PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 70, nr 11 | 627--632
Tytuł artykułu

O remoncie zabytkowego wiaduktu kolejowego

Warianty tytułu
EN
About repair of historic railway viaduct
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wiadukt został zbudowany w 1886 r. nad drogą lokalną w Szydłowie. Sklepienie jest wykonane z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Rozpiętość wiaduktu wynosi 6,00 m, światło pionowe 4,26 m, a całkowita szerokość 7,42 m. Przedstawiono wybrane wyniki badań elementów wiaduktu (cegły, zaprawa, wycinek muru). Podano założenia i wyniki obliczeń z wykorzystaniem programu Robot. Przedstawiono zakres i sposób wykonania remontu elementów wiaduktu.
EN
The viaduct was built in 1886 over local road in Szydłów. A vault is made of the bricks on the cement-lime mortar. The effective span of the viaduct is 6.00 m, vertical light of 4.26 m and total width is 7.42 m. The selected experimental test results conducted on the viaduct elements (brick, mortar, part of wall) were shown. The assumptions and selected results of the calculations using the Robot program were given. The range and manner of viaduct elements repair were presented.
Wydawca

Rocznik
Strony
627--632
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., il., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Opolska
autor
 • Politechnika Opolska
autor
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • [1] Bęben D.: Wymagania projektowe stawiane obiektom mostowym wynikające z ich utrzymania. ”Polskie Drogi”, nr 12/2005.
 • [2] Jarominiak A.: Przeglądy obiektów mostowych. WKŁ, Warszawa 1991.
 • [3] Madaj A., Wołowicki W: Budowa i utrzymanie mostów. WKŁ, Warszawa 2007.
 • [4] Manual ROBOT Autodesk Robot Structural Analysis 2010.
 • [5] PN-B-02001 :1982. Obciążenia budowli - Obciążenia stałe.
 • [6] PN-B-03002:2007. Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie.
 • [7] PN-EN 1052-1 :2000 Metody badań murów - Określenie wytrzymałości na ściskanie.
 • [8] PN-EN 1052-3:2004 Metody badań murów. Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.
 • [9] PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym.
 • [10] PN-EN 772-1 :2001. Metody badań elementów murowych. Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie.
 • [11] PN-EN-1991-2 Oddziaływania na konstrukcje. Część 2. Obciążenia ruchome mostów.
 • [12] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DzU z 2000 r., nr 63, poz. 735).
 • [13] Rybak M.: Przebudowa i wzmacnianie mostów. WKŁ, Warszawa 1983.
 • [14] Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r., nr 162, poz. 1568).
 • [15] Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynierskich. Id-2, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5c4543b5-900c-4bad-bd67-3b9e01b6cf46
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.