PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 11, no. 3 | 107--115
Tytuł artykułu

Assessment of the Spatial Effects of Land-Consolidation Works Carried out in Poland in the Years 2007–2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ocena efektów przestrzennych prac scaleniowych realizowanych w Polsce w latach 2007–2013
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
Duża część obszarów wiejskich w Polsce wymaga głębokich zmian strukturalnych. Obszary te (zwłaszcza południowej i południowo-wschodniej Polski) charakteryzuje nadmierne rozdrobnienie gruntów rolników indywidualnych, niekorzystny rozłóg gruntów w gospodarstwach rolnych, zły stan (lub brak) infrastruktury technicznej i instytucjonalnej, a także zachodzą na nich niepokojące procesy demograficzne (takie jak migracja ludności wiejskiej do miast i starzenie się lokalnej ludności). Możliwe jest uzyskanie poprawy istniejącej sytuacji, dzięki realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich, m.in. scalenia gruntów. Celem pracy jest ocena efektów przestrzennych prac scaleniowych prowadzonych w Polsce w latach 2007–2013. W badaniach oparto się na reprezentatywnej próbie 38 obiektów scaleniowych z różnych części Polski. Wybrane obiekty badawcze poddane zostały analizie pod kątem wynikających z przeprowadzonego procesu scalenia zmian podstawowych parametrów charakteryzujących strukturę przestrzenną gruntów: współczynnika zmniejszenia ogólnej liczby działek oraz współczynnika zwiększenia średniego pola powierzchni działki na obiekcie badawczym.
EN
A large percentage of rural areas in Poland require deep structural changes. Such lands (in particular, areas in southern and southeastern Poland) are characterized by the excessive fragmentation of land owned by individual farmers, a disadvantageous expanse of lands, and the poor condition of the technical and institutional infrastructures (or a lack thereof). Disadvantageous demographic processes (such as the migration of inhabitants from villages to cities and aging of the local population) also occur in those areas. It is possible to improve the current conditions through the effective implementation of rural-area development programs, such as the implementation of land-consolidation works. The objective of this work is to assess the spatial effects of land-consolidation works carried out in Poland. The research was based on a representative sample of 38 study objects located in different parts of Poland. For the assumed study objects, changes of the basic parameters that characterize the spatial structure of the lands were examined. These resulted from the performed land-consolidation process: the coefficient of the decrease in the total number of parcels and the coefficient of the increase in the size of the average plot for the examined objects.
Wydawca

Rocznik
Strony
107--115
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
 • Warsaw University of Technology, Faculty of Geodesy and Cartography, Department of Cadastre and Land Management, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • [1] Eurostat: Agriculture, forestry and fishery statistics. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013, [on-line:] http://ec.europa.eu/eurostat/documents [access: September, 2016].
 • [2] GUS: Powszechny Spis Rolny 2010. Raport z wyników [National Agricultural Census 2010 – Report of Results]. Warszawa 2011, [on-line:] http://stat.gov.pl [access: September, 2016].
 • [3] GUS: Powszechny Spis Rolny 2010. Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR [National Agricultural Census 2010. Farms in Poland to Other Farms in EU – the Infl uence of CAP]. Warszawa 2013, [on-line:] http://stat.gov.pl [access: September, 2016].
 • [4] Halamska M.: Drobne gospodarstwa i ich właściciele na polskiej wsi. Refleksje socjologiczne [Small Farms and Their Owners in the Polish Countryside. Sociological Reflections]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia, vol. 36, [cz.] 2, 2011, pp. 113–129.
 • [5] Hopfer A., Urban M.: Geodezyjne urządzanie terenów rolnych [Geodetic rural areas management]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1984, p. 630.
 • [6] Janus J.: Ocena zmian struktury przestrzennej wsi Lipnica Wielka będących efektem scalenia gruntów [Assessment of Changes in Spatial Structure of Lipnica Wielka Village Resulting from Land Consolidation]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, 2011, pp. 71–81.
 • [7] Michalczyk J.: Ewolucja polityki rolnej Unii Europejskiej na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju [The Evolution of European’s Agricultural Policy Against the Background of the Conception of Sustainable Development]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 369, 2014, pp. 333–349.
 • [8] Siemiński J.L.: Idea “rozwoju zrównoważonego i trwałego” obszarów wiejskich w Polsce na tle innych koncepcji. Ujęcie planistyczne. (Część I) [Idea of Sustainable Rural Development in Poland Against the Background of Other Conceptions. Planning Approach (Part 1)]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, 2008, pp. 7–25.
 • [9] Sobolewska-Mikulska K.: Metodyka rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem wybranych procedur geodezyjnych w aspekcie integracji z Unią Europejską [Methodology of rural development with emphasis on selected geodetic procedures in terms of integration with the European Union]. Prace Naukowe – Politechnika Warszawska. Geodezja, z. 44, 2009, pp. 3–148.
 • [10] Sobolewska-Mikulska K. (red.), Balawejder M., Bielska A., Cymerman R., Gniadek J., Mazur A., Ogryzek M., Pijanowski J.M., Stańczuk-Gałwiaczek M., Taszakowski J.: Współczesne scalania gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej [Modern land consolidation in shaping the boundaries of agricultural production space]. Geodezja i Kartografia – Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, t. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 • [11] Woch F.: Perspektywy zmian strukturalnych na obszarach wiejskich [Prospects for structural changes in rural areas]. [in:] Woch F. (red.), Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko [Comprehensive land consolidation of agricultural and forest land and its impact on the environment]. Materiały Szkoleniowe – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, 93, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy 2006, pp. 5–22.
 • [12] Woch F.: Ocena efektywności scaleń gruntów realizowanych w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej [Evaluation of the eff ectiveness of land consolidation carried out in Poland under the Common Agricultural Policy of European Union]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2/III, 2012, pp. 101–112.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5597c434-28e6-4750-8fdd-fc29510bc012
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.