PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | T. 72, nr 12 | 36--39
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania produktów ubocznych przemysłu zbożowo-młynarskiego

Warianty tytułu
EN
Possibilities of utilization of cereal grain by-products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dążeniem producentów żywności jest produkcja bezodpadowa. Możliwości zagospodarowania produktów ubocznych są ściśle związane z rozwojem nauki oraz technologii. To, co jest produktem ubocznym dla jednego zakładu produkcyjnego, może stanowić podstawowy surowiec w kolejnym łańcuchu produkcyjnym. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost wykorzystania ziarna zbóż, a w konsekwencji zwiększenie ilości powstających produktów ubocznych. Wysoka koncentracja składników odżywczych i bioaktywnych stwarza możliwości ich wykorzystania nie tylko do celów paszowych, ale również jako dodatki do żywności innowacyjnej. W pracy przedstawiono możliwości zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu zbożowo-młynarskiego.
EN
Non-waste production is one of the main goals of food industry. The possibilities of utilizing by-products are closely related to the development of science and technology. The by-product of one production plant can be the basic raw material in the next production chain. In the recent years ithere was observed an increase of production of cereal grain based food, accompanied by generation of large amounts of various by-products. High concentration of nutrients and bioactive substances allows for using of these products not only for feed production, but also as additives for innovative or functional food. In this work authors showed possibilities to use of by-products obtained from cereal industry.
Wydawca

Rocznik
Strony
36--39
Opis fizyczny
Bibliogr. 63 poz.
Twórcy
autor
 • Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor
 • Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor
 • Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Arshad M.U., F.M. Anjum, T. Zahoor. 2007. „Nutritional assessment of cookies supplemented with defatted wheat germ”. Food Chemistry 102 : 123-128.
 • [2] Bergmans M.E.F., G. Beldman, H. Gruppen, A.G.J. Voragen. 1996. „Optimisation of the selective extraction of (Glucurono)arabinoxylans from wheat bran: use of barium and calcium hydroxide solution at elevated temperatures”. Journal of Cereal Science 23 : 235-245.
 • [3] Bhosale S., D. Vijayalakshmi. 2015. „Processing and nutritional composition of rice bran”. Current Research in Nutrition and Food Science 3 : 74-80.
 • [4] Bond N. 2004. „Rice milling”. In: Rice: Chemistry and Technology. Champagne E.T. (ed.), AACC International, Inc., St. Paul, MN, USA.
 • [5] Boonloh K., U. Kukongviriyapan, P. Pannangpetch, B. Kongyingyoes, L. Senggunprai, A. Prawan, S. Thawornchinsombut, V. Kukongviriyapan. 2015. „Rice bran protein hydrolysates prevented interleukin-6- and high glucose-induced insulin resistance in HepG2 cells”. Food & Function 6 : 566-573.
 • [6] Bratt K., K. Sunnerheim, S. Bryngelsson. 2003. „Avenanthramides in oats (Avena sativa L.) and structureantioxidant activity relationships”. Journal of Agriculture and Food Chemistry 51 : 594-600.
 • [7] Chen Ch.-Y., P.E. Milbury, H.-K. Kwak, F.W. Collins, P. Samuel, J.-B. Blumberg. 2004. „Avenanthramides and Phenolic Acids from Oats Are Bioavailable and Act Synergistically with Vitamin C to Enhance Hamster and Human LDL Resistance to Oxidation”. Journal of Nutrition 134 : 1459-1466.
 • [8] Curti E., E. Carini, G. Bonacini, G. Tribuzio, E. Vittadini. 2013. „Effect of the addition of bran fractions on bread properties”. Journal of Cereal Science 57: 325-332.
 • [9] Das M., Gupta S., Kapoor V., Banerjee R., Bal S. 2008. „Enzymatic polishing of rice a new processing technology”. LWT - Food Science and Technology 41 : 2079-2084.
 • [10] Devlin J.P.A., Hargrave K.D. 1985. Pulmonary and antiallergic drugs; design and synthesis. In: Pulmonary and Antiallergic Drugs. Devlin J.P.A. (ed.), Wiley, Chichester.
 • [11] Dexter J.E., Wood P.J. 1996. „Recent applications of debranning of wheat before milling”. Trends in Food Science & Technology 7 : 35-41.
