Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Y. 112, iss. 1-A | 109--130
Tytuł artykułu

New forms of settlement – a need or a fancy?

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
PL
Nowe formy osiedleńcze – potrzeba czy fanaberia?
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
At present, there are contrasting tendencies in land development in rural areas. A pressure for investment as well as re-migration of people beyond the city can be observed in the city outskirts. In these areas, the agricultural function is disappearing and residential development is becoming dominant. Both spontaneous and planned development exhibit multiple negative features. There is a need for a new model or housing development in these areas that is different from urban and rural forms and constitutes their synthesis. It is necessary to break great monocultural areas of the suburbs into individualized, both in the functional and spatial aspects, units enabling extraterritorial leisure. The colour-material integration of particularly roofs and exposition of figure dominants may reduce the chaos and enrich the landscape.
PL
Na terenach wiejskich występują obecnie przeciwstawne tendencje w zagospodarowaniu. W rejonach obrzeżnych miast odczuwalne są silna presja inwestycyjna i remigracja ludności poza miasto. Na terenach tej strefy zanika funkcja rolnicza, a dominująca staje się zabudowa mieszkaniowa. Zagospodarowanie żywiołowe, jak i projektowane w planach wykazują dużo cech negatywnych. Potrzebny jest nowy model osiedli na tych terenach – odmienny od form miejskich i wiejskich, ale będący ich syntezą. Konieczne jest rozbicie wielkich monokulturowych obszarów suburbiów na zindywidualizowane funkcjonalnie i przestrzennie jednostki umożliwiające eksterytorialny ruch rekreacyjny. Integracja kolorystyczno-materiałowa, szczególnie dachów, wraz z ekspozycją dominant sylwetowych mogą ograniczyć chaos i wzbogacić krajobraz.
Wydawca

Rocznik
Strony
109--130
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., il.
Twórcy
autor
 • Institute of City and Regional Planning, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology
Bibliografia
 • [1] Bajwoluk T., Kształtowanie przestrzeni w strefie podmiejskiej, Czasopismo Techniczne, 5-A/2008, s. 105.
 • [2] Bański J., Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • [3] Borcz Z., Czechowicz M., Krajobraz peryferii miejskich na przykładzie wrocławskich osiedli mieszkaniowych, Wyd. PK, 2008.
 • [4] Czyżewski A., Nowatorzy: napięcia między teorią a praktyką, [w:] Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, seria Design/Projektowania Fundacji Bęc Zmiana, katalog, 2011.
 • [5] Górka A., Powrót na wieś? Tradycja, nowoczesność, odnowiona tradycja, Wyd. PK, 2007, s. 134.
 • [6] Program strategiczny obszary wiejskie, Załącznik nr 1 do uchwały nr 342/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2013 [Strategic Programme Rural, Annex 1 to Resolution No. 342/13 of the Malopolskie Province Management of 21 March 2013].
 • [7] Kajdanek K., Suburbanizacja po polsku, Nomos, Kraków 2012, s. 16; por.: Program strategiczny obszary wiejskie, Szczecin 2013.
 • [8] Kajdanek K., Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, wyd. NOMOS, Kraków 2011.
 • [9] Kowicki M., Mieszkać w mieście wśród wiejskich krajobrazów, Czasopismo Techniczne, 2-A/2007, s. 143.
 • [10] Mełges H., Architektoniczna strefa przejściowa między miastem a wsią (na wybranych przykładach aglomeracji śląsko-krakowskiej), Czasopismo Techniczne, 1-A/2007, s. 125.
 • [11] Petelenz M., Poczucie tożsamości lokalnej, Aura 11/1993, s. 14.
 • [12] Petelenz M., Poziom odniesienia dla architektury miejsca: „Czym jest osobowość w dobie uniwersalizmu w architekturze?”, t. 5, wyd. IAiPW PK, 1995, s. 69.
 • [13] Petelenz M., Kształtowanie pozytywnych cech przestrzennych w strefie obrzeżnej, Czasopismo Techniczne, 2-A/2004, s. 169.
 • [14] Petelenz M., Integracja przestrzenna zespołów zabudowy-działania formalne i praktyka, Czasopismo Techniczne, 1-A/2007, s. 139.
 • [15] Petelenz M., Marnotrawstwo i szanse w ekonomizacji przestrzeni miejskiej, Czasopismo Techniczne, 6-A/1/2010, s. 291-295 (1897-6271).
 • [16] Petelenz M., Przestrzeń wspólna – konflikt interesów, Czasopismo Techniczne, 3-A/2010, s. 115 (1897-6271).
 • [17] Petelenz M., W poszukiwaniu miejsc przyjaznych, Odnowa krajobrazu miejskiego – ULAR6 Miasto – miejsca ludziom przyjazne Idee-koncepcje-realizacje, t. 1 Monografia Politechnika Śląska, Gliwice 2012, s. 329-334.
 • [18] Petelenz M., Wpływ panoramy na tożsamość i atrakcyjność miasta, Czasopismo Techniczne, z. 1 A/2013, s. 81-99.
 • [19] Petelenz M., Walor rozpoznawalności małych miast, Odnowa krajobrazu miejskiego – ULAR7, Gliwice 2014.
 • [20] Petelenz M., Tendencje legislacyjne a praktyka projektowo-realizacyjna, Czasopismo Techniczne, 2-A/1/2011, s. 177-182.
 • [21] Petelenz M., Relacje przestrzenne obrzeży i zabytkowych centrów, Monografia 452, PK, 2014, s. 119.
 • [22] Strzemiński W., Teoria widzenia, Wyd. Literackie, Kraków 1969.
 • [23] Wiland M., Matejko M. (oprac.), Opolski Dezyderat w Sprawie Przestrzeni Wiejskiej [The Opole Desideratum abut the Rural Space], Opole 2011.
 • [24] Wizja rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi w Europie, VI Europejski Kongres Odnowy Wsi/European Congress on Village Renewal, Kamień Śląski, May 2007.
 • [25] Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007–2013 (z elementami prognozy do roku 2020) MRiRW, Warszawa 2005 [Development strategy of rural areas and agriculture for the period of 2007–2013 (with elements of prognosis until 2020) Ministry of Agriculture and Rural Development, Warsaw 2005].
 • [26] Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych, Instytut na rzecz Ekorozwoju/Institute for Sustainable Development, Warszawa 2009.
 • [27] Petelenz M., Nowe osiedla mieszkaniowe w strefie obrzeżnej Krakowa. Wykorzystanie formy, materiału i koloru dachów dla integracji zespołów zabudowy (kontynuacja), [w:] Studia nad rozwojem i kształtowaniem się budynków i osadnictwa wiejskiego, Umowa nr A3/DS/161/2009.
 • [28] http://bip.malopolska.pl/gzielonki/Article/get/id,492691.html (dostęp: 16.04.2014).
 • [29] http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_gmin/powiat_krakowski/michalowice.pdf (dostęp: 16.04.2014).
 • [30] Jarry A., King Ubu, 1896.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4d3196b4-e5c7-49d0-a00f-4b113f6fa3e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.