PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 9--14
Tytuł artykułu

Środki poprawy efektywności energetycznej w przemyśle i ich ocena

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Measures to improve energy efficiency in industry and their evaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł porusza problematykę efektywności energetycznej od strony proponowanych środków i działań, służących poprawie efektywności energetycznej (tzw. EEIM), z punktu widzenia formalnoprawnego oraz polityki energetycznej, aktualnie prowadzonej przez Unię Europejską. Przedstawiono zakres środków EEIM, predestynowanych dla dużych zakładów przemysłowych oraz zaproponowano wprowadzenie metodyki oceny EEIM, która pozwalałaby uwzględnić, poprzez wielokryterialne metody podejmowania decyzji, szereg czynników dotychczas pomijanych, obecnie bowiem stosowane oceny opierają się głównie na prostych wskaźnikach ekonomicznych. Zawarto również pewne rekomendacje odnośnie do planowania krajowej polityki energetycznej w kontekście efektywności energetycznej.
EN
Shown is an attempt to have a look on the problem of energy efficiency from the side of proposed actions and measures serving the improvement of energy efficiency (so-called EEIM) based on a formal and legal points of view presented by the EU and its energy policy. Mentioned is the range of EEIM measures predestined for big industrial plants. Proposed is implementation of EEIM evaluation methodology that could enable taking into account, through a multi-criteria decision making (MCDM), a number of the hitherto ignored factors as the presently applied evaluations are based mainly on some simple economic indicators. Comprised are also some recommendations concerning planning of national energy policy in the context of energy efficiency.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
9--14
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., tab.
Twórcy
 • Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej im. B. Stefanowskiego, Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii, tadeusz.skoczkowski@itc.pw.edu.pl
autor
 • Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej im. B. Stefanowskiego, Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii, slawomir.bielecki@itc.pw.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13. osiągnięciu poprawy efektywności energetycznej oraz spełnieniu innych uzgodnionych kryteriów efektywności
 • [2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 134.
 • [3] Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the EU Europe 2020 strategy. Eurostat Statistical Books, 2015.
 • [4] Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego, COM(2014) 14 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0014
 • [5] Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.
 • [6] PN-EN ISO 50001:2012 – System zarządzania energią.
 • [7] CSN EN 16247-1 Energy audits – Part 1: General requirements.
 • [8] Buytaert V. i inni: Towards integrated sustainability assessment for energetic use of biomass: A state of the art. Evaluation of assessment tools. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 3918-3933.
 • [9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346).
 • [10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, Dz. U. 2012 poz. 962.
 • [11] Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, M.P. Warszawa, 11 stycznia 2013 r., poz.15.
 • [12] Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, COM(2015) 80 final. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri-=CELEX:52015DC0080&from=EN
 • [13] Trianni A., Cagno E., De Donatis A.: A framework to characterize energy efficiency measure. Applied Energy 118(2014), 207-220.
 • [14] Sadok W. i inni: Ex ante assessment of the sustainability of alternative cropping systems: implications for using multi-criteria decision-aid methods. A review. Agron. Sustain, Dev. 28 (2008) 163-174.
 • [15] Abdullah M.A., Muttaqi K.M. Agalgaonkar A.P.: Sustainable Energy system design with distributed renewable resources considering economic, environmental and uncertainty aspects. Renewable Energy, 78(2015) 165-172.
 • [16] Santoyo-Castelazo E., Azapagic A.: Sustainability assessment of energy systems: integrating environmental, economic and social aspects. Journal of Cleaner Production 80 (2014) 119-138.
 • [17] Bielecki S.: Elektrownie systemowe, OZE, prosumenci i spółdzielnie energetyczne. Najbliższa perspektywa krajowej struktury wytwarzania energii elektrycznej. Elektro.Info 9/2015, s. 106-114.
 • [18] Skoczkowski T.: Dlaczego spółki energetyczne muszą oszczędzać energię u odbiorców końcowych? Energetyka Cieplna i Zawodowa, nr 6/2008, 1/2009, 42-44.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4b257883-0e10-4c03-80c9-e4f1eb70243e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.