PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | T. 97, nr 3 | 410--415
Tytuł artykułu

Określenie stanu gleby na terenie stacji dystrybucji paliw dla jej potencjalnej remediacji

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Determination of the soil state on the area of fuel distribution station for her potential remediation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dokonano oceny stanu fizyczno-chemicznego środowiska gruntowego na terenie obiektu dystrybucji docelowej paliw w aspekcie potencjalnej remediacji badanego terenu. Oznaczono wybrane właściwości fizyczne i chemiczne gleb, w tym zawartość lotnych węglowodorów aromatycznych (BTEX), sumy węglowodorów C6–C12 i C12–C35 oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Dodatkowo oznaczono liczebność bakterii heterotroficznych oraz aktywność naturalnej mikroflory. Stwierdzono, że głównym typem zanieczyszczeń środowiska gruntowego na badanym terenie są benzyny i oleje, jak również BTEX oraz naftalen. Uzyskane wyniki świadczą o wysokim potencjale biodegradacyjnym naturalnej mikroflory, a w kontekście przeprowadzonych analiz chemicznych wskazują na możliwość skutecznej bioremediacji poprzez biostymulację autochtonicznej mikroflory.
EN
C6–C12 and C12–C35 hydrocarbon fractions and aromatic hydrocarbons were sep. extd. from soil samples with MeOH, hexane and CH2Cl2, resp. Then exts. were analyzed by gas chromatog. coupled to a mass spectrometer, and the obtained results were compared with the permissible concn. of pollutants in the soil. In addn., the abundance of heterotrophic bacteria after incubation (room temp., time 72 h) and microflora activity (dehydrogenase, lipase, cellulase) were estd. for soil samples. For most of them, the contents of both hydrocarbon fractions as well as alkylbenzenes and naphthalene were above the permissible values while abundance of heterotrophic bacteria and microflora activity was slightly below for soil values without contaminations of petroleum products.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
410--415
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • [1] R. B. King, G. M. Long, J. K. Sheldon, Practical environmental bioremediation. The field guide, Lewis Publishers, Boca Raton, USA 1998.
 • [2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, Dz. U. 2016, poz. 1395.
 • [3] A. J. Mearns, Spill Sci. Technol. Bull 1997, 4, 209.
 • [4] N. Das, R Chandran, Biotech. Res. Inter. 2011, Article ID 941810.
 • [5] L. Podsiadto, T. Krzyśko-Łupicka, Inż. Ochr. Środow. 2013, 16, nr 4, 459.
 • [6] H. Insam, M. Goberna, Mol. Microb. Ecol. Manual. 2004, 4, 853.
 • [7] C. D. Litchfield, In situ bioremediation: basis and practices. In biotreatment of industrial and hazardous waste (red. M. A. Levin, M. A. Gealt), McGraw-Hill, New York: 1993, 167-196.
 • [8] E. A. Paul, F. E. Clark, Soil microbiology and biochemistry, Academic Press, San Diego, Calif. 1996.
 • [9] V. Paliwal, S. Puranik, H. J. Purohit, Appl. Biochem. Biotechnol. 2012, 166, 903.
 • [10] S. Kuppusamy, R Thavamani, K. Venkateswarlu, Y. B. Lee, R. Naidu, M. Megharaj, Chemosphere 2017, 168, 944.
 • [11] P. J. J. Alvarez, W. A. Illman, Bioremediation and natural attenuation. Process fundamentals and mathematical models., John Wiley, Hoboken, N. J., 2006.
 • [12] M. L. Brusseau, Proceedings of the International Conference on Biotechnology for Soil Remediation: Scientific Bases and Practical Applications, Milan, Italy, 1998, 81.
 • [13] R. Boopathy, Bioresource Technol. 2000, 74, 63.
 • [14] R. Margesin, A. Zimmerbauer, F. Schinner, Chemosphere 2000, 40, nr 4, 339.
 • [15] M. Seto, S. Wada, S. Suzuki, Chemosphere 2013,90,1091.
 • [16] S. Salazar, L. E. Sanchez, J. Alvarez, A. Valverde, P. Galindo, J. M. Igual, A. Peix, I. Santa-Regina, Ecol. Eng. 2011, 37, nr 8, 1123.
 • [17] R. Margesin, A. Zimmerbauer, F. Schinner, Biotechnology Techniques 1999, 13, nr 12 859.
 • [18] S. Kuppusamy, P. Thavamani, S. Singh, R. Naidu, M. Megharaj, Environ. Earth Sci. 2017, 76, 14.
 • [19] PN-ISO 10381-1, Jakość gleby. Pobieranie próbek. Część 1: Zasady opracowywania programów pobierania próbek.
 • [20] PN-ISO 10381-2, Jakość gleby. Pobieranie próbek. Część 2: Zasady dotyczące technik pobierania.
 • [21] PN-ISO 10381-3, Jakość gleby. Pobieranie próbek. Część 3: Zasady dotyczące bezpieczeństwa.
 • [22] PN-ISO 10381 -5, Jakość gleby. Pobieranie próbek. Część 5: Zasady postępowania podczas badań terenów miejskich oraz przemysłowych pod kątem zanieczyszczenia gleby.
 • [23] PN-ISO 10381-6, Jakość gleby. Pobieranie próbek. Część 6: Zasady dotyczące pobierania, postępowania z próbkami i przechowywania próbek gleby przeznaczonych do badania tlenowych (aerobowych) procesów mikrobiologicznych w warunkach laboratoryjnych.
 • [24] PN-ISO 11464, Jakość gleby. Wstępne przygotowanie próbek do badań fizyczno-chemicznych.
 • [25] PN-ISO 14507, Jakość gleby. Wstępne przygotowanie próbek do oznaczania zanieczyszczeń organicznych.
 • [26] PN-ISO 10390, Jakość gleby. Oznaczanie pH.
 • [27] PN-ISO 14235, Oznaczanie zawartości węgla organicznego przez utlenianie dwuchromianem(VI) w środowisku kwasu siarkowego (VI).
 • [28] PN-ISO 11261, Oznaczanie azotu ogólnego. Zmodyfikowana metoda Kjeldahla.
 • [29] PKN-CEN ISO/TS 17892-11, Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4c6dff7d-1e05-4572-8fc0-3534bf91ff58
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.