PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Nr 1 | 121--145
Tytuł artykułu

IT tools in SMEs in selected countries

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Narzędzia informatyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie wybranych krajów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Electronic communications are technologies that have caused major changes in industry structure, marketplace structure and business models. Current economy or digital economy is driven by modern information and new IT tools, which offer organizations or companies access to almost any type of information, regardless of its form of existence, storage type or geographical location. These tools encourage the development of new activities, services and products. All developed countries have issued and implemented government policies supporting the evolution and the adoption of new technology for Small and Medium Enterprises, the training and the attraction of new technology experts, education of employers and employees, and the cooperation with the private sector to encourage investment in this new economic branch, and promoting government projects to demonstrate the benefits for the SMEs [1]. This work aims at highlighting the pattern of activities using the convenience of IT tools, with emphasis on sophisticated instruments in hardware and software. Also, the present study summarizes current definitions of SMEs, the existing problems in the international activity of SMEs, business IT systems in Poland and in Romania, and new recommended tools. The aspects considered in this paper include: cloud computing, virtualization and mobile technology. These technologies have contributed to developing new IT tools that are a perfect support for businesses. A case study was performed to highlight the current state of using IT tools in Romania and Poland, in e-business in particular [2]. Romania and Poland are considered, in the authors’ opinion, to be good examples of applying IT tools to support SMEs.
PL
Komunikacja elektroniczna jest technologią, która spowodowała istotne zmiany w strukturze przemysłu, rynku i modeli biznesowych. Aktualna gospodarka lub gospodarka cyfrowa jest napędzana przez nowe narzędzia informatyczne, które oferują organizacjom i firmom dostęp do prawie każdego typu informacji, niezależnie od jej formy istnienia, przechowywania, rodzaju lub położenia geograficznego. Narzędzia te wspierają rozwój nowych działalności, usług oraz produktów. Wszystkie rozwinięte kraje opracowały i realizują politykę wspierania rozwoju i implementowania nowych technologii dla MSP. Szkolenia, przyciąganie nowych ekspertów, edukacja pracodawców i pracowników, a także współpraca z sektorem prywatnym ma na celu wspieranie inwestycji związanych z technologiami informacyjnymi oraz promowanie projektów rządowych w celu wykazania korzyści w MSP. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie korzyści wynikających z działań związanych z wykorzystaniem wyrafinowanych narzędzi informatycznych w biznesie. Ponadto niniejsze opracowanie zawiera aktualne definicje MSP, charakterystykę problemów w międzynarodowej działalności małych i średnich przedsiębiorstw, biznes systemów informatycznych w Polsce i Rumunii, a także zalecane nowe narzędzia IT. Znaczące aspekty wymienione w niniejszym dokumencie dotyczą takich technologii, jak: cloud computing, wirtualizacja oraz technologia mobilna. Technologie te przyczyniły się do opracowania nowych rozwiązań informatycznych, które stanowią doskonałe wsparcie dla przedsiębiorstw. Opracowanie to zostało wykonane w celu uwidocznienia obecnego stanu wykorzystania narzędzi IT w Polsce i Rumunii w e-biznesie. Rumunia i Polska są w opinii autorów dobrymi przykładami prawidłowego zastosowania narzędzi informatycznych wspierających MSP.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
121--145
Opis fizyczny
Bibliogr. 57 poz., il., 1 wykr.
Twórcy
 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Poland
 • University of Pitesti, Romania
Bibliografia
 • [1] http://www.ecursuri.ro/cursuri/comertul-electronic-in-romania.php, accessed 20 August 2011.
 • [2] E-România, www.romania.gov.ro, accessed 20 August 2011.
 • [3] Internationalisation of European SMEs, Raport techniczny, Entrepreneurship Unit Directorate-General for Enterprise and Industry, Brussels, 2010, available at: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/marketaccess/files/internationalisation_of_european_smes_final_en.pdf.
 • [4] http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm, accessed 20 August 2011.