 • [12] Dietrych-Szóstak D., Olszek W. 1998. „Natural antioxidants from buckwheat seeds var. Hruszowska”. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 7 (48) : 148-150.
 • [13] Dziedzic K, Górecka D. 2010. „Zawartość składników odżywczych w kaszy gryczanej prażonej i produktach ubocznych”. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 3 : 133-137.
 • [14] Dziedzic K, Górecka D., Marques A., Rudzińska M., Podolska G. 2015. „Content of phytosterols in raw and roasted buckwheat groats and by-products”. Czech Journal of Food Science 33 : 424-430.
 • [15] Dziedzic K., Szwengiel A., Górecka D, Rudzińska M., Korczak J., Walkowiak J. 2016. „The effect of processing on the phytosterols content in buckwheat groats and by-products”. Journal of Cereal Science 69 : 25-31.
 • [16] Emmons C.L., Peterson D.M. 2001. „Antioxidant activity and phenolics content of oat as affected by cultivar and location”. Crop Science 41 : 1676-1681.
 • [17] Fardet A. 2010. „New hypotheses for the health protective mechanisms of whole‐grain cereals: what is beyond fibre?”. Nutrition Research Reviews 23 : 65–134.
 • [18] Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Dereń K. 2016. „Zawartość składników bioaktywnych w wybranych przetworach zbożowych”. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLIX 2 : 194-202.
 • [19] Gambuś H., Pisulewska E., Gambuś F. 2003. „Zastosowanie produktów przemiału owsa nieoplewionego do wypieku chleba”. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 229 : 283-290.
 • [20] Gąsiorowski H. 1998. „Współczesny pogląd na walory fizjologiczno-żywieniowe owsa”. Przegląd Zbożowo-Młynarski 42 (12) : 2-3.
 • [21] Górecka D., Dziedzic K., Sell S. 2010. „Wpływ zabiegów technologicznych stosowanych podczas produkcji kaszy gryczanej na zawartość błonnika pokarmowego”. Nauka. Przyroda Technologie 4 (2) : 1-9.
 • [22] Harasym J., Olędzki R., Pietkiewicz J.J. 2011. „Substancje o działaniu przeciwutleniającym obecne w ziarnach owsa (Avena Sativa L.)”. Nauki Inżynierskie i Technologie. Engineering Sciences and Technologies 3 : 71-89.
 • [23] Hęś M., Górecka D., Dziedzic K. 2012. „Antioxidant properties of extracts from buckwheat by-products”. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 11 : 167-174.
 • [24] Hęś M., Szwengiel A., Dziedzic K., Le Thanh Blicharz J., Kmiecik D., Górecka D. 2017. „The effect of buckwheat hull extract on lipid oxidation in frozen- stored meat product”. Journal of Food Science 82 : 882-889.
 • [25] Holasova M., Fiedlerova V., Smrcinova H., Orsak M., Lachman J., Vavreinova S. 2002. „Buckwheat – the source of antioxidant activity in functional foods”. Food Research International 35 : 207-211.
 • [26] Huang Q., Shi C.X., Su Y.B., Liu Z.Y., Li D.F., Liu L., Huang C.F., Piao X.S., Lai C.H. 2014. „Prediction of the digestible and metabolizable energy content of wheat milling by-products for growing pigs from chemical composition”. Animal Feed Science and Technology 196 : 107-116.
 • [27] Iqbal J., Minhajuddin M., Beg Z.H. 2003. „Suppression of 7,12-dimethylbenz[alpha] anthracene-induced carcinogenesis and hypercholesterolaemia in rats by tocotrienol-rich fraction isolated from rice bran oil”. European Journal of Cancer Prevention 12 : 447-453.
 • [28] Jiang Y., Wang T. 2005. „Phytosterols in cereal by-products”. JAOCS - Journal of the American Oil Chemists’ Society 82 : 439-444.
 • [29] Johnson L.A., May J.B. 2003. Wet milling: the basis for corn biorefineries. In: Corn: Chemistry and Technology. White P.J., Johnson L.A. (eds.), American Association of Cereal Chemists, St. Paul, MN, USA.
