PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 |
Tytuł artykułu

Controlling procesów logistycznych w przedsiębiorstwach

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Controlling of logistic processes in enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Prezentowany artykuł ma na celu pokazanie wpływu controllingu na procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. W praktyce głównym zadaniem controllingu jest przygotowywanie i oddawanie do dyspozycji kadry kierowniczej przedsiębiorstwa metod, technik, instrumentów i modeli interpretacyjnych, a także informacji zasilających planowanie i nadzorowanie procesów realizacji planów oraz koordynowanie realnych procesów społeczno – gospodarczych w ramach poszczególnych funkcji przedsię- biorstwa, do których należą: produkcja, zaopatrzenie, marketing, finansowanie, kierowanie ludźmi, logistyka, rozwój. Oznacz to, że controlling nie zastępuje zarządzania, ale wspomagając, opiniując i doradzając czyni zarządzanie bardziej efektywnym. Efekty wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa objawiają się nie tylko w lepszych wynikach firmy, ale również w lepszej organizacji pracy. Spośród instrumentów zarządzania w polu zainteresowania controllingu znajdują się struktury organizacyjne zarządzania, kreujące podział zadań oraz uprawnień decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Znaczącą rolę odgrywa również organizacja procesu podejmowania decyzji, realizowanego w trybie procesu planowania oraz systemy informacji wspomagające zarządzanie. Systemy te pozwalają na sterowanie przedsiębiorstwem.
EN
The presented article is aimed at portraying the influence of the controlling on logistic processes in the enterprise. In practice preparing and giving the enterprise for the use of the senior staff back is main setting the controlling of methods, techniques, instruments and interpretive models, as well as information powering planning and supervising processes of accomplishment of plans and coordinating real processes social - economic in frames of individual functions of the enterprise to which they belong: production, supply, marketing, financing, driving people, logistics, development. Mark it, that the controlling isn't replacing the management, but assisting, giving one's opinion and advising managing more is doing effective. Effects of introducing this technology to the enterprise are manifesting itself not only in good results of the company, but also in the better organization of the work. Out of instruments of ordering the interest of the controlling in field organizational structures of the management, creating the division of tasks are and of decision powers in the enterprise. An organization of the process of making a decision, carried out under the procedure for the process is also acting the major part planning and systems of information assisting the management. These systems allow for steering the enterprise.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Instytut Zarządzania Transportem, Adres: ul. Henryka Pobożnego 11, 70-507 Szczecin, j.sobon@am.szczecin.pl
Bibliografia
 • 1. Bak D., Rozwój i rola logistyki w Wielkiej Brytanii, [w]: Problemy magazynowania i transportu 1992.
 • 2. Bendkowski J., Kramarz M., Logistyka stosowana – metody, techniki, analizy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 • 3. Blaik P., Logistyka. Koncepcje zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • 4. Brzezin W., Controlling sensu largo i sensu stricte, [w]: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 2002, nr 947.
 • 5. Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006.
 • 6. Ciesielski M., Logistyka w strategiach firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Poznań 1999.
 • 7. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • 8. Drucker R., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2000
 • 9. Dworecki S.E., Zarządzanie logistyczne. Zarys podstawowych wiadomości, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Wydawnictwo Uczelniane, Pułtusk 1999.
 • 10. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
 • 11. Goliszewski J., Controlling, system koordynacji przedsiębiorstwa, [w]: „ Przegląd Organizacji”, nr 8 – 9/1990.
 • 12. Gołembowska E., Logistyka, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • 13. Hilmar J.. J. Vollmuth, Controlling - planowanie, kontrola, kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1993.
 • 14. Jędralska K., P. Kosin, Zarządzanie przez controlling w sieci wartości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckie-go, Katowice 2007.
 • 15. Krawczyk S., Logistyka – teoria i praktyka, wyd. Diffin, Warszawa 2011, s. 242. Cyt. za: P. Howart, Controlling, 9. Aufl., Vergal Franz Vahlen, Munchen 2003.
 • 16. Kuc B.R., Controlling narzędziem wczesnego sterowania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006.
 • 17. Leszczyński Z., Wnuk-Pel T., Controlling w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2010.
 • 18. Marciniak S., Controlling.
 • 19. Nowak E., Controlling dla menadżerów, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 • 20. Nowak E., System controllingu w przedsiębiorstwie, [w]: E. Nowak (red.), Controling w działalności przedsiębiorstwa, Polskie Wy-dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 • 21. Nowosielski S., Podstawy controllingu w zarządzaniu produkcją, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O Langego w e Wrocła-wiu, Wrocław 1994.
 • 22. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1995.
 • 23. Obłój K., Trybuchowski M., Zarządzanie strategiczne, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, (red.) A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • 24. Pfohl H. Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, ILiM, Poznań 2001.
 • 25. Radzikowski W., Wierzbicki J., Controlling – koncepcje, metody, zastosowania, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1999.
 • 26. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka. Teoria i praktyka, Difin S.A., Warszawa 2014.
 • 27. Śliwczyński B., Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 207.
 • 28. Zaliwski A, Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5545949a-0bc1-4e46-b4b4-b38960d30216
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.