 • [5] New SME definition and launch of new online tools and e-services, http://www.spring.gov.sg/NewsEvents/PR/2011/Pages/New-SME-Definitionand- Launch-of-New-Online-Tools-and-E-Services-20110322.aspx, accessed 20 August 2011.
 • [6] http://www.smecorp.gov.my/node/33, accessed 20 August 2011.
 • [7] Internet usage in European Union, internet world stats, http://www.internetworldstats.com/stats9.htm#eu, 2011, accessed 20 August 2011.
 • [8] The role of internet technologies on B2B e-commerce, nhorms blog, http://joeidevivre.blogspot.com/2009/01/role-of-internet-technologies-on-b2be. html, 2009, accessed 20 August 2011.
 • [9] http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/Internet- Protocol, accessed 20 August 2011.
 • [10] Benefits of intranets and extranets, business link, http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1075386426&r.l1= 1073861197&r.l2=1073866263&r.l3=1075386295&r.s=sc&type=RESOURCES, accessed 20 August 2011.
 • [11] Intranets and extranets-tree works bucharest: s.n., http://www.cartidownload.ro, accessed 20 August 2011.
 • [12] Produsele dermabest, http://www.dermabest.ro, accessed 20 August 2011.
 • [13] http://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/cloud-computing, accessed 20 August 2011.
 • [14] How to pick the best web browser for your business, eWeek, 2009, http://www.eweek.com/c/a/Web-Services-Web-20-and-SOA/How-To-Pick-the- Best-Web-Browser-for-Your-Business-623718/, accessed 20 August 2011.
 • [15] http://www.webopedia.com/TERM/H/HTTP.html, accessed 20 August 2011.
 • [16] Principalele Stiri IT, http://www.soft.ro, accessed 20 August 2011.
 • [17] Ecommerce on the cloud, http://www.emarketservices.com/clubs/ems/prod/EBusiness% 20Issue%20-eCommerce%20on%20the%20cloud%281%29.pdf, 2011, accessed 20 August 2011.
 • [18] Towards a european cloud computing strategy, http: //ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/index_en.htm, accessed 20 August 2011.
 • [19] Asia pacific infrastructure as a service (IaaS) market 2010, http://www.prnewswire.com/news-releases/asia-pacific-infrastructure-as-aservice- iaas-market-2010-126307858.html, 2011, accessed 20 August 2011.
 • [20] What is cloud computing? the answer is here..., http://www.armcoit. co.uk/article/1/what-is-cloud-computing-the-answer-is-here-, accessed 20 August 2011.
 • [21] Why not to pass on cloud computing, http://www.smeadvisor.com/2011/02/why-not-to-pass-on-cloud-computing/, accessed 20 August 2011.
 • [22] Infradapt releases new cloud computing offering for SMEs, http://appdev.cbronline.com/news/infradapt-releases-new-cloud-computingoffering- for-smes-100811, 2011, accessed 20 August 2011.
 • [23] The bottom line on virtualization, http: //www.vmware.com/files/pdf/InfoTech_SMB_DR_Whitepaper-Sept_1808.pdf, 2008, accessed 20 August 2011.
 • [24] https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=21&owa_no_fiche=27, accessed 20 August 2011.
 • [25] Yahoo, http://ro.yahoo.com, 2011, accessed 20 August 2011.
 • [26] Realitea, http://www.realiatea.net/rss, accessed 20 August 2011.
 • [27] Conceptul de iptv, high definition, http://www.inesiptv.ro/articol/Conceptul-de-IPTV, 2008, accessed 20 August 2011.
 • [28] Tv over lan – corporate and business, TvoverLAN, http://www.tvoverlan.com/corporate.php, accessed 20 August 2011.
 • [29] http://telefon.nettissimo.ro/, accessed 20 August 2011.
 • [30] http://yahoo-widgets.ro.malavida.com/, accessed 20 August 2011.
 • [31] The new SME definition user guide and model declaration., European Commission. DG Enterprise and Industry. Publications Office, Luxembourg, 2005.