 • [30] Klepacka J., Fornal Ł. 2008. „Określenie zależności między zawartością wybranych związków fenolowych a wartością przemiałową ziarna pszenicy”. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 6 (61) : 55-64.
 • [31] Koletta P., Irakli M., Papageorgiou M., Skendi A. 2014. „Physicochemical and technological properties of highly enriched wheat breads with whole grain non wheat flours”. Journal of Cereal Science 60 : 561-568.
 • [32] Larson E.M., Stock R.A., Klopfenstein T.J., Sindt M.H., Shain D.H. 1993. „Energy value of hominy feed for finishing ruminants”. Journal of Animal Science 71 : 1092-1099.
 • [33] Lebesi D.M., Tzia C. 2011. „Effect of the addition of different dietary fibre and edible cereal bran sources on the baking and sensory characteristics of cupcakes”. Food and Bioprocess Technology 4 : 710-722.
 • [34] Li F.-H., Yuan Ya, Yang X.-L., Tao S.-Y., Ming J. 2013. „Phenolic Profiles and Antioxidant Activity of Buckwheat (Fagopyrum esculentum Möench and Fagopyrum tartaricum L. Gaerth) Hulls, Brans and Flours”. Journal of Integrative Agriculture 12 (9) : 1684-1693.
 • [35] Matusz-Mirlak A., Pastuszka D., Gambuś H. 2007. „Zawartość wybranych składników prozdrowotnych w ekstrudatach z udziałem otrąb żytnich”. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 5 (54) : 55-65.
 • [36] Mohammed Y.I., Lim C.H, Kazi F.K., Yusup S., Lam H.L., Abakr Y.A. 2017. „Co-pyrolysis of Rice Husk with Underutilized Biomass Species: A Sustainable Route for Production of Precursors for Fuels and Valuable Chemicals”. Waste and Biomass Valorization 8 (3) : 911-921.
 • [37] Onipe O.O. 2015. „Composition and functionality of wheat bran and its application in some cereal food products”. International Journal of Food Science & Technology 50 (12) : 2509-2518.
 • [38] Papageorgiou M., Skendi A. 2015. Texture design of ‘free-from’ foods the case of gluten-free. In: Modifying Food Texture. Chen J., Rosenthal A. (eds.), Woodhead Publishing, pp. 239-268.
 • [39] Parker M.L., Ng A., Waldron K.W. 2005. „The phenolic acid and polysaccharide composition of cell walls of bran layers of mature wheat (Triticum aestivum L. cv. Avalon) grains”. Journal of the Science of Food and Agriculture 85 : 2539-2547.
 • [40] Piątkowska E., Kopeć A., Kidacka A., Leszczyńskat., Pisulewskae E. 2013. „Zawartość składników odżywczych i właściwości antyoksydacyjne różnych frakcji ziarna wybranych odmian i rodów owsa”. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 6 (91) : 91-105.
 • [41] Piątkowska E., Witkowicz R., Pisulewska E. 2010. „Właściwości antyoksydacyjne wybranych odmian owsa siewnego”. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (70) : 100-107.
 • [42] Prückler M., Siebenhandl‐Ehn S., Apprich S. et al. 2014. „Wheat‐bran based biorefinery 1: composition of wheat bran and strategies of functionalization”. LWT ‐ Food Science and Technology 56 : 211-221.
 • [43] Qi L., Ding Y., Zheng X. Xu R., Zhang L., Wang Y., Wang X., Zhang L., Cheng Y., Qiao W., Yang Q. 2018. „Fine mapping and identification of a novel locus qGL12.2 control grain length in wild rice (Oryza rufipogon Griff.)”. Theoretical and Applied Genetics 131 (7) : 1497-1508.
 • [44] Reddy N.R., Pierson M.D., Cooler F.W. 1986. „Supplementation of wheat muffins with dried distillers grain flour”. Journal of Food Quality 9 : 243-249.
 • [45] Rizzello C.G., Nionelli L., Coda R., DeAngelis M., Gobbetti M., 2010. „Effect of sourdough fermentation on stabilisation, and chemical and nutritional characteristics of wheat germ”. Food Chemistry 119 : 1079-1089.
