PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 | 54--60
Tytuł artykułu

Izby recepturowe w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych . Cz. 2. Wentylacja i klimatyzacja izb recepturowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wymagania i zalecenia dla systemów klimatyzacyjnych i wentylowanych urządzeń w pomieszczeniach, gdzie sporządza się na zamówienie specjalne leki, które nie są produkowane przez zakłady przemysłu były tematem pierwszej części artykułu. W części drugiej omówione zostaną uwarunkowania dotyczące stanowisk pracy czystej oraz wymagania dotyczące pracowni: cytostatycznych, do sporządzania mieszanin do żywienia do- i poza jelitowego oraz do wytwarzania produktów radiofarmaceutycznych.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
54--60
Opis fizyczny
Bibliogr. 48 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
 • [1] Badanie komór laminarnych i wymiana filtrów, http://eprus.pl
 • [2] Bioquell Qube M1, http://www.medipment.pl/produkt/Bioquell-Qube-M1-74250
 • [3] BOTET J., Good Quality Practice (GQP) in Pharmaceutical Manufacturing: A Handbook, Bentham Science Publishers, Barcelona, 2015.
 • [4] BULAŚ L, Ogólne zasady postępowania aseptycznego w aptekach ogólnodostepnych http://www.aptekarzpolski.pl/20l2/07/07-2012-ogolne-zasady-postepowania-aseptycznego-waptekach-ogolnodostepnych
 • [5] DIN 12950:10 Laboratory Furniture; Safety Cabinets for Microblological and Biotechnological Work; Requirements And Testing, 1991.
 • [6] DIN 12980:2017-05-01, Laboratory Installations - Safety Cabinets and Glove Boxes for Cytotoxic Substances and Other CMR Drugs.
 • [7] DUSZYŃSKA M., GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna, http://laboratoria.net
 • [8] Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Sekcja Żywienia Do i Pozajelitowego, 2009.
 • [9] FEDOROWICZ O., KEMPCZYŃSKA M., Funkcjonalne rozwiązania w organizacji nowoczesnej apteki szpitalnej, Apteka Szpitalna, Tom 65, nr 11, 2009.
 • [10] Fed-Std 209D, Airborne Particulate Cleanliness Classes in Cleanrooms and Clean Zones, June 15, 1988.
 • [11] Fed-Std 209E, Airborne Particulate Cleanliness Classes in Cleanrooms and Clean Zones. September 11, 1992.
 • [12] Formaldehyd, http://archiwum.ciop.pl/11342.html
 • [13] http://kssanita.com.pl/
 • [14] http://www.farmas.pl/
 • [15] http://www.rzeszow.wif.gov.pl/page.php?id=143&art=78
 • [16] Izolatory farmaceutyczne do pracy w warunkach aseptycznych, http://www.merazet.pl.
 • [17] JAKUBIEC K., Pracownia cytostatyków - Wytyczne, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, Poznań 2005.
 • [18] Katalog medycyna nuklearna 2016, COMECER.
 • [19] KRÓWCZYŃSKI L., JACHOWICZ R., Ćwiczenia z receptury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. Kraków, 2008.
 • [20] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne, (z późniejszymi zmianami), Dz. U. 2016.2142.
 • [21] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2015.1422.
 • [22] OREL-REGUCKA M., Bezpieczeństwo i higiena pracy w aptece cz. 2, Czynniki Chemiczne Przy Pracy Z Cytostatykami, http://www.aptekarzpolski.pl/2016/09.
 • [23] OREL-REGUCKA M., Bezpieczeństwo i higiena pracy w aptece cz. 3. Narażenie na promieniowanie jonizujące i ochrona przed nim podczas sporządzania leków radiofarmaceutycznych, http://www.aptekarzpolski.pl/2016/09/.
 • [24] PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products - Annexes - PE009-12 (Annexes) - 1 October 2015.
 • [25] PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes, PE009-12 (Annexes) - 1 January 2017.
 • [26] PN-EN 12469:2002, Biotechnologia - Kryteria działania komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej.
 • [27] PN-EN 12741:2002P, Biotechnologia - Laboratoria badawcze, rozwojowe i analityczne - Wytyczne dotyczące funkcjonowania laboratorium biotechnologicznego.
 • [28] PN-EN 14175-2:2006P, Wyciągi laboratoryjne - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i zdolność działania.
 • [29] PN-EN 1822-1:2009E,Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA,HEPA i ULPA) - Część 1: Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie.
 • [30] PN-EN 779:2012E, Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Określanie parametrów filtracyjnych.
 • [31] PN-EN IS014644-1:2016-03E, Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek.
 • [32] PN-EN ISO 14644-2:2016-036, Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Część 2: Monitorowanie w celu wykazania spełnienia wymagania dla pomieszczenia czystego z uwagi na czystość powietrza w odniesieniu do stężenia cząstek.
 • [33] PN-EN ISO 14644-3:2006E, Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Część 3: Metody badań.
 • [34] PN-EN ISO 14644-4:2006P, Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Część 4: Projekt, konstrukcja i urządzenia.
 • [35] Pomieszczenia czyste - Podstawy prawne i wymagania, http://www.gmp-system.pl/podstawy-prawne-i-wymagania.html.
 • [36] Przybylski A., Robotyzacja aptek szpitalnych, https://aptekaszpitalna.pl/aktualnosci/robotyzacja-aptek-szpitalnych/2018-01-30/
 • [37] Quapo5 5 - Quality Standard for the Oncology Pharmacy Services, Guidelines, European Society of Oncology Pharmacy, 2014.
 • [38] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczególowych warunków bezpiecznej pracy ze zródlami promieniowania jonizującego.
 • [39] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, Dz. U. 2005.81.716.
 • [40] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki, Dz. U. 2002.161.1338.
 • [41] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki, Dz. U. 2002.171.1395.
 • [42] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dz. U. 2015.1979 (z pózniejszymi zmianami Dz. U. 2017.1349).
 • [43] SITEK P., WYSOCKA-WYCISK A., Wymogi higieny dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń "clean room", Materiały szkoleniowe dla personelu pracującego w pomieszczeniach czystych apteki szpitalnej opracowane na podstawie wytycznych GMP i ISO 14644, ZESZYT XIV, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Katowice 2015.
 • [44] Technologia izolacji - podstawowe zasady, w: Technologia izolacji Getinge zapobieganie skażeniom i bezpieczeństwo środowiska pracy w biotechnologii, materialy firmy Getinge Poland sp.z o.o.
 • [45] ULZ Z., Pismo z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie interpretacji zapisu §1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r,, w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzacych w sklad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. 2002 Nr 161, poz.1338), http://www.katowice.oia.pl/files_news/news_1403/files/1644_034_GIF_Sluza_2007_01_29.pdf.
 • [46] Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6.09.2001 r., Dz. U. 2001.126.1381
 • [47] WALCZUK W., Oszczędności w szpitalu. Pracownia przygotowywania leków cytostatycznych. Czy to się opłaca? Farmacja Szpitalna, Tom 66, nr 2, 2010
 • [48] ŻUREK S., Loża laminarna - wykorzystanie, zalety, udogodnienia, Farmacja praktyczna, 01/2017.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-57a04672-3477-4a97-9b8c-6b46de751edf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.