PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | No 251 | 153--163
Tytuł artykułu

Interdyscyplinarny wymiar kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna w świetle doświadczeń międzywydziałowych studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Multidisciplinary Approach of Education on Spatial Economy in the Experience on Interfaculty Studies in the University of Łódź
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony jest w różnych typach uczelni (uniwersytety, politechniki, uczelnie ekonomiczne, przyrodnicze, pedagogiczne), które inaczej defi niują profi l absolwenta, jego umiejętności i kompetencje. Najczęściej wskazywane są dwa kierunki kształcenia: projektanta lub planisty [Drzazga 2010, s. 78-79, 83; Kolipiński 2010, s. 74; Szulczewska 2010, s. 71]. Zadaniem projektanta jest zagospodarowanie jednoznacznie wyznaczonego fragmentu przestrzeni dla realizacji zdefiniowanego w nim, co do treści i parametrów zamierzenia inwestycyjnego, np. działki pod małe osiedle domów jednorodzinnych. Natomiast planista tworzy podstawy polityki przestrzennej władz publicznych oraz jej instrumentów [Furman 2007]. Od współczesnego planisty oczekuje się identyfi kowania obecnych i przyszłych potrzeb społeczności lokalnych, prognozowania problemów i rozpoznania istotnych relacji przyczynowo-skutkowych, umiejętności zdefi niowania związków między sferą funkcjonalną a zagospodarowaniem oraz przełożenia na cele polityki przestrzennej [Markowski 2010, s. 23]. W planowaniu ważne jest podejście kompleksowe, holistyczne, wielkoskalowe zwane ostatnio planowaniem zintegrowanym. Dlatego absolwent Gospodarki Przestrzennej powinien posiadać odpowiednie kompetencje w zakresie racjonalnego gospodarowania i kształtowania ładu przestrzennego, dbałości o jakość środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz posługiwania się instrumentami polityki przestrzennej. Powinien także posiadać umiejętność rozwiązywania konfl iktów przestrzennych, właściwie oceniając i hierarchizując różne cele społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Tak różnorodne wymagania są podstawą przygotowania odpowiednich programów kształcenia.
EN
Challenges and expectation towards graduates from Spatial Economy are very differential (urban planning, architectural design, management in public administration). This paper presents specificity of educating on the Spatial Economy studies on the Faculty of Geographical Sciences in co-operation with Faculty of Management in the University of Łódź. It is multidisciplinary course joining natural science, social and technical knowledge. The teaching programme focuses mainly on urban and planning aspects and it was developed so the graduates have obtained a well-founded knowledge and skills in spatial planning. The most important aim is explanation of the multidisciplinary tasks which faces Spatial Economy.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
153--163
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • 1. Drzazga D., 2010, Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania w administracji publicznej – wyzwania dla kierunku Gospodarka Przestrzenna. Biuletyn KPZK PAN, z. 244.
  • 2. Furman S., 2007, Planowanie przestrzenne jako wyzwanie edukacyjne. "Urbanista", z. 1.
  • 3. Kolipiński B., 2010, Oczekiwania organizacji społeczno-zawodowych wobec kierunku Gospodarka Przestrzenna. Biuletyn KPZK PAN, z. 244.
  • 4. Markowski T., 2010, Wymagania wobec kształcenia kadr na potrzeby planowania i zarządzania rozwojem na kierunku Gospodarka przestrzenna w świetle nowych trendów rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Biuletyn KPZK PAN, z. 244.
  • 5. Marszał T., 1996, Kształcenie kadr dla gospodarki przestrzennej na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego. Biuletyn KPZK PAN, z. 172.
  • 6. Szulczewska B., 2010, Urzędnik czy projektant – zasadniczy dylemat kierunku Gospodarka Przestrzenna. Biuletyn KPZK PAN, z. 244.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4b183e88-fa7f-4da1-81cf-8ef1e88a7035
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.