 • [32] http://www.ehow.com/facts_6048811_mobile-commerce-definition.html, accessed 20 August 2011.
 • [33] http://www.gs1.org/docs/mobile/GS1_Mobile_Com_Whitepaper.pdf, accessed 20 August 2011.
 • [34] http://www.newmediatrendwatch.com/regional-overview/103-europe?start=1, accessed 20 August 2011.
 • [35] http://www.zippycart.com/ecommerce-news/1613-ecommerce-trends-for- 2011.html, accessed 20 August 2011.
 • [36] http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html, accessed 20 August 2011.
 • [37] http://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/research_smes_en.pdf, accessed 20 August 2011.
 • [38] http://www.kpk.gov.pl/kpk/index.html, accessed 20 August 2011.
 • [39] Go Global! Raport o Innowacyjności Polskiej Gospodarki, Raport techniczny, 2011, http://www.kongresig.pl/files/Raport_final.pdf, accessed 20 August 2011.
 • [40] Barnes S., E-commerce and v-business. Digital Enterprise in the twenty- first century, Oxford, 2007.
 • [41] Bojewska B., Istotne uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 2006.
 • [42] Chaffey D., E-business and E-commerce Management, fourth edition wyd., Prentice Hall, 2009.
 • [43] Chaffey D., E-business and E-commerce management, Pearson Education Limited, Harlow, 2009.
 • [44] Doukidis G., Mylonopoulos N., Pouloudi N., Social and economictransformation in digital era, Idea Group Publishing, London, 2004.
 • [45] Mobile Commerce Report, Durlacher, London.
 • [46] Frenkel M., Global information systems in science: Application to the field of thermodynamics, Journal of Chemical & Engineering Data, t. 54, 9, 2009, s. 2411–2428.
 • [47] Hassan Q.F., Demystifying cloud computing, CrossTalk, 2011, s. 16–21, http://www.crosstalkonline.org/storage/issue-archives/2011/201101/201101- Hassan.pdf, Accessed 20 August 2011.
 • [48] Kumar B., Cheng J., Cloud computing and its implications for construction it,
 • [w:] The 5th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (iCBBE 2011), Wuhan, China, 2011, http://eil.stanford.edu/publications/jack_cheng/icccbe10_cloud_final.pdf, Accessed 20 August 2011.
 • [49] Kuyucu A.D.H., Exploring policy-formulation for SMEs in cloud computing: The case of Turkey, http://www.ibimapublishing.com/journals/IBIMABR/2011/890061/890061.pdf.
 • [50] O’Brien J., Marakas G., Management Information Systems, McGRAW- HILL, New York, 2009.
 • [51] Electronic Commerce, PREASON, New York, 2010.
 • [52] Roggio A., Ecommerce know – how: Cloud computing in the ecommerce forecast, Practical Ecommerce, 2009, http://www.practicalecommerce.com/articles/1124- Ecommerce-Know-How-Cloud-Computing-in-the-Ecommerce-Forecast, accessed 20 August 2011.
 • [53] Sartain J., Which web browser is the best for business, Techworld, 2010, http://features.techworld.com/applications/3230059/which-web-browser-isbest- for-business/, accessed 20 August 2011.
 • [54] Schneider G., Electronic Commerce, Course Technology, 2007.
 • [55] Shaheen J., How to choose the right web server, Enterpreneur, 2010, http://www.entrepreneur.com/article/217524, accessed 20 August 2011.
 • [56] Smoktunowicz U., Jak internet wpływa na gospodarkę, http://www.crn.pl/artykuly/raporty-i-analizy/2011/06/jak-internet-wplywana-gospodarkę/article_view?b_start:int=1&-C=, 2011.
 • [57] Wafa A., Juhani K., Pekka H., Virtuality among construction managementservice companies, http://www.irma-international.org/viewtitle/17830/, 2008, TKK Helsinki University of Technology, accessed 20 August 2011.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5705c91c-083d-4d84-a560-4cbefac18665
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.