PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | T. 14, z. 3(73) | 375--386
Tytuł artykułu

Nowe studia z gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
A new study programme in spatial management at the Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ważnym wyzwaniem stojącym przed instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie infrastruktur informacji przestrzennej (IIP) jest zwiększanie stopnia wykorzystania zasobów IIP w różnych dziedzinach, np. w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, nauce. W tym celu niezbędne jest nowe podejście do kształcenia na poziomie wyższym, w którym na pierwszy plan wysuwają się wiedza i umiejętności właściwego stosowania danych przestrzennych w różnego typu zagadnieniach środowiskowych i społecznych, wymagające łączenia treści tradycyjnie przypisywanych do odrębnych dyscyplin akademickich i przekraczania barier dziedzinowych. Próbą takiego nowego podejścia jest opracowany w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego nowy kierunek studiów magisterskich: "e–gospodarka przestrzenna", który został zainaugurowany w październiku 2015 r. Celem kształcenia na tym kierunku jest zintegrowane rozwijanie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu gospodarki przestrzennej i geoinformatyki. Nacisk położony został na zajęcia specjalistyczne, prezentujące metody wykorzystywania nowoczesnych narzędzi geoinformatycznych i zasobów danych przestrzennych w praktycznych działaniach na rzecz społeczeństwa i środowiska przyrodniczego. Zakłada się, że tego typu wiedza i umiejętności zwiększą szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy, który obejmować będzie instytucje, przedsiębiorstwa i jednostki administracji państwowej zajmujące się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, ochroną przyrody oraz analizą przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych. W artykule omówiona zostanie szczegółowo koncepcja studiów, sposób budowania programu oraz napotkane w czasie prac problemy.
EN
For all institutions responsible for the implementation of spatial information infrastructures (SII) it is important to maximize the use of SII resources in various domains, like spatial planning, nature conservation, science. One of necessary actions to meet this goal is to develop new approaches in higher education that integrate traditionally distinct disciplines, and in which knowledge and skills in proper use of spatial information in environmental and socio-economic problems are at the core. A new study programme “e-spatial management”, initiated in October 2015 at the Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University in Kraków, Poland, is such an attempt. An overall learning goal for this study programme is the integration of knowledge and skills in geographic information science and technology (GIS&T), and spatial management. We have emphasized classes that present how GI tools and new spatial data resources may be used in practical actions for society and environment. We assume that knowledge and skills of this type may increase chances of the alumni for the employment in institutions, companies and governmental entities that work in the field of spatial management, spatial planning, local and regional development, revitalisation, nature conservation and analysis of environmental and socio-economic spatial data. The paper presents a detailed overview of the study programme, its development and problems encountered in the conceptual and preparatory phases.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
375--386
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Chrobak T., Łabaj A., Bolibok A. (red.), 2013: Baza Danych Obiektów Topograficznych. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 • 2. Gaździcki J., 2009: Druga faza programu prac INSPIRE: stan w Europie i wyzwania dla Polski. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 6: 61–72, PTIP, Warszawa.
 • 3. Kozak J., 2008: Nauczanie Teorii i Technologii Informacji Geograficznej na studiach geograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim: uwarunkowania i perspektywy. Roczniki Geomatyki t. 6, z 5: 39-48, PTIP, Warszawa.
 • 4. Kozak J., Werner P., Zwoliński Z. 2009, Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geografia. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 3: 57–73, PTIP, Warszawa.
 • 5. Ministerstwo Rozwoju, 2015: INSPIRE. Dostęp 30 grudnia 2015. https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/inspire/
 • 6. Staszewska S., Szczepańska M., 2013: Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna – programy studiów a przyszłość absolwentów. Biuletyn KPZK PAN 251: 231-258.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Dz.U. 2014, poz. 1370.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego. Dz. U. 2011, nr 253, poz. 1520.
 • 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 • 10. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dz. U. 2014, poz. 897.
 • 11. Wężyk P. (red.), 2015: Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5650ca58-cef8-42ff-abe1-e26ac53c4377
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.