PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | R. 60 nr 2 (217) | 49--68
Tytuł artykułu

Polish Navy shipbuilding regulations — example of neglect and lack of awareness. Polemical sketch

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Przepisy budowy okrętów Marynarki Wojennej RP— przykład zaniechania i braku świadomości. Szkic polemiczny
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents a formal and legal status within the scope of design, construction and equipping the Polish Navy ships. Regulations in force in the Ministry of National Defence are not complete and have a significant impact on the possibilities and limited efficiency of building new ships. The article presents an attempt to systematise issues in terms of the construction of new ships for the Polish Navy. Fundamental attention was focused on identification of existing gaps in the regula-tions, as well as presenting proposals to eliminate them.
PL
W artykule przedstawiono stan formalno-prawny w zakresie przepisów projektowania, budowy i wyposażania jednostek pływających MW RP. Obowiązujące w resorcie obrony narodowej prze-pisy nie są kompletne i w znacznym stopniu wpływają na ograniczone możliwości i efektywność prowadzenia budów nowych okrętów. Artykuł prezentuje próbę usystematyzowania, pod względem pojęciowym, zagadnień dotyczą-cych budowy nowych okrętów dla MW RP. Zasadniczą uwagę skupiono na zidentyfikowaniu występujących luk w przepisach, a także przedstawieniu propozycji ich wyeliminowania.
Wydawca

Rocznik
Strony
49--68
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., fot.
Bibliografia
 • [1] Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 141/MON z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.Urz. MON 2017, 149 [Decision of the Minister of National Defence No. 141/MON of 5 July 2017 regarding to the system of acquisition, utilizing and withdrawing military equipment of the Armed Forces of the Republic of Poland — available in Polish].
 • [2] Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 72/MON z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2013, poz. 78 z poźn. zm. [Decision of the Ministry of National Defence No. 72/MON of March 25, 2015 regarding to the acquisition of military equipment and services for the Armed Forces of the Republic of Poland — available in Polish].
 • [3] Instrukcja w sprawie zasad projektowania, budowy i odbiorów jednostek pływających Marynarki Wojennej PRL, sygn. Mar. Woj. 943/85 [Instruction on the principles of designing, construction and commissioning of naval ships of the Polish People’s Republic built in the Polish shipyards — available in Polish].
 • [4] Przepisy kwalifikacji i budowy okrętów wojennych (OW), PRS S.A., Gdynia 2008 [Rules for the classification and construction of Naval Ships (NS), issued by the Polish Register of Shipping S.A. — available in English], [online], https://www.prs.pl/przepisy-i-wydawnictwa-prs/przepisy-klasyfikacyjne.html [access 02.04.2018].
 • [5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej, Dz.U. 1996, 94, 426 z poźn. zm. [Ordinance of the Council of Ministers of July 9, 1996 on the detailed scope of action of the Minister of National Defence — available in Polish].
 • [6] Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2001, 45, 498 [Act of April 11, 2001 amending the act on the Border Guard and amending some other acts — available in Polish].
 • [7] Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, t.j. Dz.U. 2017, 2149 [Act of December 14, 1995 on the Office of the Minister of National Defence — available in Polish].
 • [8] Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, t.j. Dz.U. 2016, 281 [Act of August 18, 2011 on maritime safety — available in Polish].
 • [9] Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków, Dz.U. 2000, 103, 1098 z późn. zm. [Act of October 26, 2000 on the Polish Register of Shipping S.A. — available in Polish].
 • [10] Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim, Dz.U. 2006, 99, 693 z późn. zm., [Act of November 9, 2000 on maritime safety — available in Polish].
 • [11] Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uznania za obowiązujące w stosunku do jednostek pływających Straży Granicznej przepisów technicznych z zakresu budowy i wyposażenia statków wydanych przez polską instytucję kla-syfikacyjną, Dz. Urz. MSWiA, Nr 3, poz. 8 [Ordinance No. 6 of the Minister of Internal Affairs and Administration of March 6, 2003 regarding the recognition of technical regulations in scope of the construction and equipment of ships issued by the Polish classification society — available in Polish].
 • [12] http://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/37595-kormoran-odebrany-przez-marynarke-wojenna-rp [access 01.04.2018].
 • [13] https://www.facebook.com/1442544729302079/photos/a.1997293240493889.1073741841.1442544729302079/1997293947160485/?type=3&theater [access 01.04.2018].
 • [14] https://www.tvp.info/35289504/orp-kondor-opuszczenie-bandery?source=35289342 [access 01.04.2018].
 • [15] www.3fo.wp.mil.pl/pl/16.html [access 01.04.2018].
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-55ed5529-cecd-4ac2-9b23-c0875593121e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.