PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Vol. 60, nr 4 | 89--93
Tytuł artykułu

Evaluation of productivity of four cereals species with undersown serradella

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ocena produkcyjności czterech gatunków zbóż z wsiewką seradeli
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to evaluate the yielding, yield components and the level of weed infestation of four cereal species which were grown with undersown serradella, or without undersown crop, in organic farms. A field experiment was conducted in the years 2011-2013, in a split-plot design, with four replications. The experiment involved two factors. The first factor included four species of cereals: winter rye, spelt wheat, spring barley, oats, while the second factor - the method of cereal cultivation: pure sowing, or sowing with undersown serradella. The studies showed that oats yielded the best, both in pure sowings and with undersown serradella, while spring barley - the worst. Undersown serradella favorably affected the yield of oats, reduced yield of barley, but did not affect significantly the grain yield of winter rye or spelt wheat. Yielding of serradella depended on the species of cereal as a cover crop. Its highest yields were obtained when it was undersown into winter rye, significantly lower - into barley and spelt wheat, while the lowest - into oats. Undersown serradella generally positively affected the number and weight of grains per ear, and per plant, as well as thousand grain weight. A species of cereal and the method of its cultivation had a significant effect on the abundance of fresh and dry weight of weeds. The highest weed infestation was recorded for pure cereal sowings. Undersown serradella reduced a weight of weeds on average by 48%, and their number by 45%. Mixed sowings with oats and spelt wheat were more competitive against weeds, than sowings with barley and rye.
Celem podjętych badań była ocena plonowania, elementów struktury plonu oraz poziomu zachwaszczenia czterech gatunków zbóż uprawianych z wsiewką seradeli w gospodarstwie ekologicznym. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2011-2013, w układzie losowanych podbloków (split-plot), w czterech powtórzeniach. W doświadczeniu dwuczynnikowym uwzględniono cztery gatunki zbóż: żyto ozime, pszenica orkisz, jęczmień jary, owies oraz sposób uprawy zbóż: siew czysty lub z wsiewką seradeli. W badaniach wykazano, że najwyżej plonował owies, zarówno w siewie czystym jak i z wsiewką seradeli, natomiast najniżej - jęczmień jary. Wsiewka seradeli korzystnie wpływała na plonowanie owsa, ograniczała plony jęczmienia, natomiast nie wpływała istotnie na plon ziarna żyta ozimego i pszenicy orkisz. Plonowanie seradeli było uzależnione od gatunku zboża, jako rośliny ochronnej. Największy plon uzyskano przy wsiewaniu jej w żyto ozime, istotnie mniejszy w jęczmień jary i pszenicę orkisz, a najmniejszy - w owies. Wsiewka seradeli na ogół korzystnie wpływała na liczbę i masę ziaren w kłosie i na roślinie oraz na masę tysiąc ziaren zbóż. Gatunek zboża oraz sposób jego uprawy miały istotny wpływ na zróżnicowanie świeżej i suchej masy oraz liczebności chwastów. Najbardziej zachwaszczone były czyste zasiewy zbóż, natomiast wsiewka seradeli ograniczała masę chwastów średnio o 48%, a ich liczebność o 45%. Bardziej konkurencyjne w stosunku do chwastów były zasiewy mieszane z pszenicą orkisz i z owsem, niż z jęczmieniem i żytem.
Wydawca

