PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | R. 72, nr 1 | 50--57
Tytuł artykułu

Wpływ wymuszeń mechanicznych na zmianę właściwości tribologicznych smarów plastycznych wytworzonych na bazie mineralnej

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
The influence of mechanical forces on the change of the tribological properties of mineral-based lubricating greases
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badania wpływu wymuszeń mechanicznych na właściwości tribologiczne smarów plastycznych wytworzonych na bazie oleju mineralnego z zagęszczaczem nieorganicznym Aerosil®. Wykonano testy tribologiczne za pomocą aparatu czterokulowego dla badanych smarów plastycznych poddanych wymuszeniom mechanicznym (60, 250, 500, 1000, 3000, 5000 oraz 10 000 powtórzeń), a ich rezultaty porównano z wynikami badań tribologicznych dla smaru, który nie podlegał wymuszeniom mechanicznym. Do oceny właściwości tribologicznych wykorzystano wyniki badań granicznego obciążenia zużycia, obciążenia zespawania, obciążenia zacierającego, granicznego obciążenia zatarcia oraz granicznego nacisku zatarcia. Na podstawie wyników ww. badań tribologicznych stwierdzono, że wymuszenia mechaniczne, którym poddano badane smary plastyczne, wpłynęły na zmianę podstawowych parametrów tribologicznych. Poprawę właściwości smarnych mineralnych smarów plastycznych uzyskiwano do momentu, w którym smar był poddawany wymuszeniom mechanicznym w liczbie 500 powtórzeń. Im większe wymuszenia mechaniczne, tym coraz słabsze właściwości smarne badanych smarów plastycznych, jednakże spadek wartości badanych parametrów tribologicznych dla mineralnych smarów plastycznych, wywołany wymuszeniami mechanicznymi, nie dyskwalifikuje ich z zastosowania praktycznego.
EN
The publication presents the results of investigations of the influence of mechanical forces on the tribological properties of greases produced on mineral-based oil with an inorganic thickener Aerosil®. Investigation of tribological properties were carried out with the four ball apparatus for lubricating greases made on mineral-based oil subjected to mechanical forces (60x, 250x, 500x, 1000x, 3000x, 5000x and 10 000x) and the obtained results were compared with the results of tribological research for lubricating grease, which wasn’t subjected to the mechanical forces. For estimation of the tribological properties the results of investigations concerning, limiting load of wear, weld point, scuffing load, limiting load of scuffing and limiting pressure of seizure were used. On the basis of the above mentioned results of tribological investigations of lubricating compositions, it was ascertained that the mechanical forces under which the researched lubricating greases were subjected, brought about a change in the basic tribological parameters. Improvement of lubricating properties of mineral lubricating greases was obtained until the moment at which the grease was kneaded 500-times. The greater the mechanical forces, the weaker the lubricating properties of the researched lubricating greases, however the decline of the value of the researched tribological parameters for mineral lubricating greases caused by mechanical forces doesn’t disqualify them for practical application.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
50--57
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Aerosil®: Manifacture, properties and applications. Technical Bullettin Pigments N. 11, Degussa-Huls AG, Germany.
 • [2] Albertini B., Passerini N., Gonzalez-Rodriguez M. L., Perissutti B., Rodriguez L.: Effect of Aerosil® on the properties of lipid controlled release microparticles. Journal of Controlled Release 2004, vol. 100, s. 233-246.
 • [3] Bartz W. J.: Ecotribology: environmentally acceptable tribological practices. Tribology International 2006, vol. 39, s. 728-733.
 • [4] Bartz W. J.: Lubricants and the environment. Tribology International 1998, vol. 31, s. 35-47.
 • [5] Burakowski T., Marczak R.: Eksploatacyjna warstwa wierzchnia i jej badanie. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 1995, vol. 103, nr 3, s. 327-337.
 • [6] Górska K.: Właściwości smarne i przeciwzużyciowe. Część 3 — Maszyny do badania zjawisk w strefie tarcia. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji 1996, nr 27, s. 22-26.
 • [7] Górska K.: Właściwości smarne. Cześć. 2 - Maszyna czterokulowa. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji 1995, nr 19, s. 19-24.
 • [8] Havet L., Blouet J., Robbe Valloire F., Brasseur E., Słomka D.: Tribological characteristics of some environmentally friendly lubricants. Wear 2001, vol. 248, s. 140-146.
 • [9] Janecki J., Drabik J., Pawelec E., Bajer J.: Badanie wpływu biodegradowalnych baz olejowych na właściwości smaru plastycznego. Sprawozdanie z realizacji działalności statutowej. Instytut Technologii Eksploatacji. Radom 1998.
 • [10] Janecki J., Drabik J., Pawelec E., Bajer J.: Uruchomienie produkcji nietoksycznych środków smarowych przeznaczonych do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Program celowy. Instytut Technologii Eksploatacji. Radom 1997-2000.
 • [11] Jonat S., Hasenzahl S., Drechsler M., Albers P, Wagner K. G., Schmidt P. C.: Investigation of compacted hydrophilic and hydrophobic colloidal silicon dioxides as glidants for pharmaceutical excipients. Powder Technology 2004, vol. 141, nr 1-2, s. 31-43.
 • [12] Kalin M., Vižintin J.: A comparison of the tribological behaviour of steel/steel, steel/DLC and DLC/DLC contacts when lubricated with mineral and biodegradable oils. Wear 2006, vol. 261, s. 22-31.
 • [13] Karta charakterystyki oleju parafinowego FINAVESTAN A360B. Materiały firmy Total, 1998.
 • [14] Keller U. i in.: Neue Schmier stoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe: Okotoxikologische und oxidative Eigenschaften. Olenhydraulik und Pneumatik 2000, nr 4, s. 385-395.
 • [15] Kozdrach R.: Wpływ synergizmu dodatków zawierających krzem na zmiany charakterystyk tribologicznych smaru plastycznego. Nafta-Gaz 2015, nr 2, s. 110-118.
 • [16] Kozdrach R.: Wpływ wymuszeń mechanicznych na zmianę właściwości smarnych biodegradowalnego smaru plastycznego wytworzonego na bazie roślinnej. Nafta-Gaz 2012, nr 11, s. 868-876.
 • [17] Lundberg J., Hoglund E.: A new method for determining the mechanical stability of lubricating greases. Tribology International 2000, vol. 33, s. 217-223.
 • [18] Morefield E.: Colloidal silicon dioxide. Handbook of Pharmaceutical Excipients 3rd edition, Arthur H. Kibbe. Washington 2000, s. 143-145.
 • [19] Neville A., Morina A., Haque T., Voong M.: Compatibility between tribological surfaces and lubricant additives - How friction and wear reduction can be controlled by surfach/lube synergies. Tribology International 2007, vol. 40, s. 1680-1695.
 • [20] Stachowiak G. W., Batchelor A. W.: Engineering tribology. Butterworth-Heinemann 2006, s. 363-417.
 • [21] Szczerek M., Tuszyński W.: Badania tribologiczne. Zacieranie. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom 2000.
 • Akty prawne i normatywne
 • [22] Norma PN-76/C-04147 Przetwory naftowe. Badanie własności smarnych olejów i smarów.
 • [23] Norma WTWT-94/MPS-025 Wojskowe Tymczasowe Wymagania Techniczne. Badanie właściwości przeciwzużyciowych materiałów pędnych i smarowych.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-58e8f2cb-d879-406e-bf04-345d610ab121
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.