PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | T. 19, nr 1 | 141--148
Tytuł artykułu

Analiza przyczyn odstępstw od projektu na etapie wykonywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Analysis of the causes of design derogations at the stage construction of water supply and sanitation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule wskazano i omówiono główne czynniki powodujące konieczność odstępstw od projektu na etapie wykonywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Najczęściej występujące odstępstwa związane są z opóźnieniem realizacji inwestycji w stosunku do jej zaprojektowania, problemami związanymi z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, błędami projektowymi czy nieaktualnymi podkładami mapowymi. Część odstępstw dokonywana jest na prośby i wnioski gestorów sieci. Chociaż przepisy prawne dopuszczają możliwość odstępstw, dzieląc je na istotne i nieistotne, to każda zmiana utrudnia i opóźnia wykonanie prac. Analiza czynników odpowiedzialnych za odstępstwa od projektu na etapie wykonawstwa wskazuje, że możliwe jest wyeliminowanie lub ograniczenie części z nich.
EN
The article indicates and discusses the main factors causing the need for deviations from the project at the stage of execution of water supply and sewage systems. The most common derogations are associated with delayed implementation of the investment in relation to its design, problems with obtaining the right to use the property for construction purposes, design errors or outdated maps. A part of derogations is made on the requests and applications of the administrators of the network. Although the regulations allow for the possibility of derogations, dividing them into relevant and irrelevant, every change hinders and delays the execution of works. The analysis of the factors responsible for departure from the design at the execution stage indicates that it is possible to eliminate or reduce some of them.
Wydawca

Rocznik
Strony
141--148
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa, eociepa@is.pcz.czest.pl
autor
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa
Bibliografia
 • [1] Ustawa Prawo budowlane z 1994 r., t.j. DzU z 8 marca 2016 r., poz. 290.
 • [2] Krupa A., Projekt budowlany, a projekt wykonawczy - cz. I, Inżynier Budownictwa 2011, 10.
 • [3] Krupa A., Nie każde odstępstwo jest istotne, Inżynier Budownictwa 2006, 11, 24-26.
 • [4] Grymel M., Nieistotne odstąpienie od projektu to coś więcej niż jego niewielka zmiana, Inżynier Budownictwa 2013, 4.
 • [5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, DzU Nr 25, poz. 133.
 • [6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, t.j. DzU z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.
 • [7] Staśkiewicz K., Uzgodnienia - trudny obowiązek projektanta, Inżynier Budownictwa 2013, 1, 22-24.
 • [8] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, t.j. DzU z 2015 r., poz. 2031.
 • [9] Chrabczyński G., Heine A., Błędy projektanta, Inżynier Budownictwa 2006, 07-08, 26-28.
 • [10] Suligowski Z., Konsekwencje zmian w prawie budowlanym, Magazyn Instalatora, 2016, 3.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4d5de7ea-4171-4255-a678-309064b3b57a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.