Rocznik
Strony
89--93
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Zakład Uprawy Roślin Pastewnych, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland, staniakm@iung.pulawy.pl
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Zakład Uprawy Roślin Pastewnych, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland, jksiezak@iung.pulawy.pl
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Zakład Uprawy Roślin Pastewnych, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland, jbojarszczuk@iung.pulawy.pl
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Zakład Uprawy Roślin Pastewnych, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland, afariaszewska@iung.pulawy.pl
Bibliografia
 • [1] Andrzejewska J.: Międzyplony w zmianowaniach zbożowych. Post. Nauk Rol., 1999, 1(277), 19-31.
 • [2] Krzymuski J., Krasowicz S.: Plonowanie roślin strączkowych w poplonach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol, 1979, 219, 7-15.
 • [3] Jaskulski D.: Wpływ wsiewek międzyplonu na produkcyjność ogniwa jęczmień jary - pszenica ozima. Acta Sci. Pol. Agricultura, 2004, 3(2), 143-150.
 • [4] Zielińska A., Paprocki S., Zieliński A.: Plonowanie mieszanek owsa z peluszką i owsa z seradelą na różnych dawkach nawożenia azotowego. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, 1974, 9, 103-117.
 • [5] Witkowicz R.: Zróżnicowanie cech morfologicznych roślin odmian seradeli wsiewanej w pszenżyto jare. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1997, 446, 297-305.
 • [6] Sypniewski J., Ignaczak S.: Wydajność żyta i pszenżyta ozimego z wsiewką poplonową seradeli w różnych rejonach Polski. Fragm. Agron., 1991, 2, 120-127.
 • [7] Paprocki S., Zielińska A.: Uprawa seradeli (Ornithopus sativus Brot.) na nasiona w siewie czystym i mieszanym z owsem. Rocz. Nauk Rol., 1971, 97(2), 149-163.
 • [8] Kotecki A., Broda K.: Wartość resztek pożniwnych jęczmienia jarego z wsiewką seradeli i życicy wielokwiatowej. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rol., 1995, 262, 153-160.
 • [9] Tworkowski J.: Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na plon i wartość siewną seradeli. Rozpr. habil., Acta Acad. Agricul. Techn. Olst., Agricultura, 1987, 44.
 • [10] Tworkowski J., Szczukowski S.: Uprawa seradeli z owsem. Mat. Konf. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”, 1994, 170-174.
 • [11] Hauggaard-Nielsen H., Ambus P., Bellostas N., Boisen S., Brisson N., Corre-Hellou, Crozat Y., Dahlmann C., Dibet A., Fragstein P., Gooding M., Kasyanova E., Launay M., Monti M., Pristeri A., Jensen E.S.: Intercropping of pea and barley for increased production, weed control, improved product quality and prevention of nitrogen-loses in European organic farming systems. Bibl. Frag. Agron., 2006, Vol. 11(3), 53-60.
 • [12] Hiltbrunner J., Jeanneret P., Liedgens M., Stamp P., Streit B.: Response of weed communities to legume living mulches in winter wheat. J. Agron. Crop Sci., 2007, Vol. 193, 93-102.
 • [13] O’Donovan J.T., Blackshaw R.E., Harker K.N., Clayton G.W., Moyer J.R., Dosdall L.M., Maurice D.C., Turkington T.K.: Integrated approaches to managing weeds in springsown crops in western Canada. Crop Protection, 2007, Vol. 26, 390-398.
 • [14] Parylak D., Kordas L., Gacek E.: Ocena zasiewów mieszanych zbóż jarych jako proekologicznej metody ograniczania zachwaszczenia. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 1999, 361, Konf. 22, 235-242.
 • [15] Płaza A., Ceglarek F.: Wpływ wsiewek na zachwaszczenie jęczmienia jarego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2008, Vol. 48(4), 1463-1465.
 • [16] Wanic M., Majchrzak B., Walerys Z.: Wsiewka międzyplonowa a plonowanie i choroby podstawy źdźbła jęczmienia jarego w wybranych stanowiskach. Frag. Agron., 2006, Vol. 23(2), 149-161.
 • [17] Sobkowicz P., Lejman A.: Reakcja jęczmienia jarego oraz wsiewek koniczyny perskiej i seradeli na nawożenie azotem. Frag. Agron., 2011, Vol. 28(1), 50-61.
 • [18] Kuraszkiewicz R.: Następczy wpływ wsiewek międzyplonowych na plonowanie jęczmienia jarego na glebie lekkiej. Annales UMCS. Sec. E. Agric., 2004, 59, 1815-1821.
 • [19] Maciejewicz-Ryś J., Pisulewska E., Witkowicz R.: Skład i wartość odżywcza białka owsa nagoziarnistego w zależności od gleby i wprowadzenia wsiewki seradeli. Acta Agrar. Silv. Ser. Agrar., 1997, 35, 73-83.
 • [20] Jędruszczak M., Dąbek-Gad M., Owczarczuk A.: Chwasty zbóż w gospodarstwie ekologicznym oraz ich ograniczanie za pomocą wsiewek międzyplonowych i mieszanki zbożowostrączkowej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2006, Vol. 46(2), 145-148.
 • [21] Staniak M., Księżak J.: Zachwaszczenie mieszanek strączkowo-zbożowych uprawianych ekologicznie. J. Res. Appl. Agric. Engng, 2011, Vol. 55(4), 121-125.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4e0c5369-478e-4a72-a221-841b006b2844
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.