PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 9 | 63--72
Tytuł artykułu

The development of a European digital market on the basis of the trans-European telecommunications networks

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Budowa nie europejskiego rynku cyfrowego na bazie transeuropejskiej sieci elektomunikacyjnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The development of telecommunications technology is currently one of the main driving forces, but also constraints, for the transport industry. Every year brings an increase in the number and complexity of modern transportation systems, including ITS and C-ITS, taking full advantage of the cutting-edge opportunities offered by telecommunications systems. Cities invest in intelligent traffic control systems and the technology of autonomous vehicles is already a reality. Under the circumstances, the most important goal is to create a digital single market. The existing telecommunications networks of the Member States are very different from each other, also in terms of their quality and pricing. The Internet and telecommunications services are already an integral and inseparable part of the economy and life of the inhabitants of Europe. While the digital single market brings many benefits, it must also overcome a number of both known barriers and those that have yet to be identified. This article presents the evolution of the Trans-European Telecommunications Network and the requirements that should be ensured for interoperability and competitiveness of telecommunications in the coming years. The next section outlines the factors that will influence the development of the information society related to the three-pillar strategy. As highlighting the value of IT education and access to information technology, the European countries’ analysis of IT skills and the development of society based on the Human Development Index was presented. A new phenomenon and a notable feature of science is the understanding of the value of IT education and telecommunications for the development of small states, which should be explored and analyzed in terms of economic development in relation to IT education and telecommunications within the digital single market.
PL
Rozwój technologii telekomunikacyjnych jest obecnie jednym z głównych sił napędowych, ale też potencjalnych hamulców rozwoju branży transportowej. Z roku na rok rośnie ilość oraz poziom skomplikowania nowoczesnych systemów transportowych, w tym tych z obszaru ITS oraz C-ITS, w pełni wykorzystujących obecne możliwości systemów telekomunikacyjnych. Miasta inwestują w inteligentne systemy sterowania ruchem, zaś technologie autonomicznych pojazdów są już faktem. Najważniejszym celem jest stworzenie jednolitego rynku cyfrowego. Istniejące sieci telekomunikacyjne poszczególnych państw członkowskich mocno różnią się od siebie, prowadząc do różnicy zarówno w jakości jak i cenie usług. Internet oraz usługi telekomunikacyjne na najwyższym poziomie są już integralnym i nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki i życia mieszkańców Europy. Jednolity rynek cyfrowy niesie ze sobą szereg korzyści, ale też musi przezwyciężyć pewne bariery, zarówno te już zidentyfikowane, jak też te, które na identyfikację dopiero czekają.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
63--72
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
 • Division of High-Tech Applications in Logistics, Faculty of Management, University of Lodz, 90-237 Lodz, ul. Matejki 22/26, POLAND, rjk5511@gmail.com
 • Division of High-Tech Applications in Logistics, Faculty of Management, University of Lodz, 90-237 Lodz, ul. Matejki 22/26, POLAND, anna.m.palczewska@gmail.com
 • Division of High-Tech Applications in Logistics, Faculty of Management, University of Lodz, 90-237 Lodz, ul. Matejki 22/26, POLAND, jgk88konin@gmail.com
Bibliografia
 • [1] Debra, J., Turner, C.: An Emerging Paradigm for Network Development. In: Strategy and Policy for Trans-European Networks, p.101-133, Springer 2007.
 • [2] Debra, J., Turner, C.: Trans-European Telecommunication Networks. In: Strategy and Policy for Trans-European Networks, p.101-133, Springer 2007.
 • [3] Guidelines for trans-European telecommunications networks. Dostępne: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al24145 [31.01.2016].
 • [4] Human Development Data (1980-2015) [Online]. Dostępne: http://hdr.undp.org/en/data# [Styczeń 22, 2017].
 • [5] Human Development Index [Online]. Dostępne: http://hdr.undp.org/en/content/humandevelopment-index-hdi [Styczeń 21, 2017].
 • [6] Individuals’ level of internet skills - % of the total number of individuals aged 16 to 74 [Online]. Dostępne:http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc470&plugin=1 [Styczeń 22, 2017].
 • [7] Lachiewicz, S., Kozłowski, R.: Analysis of some structure - forming factors on the basis of fixed telecommunication enterprises. Management Vol. 8.
 • [8] Lemercler, OPINION of the European Economic and Social Committee on the Amended proposal for a egulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans- European telecommunications networks and repealing Decision No 1336/97/EC COM(2013)329 final – 2011/0299 (COD), 2013. Available: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.tenopinions.29118 [31.01.2016].
 • [9] Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, europejskiego komitetu ekonomicznospołecznego i komitetu regionów. Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, Komisja Europejska, Bruksela dnia 6.5.2015 r. [Online]. Dostępne: https://mac.gov.pl/files/komunikat_komisji_europejskiej_-_strategia_jednolitego_rynku_cyfrowego.pdf str. 2 [Styczeń 21, 2017].
 • [10] Kozłowski, R., Matejun, M.: Forms of cooperation with the business environment in the process of technology entrepreneurship development. Volume 2 Number 1/2012 Research in Logistics & Production, Poznan University of Technology, s. 91-101.
 • [11] Powszechny jednolity rynek cyfrowy | Dokumenty informacyjne o UE | Parlament Europejski [On-line]. Dostępne: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html [Styczeń 21, 2017].
 • [12] Trans-European telecommunication networks: Towards global interoperability. Wg: Turner, Colin, Information Services & Use, 01675265, 1996, Tom 16, Numer 2. Dostępne: http:// eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=abaee3d3-21a7-49c5-a2ad-ccab34201226%40sessionmgr4008&hid=4210&bdata=Jmxhbmc9cGwmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=9610021432&db=bth.
 • [13] Trans-European telecommunication networks: Towards global interoperability. Wg: Turner, Colin, Information Services & Use, 01675265, 1996, Tom 16, Numer 2. Dostępne: http:// eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=abaee3d3-21a7-49c5-a2ad-ccab34201226%40sessionmgr4008&hid=4210&bdata=Jmxhbmc9cGwmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=9610021432&db=bth.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5d081aa7-1886-4180-88ba-c16217bfea62
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.