PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 7 | 12-15
Tytuł artykułu

Czy potrzebne są kwalifikacje rynkowe w dziedzinie bhp? Nowe rozwiązania i możliwości

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Is there a need for market qualifications in OSH? New solutions and opportunities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pod koniec 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r wprowadziła rozwiązania i możliwości służące zintegrowaniu wszystkich kwalifikacji, uzyskanych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, zapewnianiu jakości nadawanych kwalifikacji, potwierdzaniu kompetencji nabytych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego. Pojawia się pytanie, czy w świetle nowych rozwiązań i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych istnieje potrzeba wprowadzania kwalifikacji rynkowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy? O nadanie kwalifikacji rynkowych mogłyby się ubiegać osoby zainteresowane pracą w obszarze danej kwalifikacji, które wykazałyby się wyodrębnioną częścią lub całością efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji. W artykule przedstawiono ideę ZSK oraz relację z badania dotyczącego zapotrzebowania na kwalifikacje rynkowe. Badanie przeprowadzono w środowisku, które jest najbardziej związane z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy - wśród pracodawców, specjalistów ds. bhp oraz podmiotów działających rynkowo w tym obszarze.
EN
At the end of 2015 The Sejm of the Republic of Poland passed a law on the Integrated Qualification System. The Act of 22 December 2015 on IQS introduced solutions and opportunities for integrating all qualifications obtained within formal and non-formal education, ensuring the quality of granted qualifications, confirming competences acquired outside the education and higher education systems. The question is: there is a need to introduce market-based qualifications in the field of health and safety at work considering new developments and opportunities to acquire professional qualifications. Market qualifications could be applied for by people interested in working in the area of a given qualification, who would show a separate part or all of the learning outcomes required for a given qualification. The article presents the idea of the Integrated Qualification System and the report from the research on the demand for market qualifications. The survey was conducted in the environment that is most relevant to health and safety at work - employers, OSH specialists and entities operating on the market in this area.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
12-15
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, betar@ciop.pl
Bibliografia
  • [1] Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz.704).
  • [2] SŁAWIŃSKI, S. Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji [A dictionary of the integrated qualifications system]. Instytut Badań Edukacyjnych 2016.
  • [3] Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2017/C189/03).
  • [4] Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Podstawowe założenia [Integrated system of qualifications. Basic presuppositions], Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.
  • [5] Podstawowe informacje. Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce. Materiał przygotowany w ramach projektu Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez cale życie”, materiał dostępny na stronie www.kwalifikacje.gov.pl. [Basic Information. Integrated system of qualifications in Poland. Material prepared within the” Formulation of the basis of merit and institutional presupposition of implementation of the National Qualification Framework and the National Qualification Registry towards learning throughout the whole life” project, available on www.kwalifikacje.gov.pl.]
  • [6] SYMELA, K. F. Edukacja Ustawiczna Dorosłych [Continuous education and training of adults], 2017,3.
  • [7] BABBIE, E. Badania społeczne w praktyce. [Social research in practice].Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, KONARZEWSKI, K. Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. WSiP SA, Warszawa 2000.
  • [8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz.704).
  • [9] ZNAJMIECKA-SIKORA, M., BOCZKOWSKA, K. Proces kształcenia pracowników służby bhp w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji i wymagań rynku pracy [A process of education of OSH specialists in the context of the National Qualification Framework and labour market requirements]. [w:] ZNAJMIECKA-SIKORA, M., KĘDZIERSKA, B., ROSZKO, E. (red.) Monografia. Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy, Łódź 2011.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5951f6aa-e0ee-485c-8ea7-ac7391d50591
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.