 • [46] Rosenfelder P., Eklund M., Mosenthin R. 2013. „Nutritive value of wheat and wheat byproducts in pig nutrition: a review”. Animal Feed Science and Technology 185 : 107-125.
 • [47] Serna-Saldivar S.O. 2010. Cereal Grains: Properties, Processing and Nutritional Attributes. CRC Press (Taylor & Francis Group): Boca Raton, FL.
 • [48] Shida C.S., Castrucci A.M.L., Lamy-Freund M.T. 1994. „High melatonin solubility in aqueous medium”. Journal of Pineal Research 16 : 198-201.
 • [49] Skendi A., Biliaderis C.G., Izydorczyk M.S., Zervou M., Zoumpoulakis P. 2011. „Structural variation and rheological properties of water-extractable arabinoxylans from six Greek wheat cultivars”. Food Chemistry 126 : 526-536.
 • [50] Sosulski F., Krygier K., Hogge L. 1982. „Free, esterified, and insoluble-bound phenolic-acids III. Composition of phenolic-acids in cereal and potato flours”. Journal of Agricultural and Food Chemistry 30 (2) : 337-340.
 • [51] Starek A., Kośko M., Zarajczyk J., Kowalczuk J., Tatarczak J., Zawiślak K., Sobczak P., Mazur J., Szmigielski M. 2014. „Wpływ rodzaju surowca i parametrów roboczych granulatora nowej konstrukcji na odporność peletów na ściskanie”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 578 : 121-129.
 • [52] Steadman K.J., Burgoon M.S., Lewis B.A., Edwardson S.E., Obendorf R.L. 2001. „Buckwheat milling fractions: description, macronutrient composition and dietary fibre”. Journal Cereal Science 33 : 271-278.
 • [53] Sullivan P., Arendt E., Gallagher E. 2013. „The increasing use of barley and barley by-products in the production of healthier baked goods”. Trend in Food Science and Technology 29 : 124-134.
 • [54] Sun R., Zhang Z., Hu X., Xing Q., Zhuo W. 2015. „Effect of wheat germ flour addition on wheat flour, dough and Chinese steamed bread properties”. Journal of Cereal Science 64 : 153-158
 • [55] Udenigwe C.C. 2016. „Towards rice bran protein utilization: in silico insight on the role of oryzacystatins in biologically-active peptide production”. Food Chemistry 191 : 135-138.
 • [56] Van Hoed V., Depaemelaere G., Ayala J.V., Santiwattana P., Verhé R., De Greyt W. 2006. „Influence of chemical refining on the major and minor components of rice bran oil”. JAOCS, Journal of the American Oil Chemists’ Society 83 : 315-321.
 • [57] Wang M., Hettiarachchy N.S., Qi M., Burks W., Siebenmorgen T. 1999. „Preparation and functional properties of rice bran protein isolate”. Journal of Agricultural and Food Chemistry 47 : 411-416.
 • [58] Yang B., Wyman C.E. 2008. „Pretreatment: the key to unlocking low-cost cellulosic ethanol”. Biofuels, Bioproducts and Biorefining 2 : 26-40.
 • [59] Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I. 2014. „Wartość odżywcza i możliwości wykorzystania gryki”. Postępy Fitoterapii 1 : 28-31.
 • [60] Zhang J.X., Lundin E., Reuterving C.O., Hallmans G., Stenling R., Westerlund E., Aman P. 1994. „Effects of rye bran, oat bran and soya-bean fibre on bile composition, gallstone formation, gall-bladder morphology and serum cholesterol in Syrian golden hamsters (Mesocricetus auratus) ”. British Journal of Nutrition 71 (6) : 861-870.
 • [61] Zieliński H., Michalska A., Amigo-Benavent M., del Castillo M.D., Piskula M.K. 2009. „Changes in protein quality and antioxidant properties of buckwheat seeds and groats induced by roasting”. Journal of Agricultural and Food Chemistry 57 : 771-4776.
 • [62] Zieliński H., Achremowicz B., Przygodzka M. 2012. „Przeciwutleniacze ziarniaków zbóż”. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (80) : 5-26.
 • [63] http://www.fao.org/faostat/en/?#home
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5dcb4dd3-4919-40f0-b718-f52fda7adfba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.