PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | T. 73, nr 9 | 4--8
Tytuł artykułu

Polska wzmacnia swoją pozycję jako eksporter produktów rolno-spożywczych

Warianty tytułu
EN
Poland strengthens its position as an exporter of agri-food products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, zwracając szczególną uwagę na zmiany w strukturze geograficznej i towarowej w 2018 roku. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej rośnie nadwyżka eksportu towarów rolno-spożywczych nad importem. W 2018 roku dodatnie saldo osiągnęło rekordowy poziom 9,6 mld euro, o 12% wyższy niż w 2017 r. i 12-krotnie wyższy niż w 2004 r. Pomimo rosnącej konkurencji Polska zwiększała sprzedaż produktów rolno-spożywczych zarówno na rynek unijny, jak i do krajów trzecich (z wyjątkiem krajów rozwijających się), jednak dynamika wzrostu eksportu w 2018 roku była niższa niż rok wcześniej: 5,5% wobec 14,3%. W 2018 roku, w porównaniu z 2004, eksport polskiej żywności wzrósł blisko sześciokrotnie, osiągając wartość 29,3 mld euro. W 2018 roku eksportowano głównie papierosy, mięso drobiowe i wołowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze, czekoladę i przetwory zawierające kakao. Z kolei najważniejszymi towarami sprowadzanymi do Polski były: mięso wieprzowe, ryby świeże, makuchy sojowe, karma dla zwierząt, filety rybne, tytoń nieprzetworzony, kawa, żywe świnie oraz owoce cytrusowe. Głównym odbiorcą, jak również rynkiem zaopatrzenia polskiej żywności pozostawały kraje Unii Europejskiej.
EN
The article presents the results of Polish foreign trade in agri-food products paying special attention to changes in the geographical and commodity structure in 2018. A surplus of agri-food exports over imports has been growing since Poland’s accession to the European Union. In 2018, the positive balance reached a record level of EUR 9.6 billion, by 12% higher than in 2017 and 12 times higher than in 2004. Despite growing competition, Poland increased sales of agri-food products both to the EU market, as well as to third countries (except for developing countries), however, the dynamics of export growth in 2018 was lower than a year earlier – 5.5% compared to 14.3%. In 2018, compared to 2004, exports of Polish food increased almost 6-fold reaching the value of 29.3 billion euros. In 2018, mainly cigarettes, poultry and beef meat, bakery and confectionery products, chocolate and cocoa - containing preparations were exported. In turn, the most important goods imported to Poland were: pork, fresh fish, soy cakes, animal feed, fish fillets, unprocessed tobacco, coffee, live pigs and citrus fruits. The main recipients, as well as the market for the supply of Polish food remained European Union countries.
Wydawca

Rocznik
Strony
4--8
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
 • Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Ambroziak Ł. 2016. „Bilans po półtora roku obowiązywania rosyjskiego embarga”. Przemysł Spożywczy 4 : 2-7.
 • [2] Ambroziak Ł. 2019. „Ocena w zakresie skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (scenariusz bezumowny tzw. hard brexit) dla sektora rolno-spożywczego Polski, z uwzględnieniem sytuacji na poszczególnych rynkach/sektorach”. Ekspertyza dla MRiRW (materiał niepublikowany).
 • [3] Bułkowska M. 2018. „Umowa o wolnym handlu UE z krajami MERCOSUR i jej wpływ na polski handel rolno-spożywczy”. W Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (4), Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, 86 : 68-85. IERIGŻ-PIB: Warszawa.
 • [4] Szczepaniak I. 2017. „Przewagi komparatywne w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi”. W Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (3), seria Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, 67 : 45-80, IERIGŻ-PIB: Warszawa.
 • [5] Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi, https://www.gov.pl/rolnictwo/handel-zagraniczny-artykulami-rolno-spozywczymi [9.07.2019]
 • [6] Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, http://www.kowr.gov.pl/en/analiza/handel-zagraniczny-produktami-rolno-spozywczymi, [9.07.2019]
 • [7] „Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy”, 49, „Analizy Rynkowe”, kwiecień 2019, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 • [8] MRiRW, 2017. Strategia promocji żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, https://www.gov.pl/ web/rolnictwo/strategia-promocji-zywnosci, [12.07.2019].
 • [9] Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, Dz. Urz. UE, L 161/3 z 29.05.2014, http://eur-lex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&from=PL [15.07.2019].
 • [10] Baza danych handlu zagranicznego EUROSTAT https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [12.07.2019].
 • [11] Niepublikowane dane Ministerstwa Finansów.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4aebd7da-8b88-428f-be09-2a0eb9a6b28e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.