wydawnictwa AGH, Kraków
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5f89999d-25e4-4f42-9dd1-4f3192337c0b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.