PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 18 | 44--58
Tytuł artykułu

Południowo-Zachodni Szlak Cysterski jako efektywny model zagospodarowania i komercjalizacji szlaku turystycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
South-Western Cistercian Route as an effective model of development and commercialization of tourist trail
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz autorską ocenę zastosowanego modelu zagospodarowania turystycznego i elementów komercjalizacji szlaku turystycznego, łączącego obiekty dziedzictwa cystersów i pocysterskich, aktualnie tworzonego na obszarze 4 województw Polski południowej. Wskazano także na istniejące korelacje między nowotworzonym szlakiem turystycznym, a problemami sieci komunikacji turystycznej w regionie i przemian krajobrazu kulturowo-turystycznego, dla różnych form i typów turystyki wykorzystujących dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska, a także zwrócono uwagę na nowe, interesujące podejście do procesu badania potrzeb (motywów) w ruchu turystycznym, mających znaczenie dla budowy, a następnie oceny efektywności tworzonego turystycznego szlaku tematycznego. Zaproponowano także autorski model kształtowania regionalnej polityki turystycznej w zakresie rozwoju systemów i sieci szlaków tematycznych, a także strategiczne wytyczne do procesu projektowania szlaków.
EN
The paper shows the concept and authors’ assessment of applied tourist development model and elements of tourist trail commerialization connecting Cistercian heritage’ and post – Cistercian objects implemented contemporary on the area of four Southern regions (voivodeships) in Poland. In the paper the existing correlations between the new designed tourist route and regional tourist transportation network problems and changes in the cultural and tourism environment were pointed out as regards different types and forms of tourism taking advantage of Lower Silesian cultural heritage. The new interesting approach was mentioned as regards motivation research process in tourist movement, relevant for creation and then effectiveness’ assessment of new tourist thematic trail. The authors propose original model of designing regional tourist policy in the area of thematic trail system and network development and recommend strategic guidelines to design tourist routes.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
44--58
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Wychowania Fizycznego Wrocław, Polska, fedyk@tourist.net.pl
autor
Bibliografia
 • Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A, Warszawa, 2009.
 • Celka A., 2005: Koncepcja Samochodowy Szlak Cysterski na Dolnym Śląsku jako markowy produkt turystyczny. Założenia metodologiczne, Dolnośląska Organizacja Tutystyczna, Wrocław, materiał niepublikowany.
 • Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku [w]: Identyfikacja spodziewanych trendów rozwojowych w turystyce regionu, Raport 2a, praca zbiorowa, Arleg S.A w Legnicy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 2010.
 • Dudzik M.R., 2008: Koncepcja rozwoju liniowych produktów kulturowych Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem ich włączenia w przebieg ogólnopolskich i międzynarodowych szlaków kulturowych: Tom I – Inwentaryzacja istniejących liniowych produktów kulturowych na Dolnym Śląsku, Tom II – Inwentaryzacja istniejących szlaków kulturowych w regionie i w kraju oraz na terenie przygranicznym: Saksonii oraz Czech, Viridiana S.C. Maciej R. Dudzik, Dolnośląska Organizacja Tutystyczna, materiał niepublikowany.
 • Fedyk W., 2008: Promocja turystyczna Dolnego Śląska – analizy, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, praca niepublikowana, Wrocław.
 • Gryszel P., 2005: Szlak Cysterski na Dolnym Śląsku jako produkt turystyczny. Założenia metodologiczne [w:] Prace Naukowe AE we Wrocławiu 1074: 295-304.
 • Południowo – Zachodni Szlak Cysterski, praca zbiorowa, Progress Consulting Sp. z o.o. na zlecenie Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2010, materiał niepublikowany.
 • Sołtysik M., 2007: Strategie samorządu terytorialnego w zakresie organizacji czasu wolnego społeczności lokalnej (na przykładzie wybranych gmin strefy podmiejskiej Wrocławia) [w:] Edukacja Jutra, XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, (red.): K. Zatoń i wsp., Wrocław.
 • Walas B. (red.), 2008: Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Wyrzykowski J. (red.), 2004: Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki rozwoju, Studia i Monografie nr 73, AWF Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5b36e15e-4996-4eb8-b872-6db7d2d66ac8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.