PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 4 | 75--82
Tytuł artykułu

Ochrona przed hałasem komunikacyjnym w obszarach miejskich w programach ochrony środowiska przed hałasem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Protection against traffic noise in urban areas in relation to noise control plans
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zanieczyszczenie hałasem komunikacyjnym jest jednym z najbardziej niekorzystnych oddziaływań dotykających ludzi mieszkających w miastach. Praktycznie jedna trzecia mieszkańców dużych miast w Polsce jest trwale zagrożona głównie hałasem komunikacyjnym, który może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia. Podobny problem ma miejsce w większości miast europejskich. Problemy te doczekały się jednolitych uregulowań prawnych w UE i w Polsce. Ochrona środowiska przed hałasem w dużych miastach wynika z przepisów dotyczących konieczności sporządzania map hałasu oraz programów ochrony środowiska przed hałasem. Programy te zawierają m.in. sposoby ochrony przed hałasem komunikacyjnym do zastosowania w konkretnych miejscach. Miejsca te określane są przez wskaźnik "M", którego wartości są tym wyższe im większa jest liczba mieszkańców zamieszkujących dany teren i wartość przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu. W dotychczas wykonywanych programach ochrony przed hałasem przyjmowane są różnego rodzaju metody i środki ochrony przed hałasem komunikacyjnym. W wielu przypadkach metody te stanowią wyłącznie doraźne rozwiązania o niewystarczającej efektywności w miastach, jak np. ekrany akustyczne. Wyniki badań pilotażowych wskazują, że efektywnym środkiem ochrony akustycznej otoczenia ulic w obszarach zabudowy mogą być kompleksowo zastosowane fizyczne środki uspokojenia ruchu drogowego. Efektywność tych urządzeń może być wyższa niż dotychczas powszechnie stosowanych rozwiązań, przy jednoczesnym braku dodatkowego zajęcia terenu.
EN
Exposure to traffic noise belongs to the most harmful impacts affecting people who live in towns. Nearly one third of residents of big towns in Poland suffers from permanent exposure to traffic noise, which may have adverse effects on health. The same refers to most European cities. The problems of noise is regulated by identical legislation in the EU and in Poland. Noise control in big towns arises from regulations related to obligatory provision of noise mapping and noise control plans. The plans contain, among other things, site-specific methods of protection against traffic noise. Those sites are defined by means of the “M” index, whose value is the higher the more people live in the area and the more permissible noise levels are exceeded. The noise control plans prepared to-date contain a range of methods and measures aimed at ensuring protection against traffic noise. In many cases those methods are nothing but improvised response and are not effective enough in towns, for example noise barriers. Results of pilot research indicates that comprehensive physical traffic calming measures may prove to be an effective and long lasting noise control solution in the surrounding of streets in urban areas. Physical traffic calming may be more effective than the measures commonly used so far which does not require additional land acquisition.
Wydawca

Rocznik
Strony
75--82
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
  • 1 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządz. poziomem hałasu w środ. (Dz. U. L. Nr 189 z dnia 18 lipca 2002 r.).
  • 2 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z p. zm.).
  • 3 Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498).
  • 4 Jucewicz M. Programy ochrony środowiska przed hałasem dla aglomeracji w świetle zmian przepisów o dopuszczalnych poziomach hałasu – I Seminarium. Ochrona środowiska przed hałasem. Ekrany w ochronie akustycznej środowiska. AGH. Kraków, 7-8 października 2013 r.
  • 5 SILENCE. Practitioner Handbook for Local Noise Action Plans. 6th Framework Programme 2008.
  • 6 Motylewicz M., Gardziejczyk W. Hałas od ruchu samochodowego w otoczeniu skrzyżowań. Czasopismo Budownictwo i Architektura vol. 13. Lublin, 2014 r.
  • 7 Gardziejczyk W. Nawierzchnie redukujące hałas toczenia pojazdów samochodowych - ogólna charakterystyka i kryteria oceny hałaśliwości. Metody ochrony środowiska przed hałasem – teoria i praktyka Portal drogowy Edroga.pl - Wydawnictwo EKKOM Sp. z o.o. Zakopane, 2013 r.
  • 8 Jamrozik K. Bohatkiewicz J. Biernacki S., Kurs szkoleniowy z zasad uspokojenia ruchu w obszarach zabudowanych na drogach samorządowych. EKKOM Sp z o.o. Puławy 2013 r.
  • 9 Bohatkiewicz J. Wpływ geometrii, warunków i organizacji ruchu na klimat akustyczny w otoczeniu skrzyżowań. Praca doktorska. Politechnika Krakowska. Kraków, 2000 r.
  • 10 Bohatkiewicz J., Czarnecka W., Jamrozik K., Biernacki S., Hałucha M. Wpływ uspokojenia ruchu na klimat akustyczny w otoczeniu ulic. Budownictwo i Architektura vol. 13. Lublin, 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5cd94862-d01b-4ed3-81f0-bd7239b24229
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.