PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 24, nr 1 | 131--140
Tytuł artykułu

Antler malformations of cervidae species in Opole Voivodeship

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Deformacje poroża u jeleniowatych w województwie opolskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Hunting Law regulations strictly determines which males of quarry species may be harvested during the season. The age and the antlers of the individual play here an important role. The exceptions are the individuals with malformed and long spiked antlers, that is in a form significantly different from the desirable forms described in guidelines by the Chief Hunting Council. Anomalies in shape, structure and size of antlers are obligatory condition for harvesting the individual. It is generally accepted that such individuals are weaker, less valuable, have defective genes, are sick or injured, and are dangerous for conspecific during the rut. The scientific explanations for the development of an antler abnormalities point out many different factors, including the environmental ones. For many years antlers are used to determine the environmental pollution by heavy metals accumulated in it’s bone tissue what gives precise annul data. The aim of this work was to check whether the frequency of antlers deformation in cervidae species present in the Opole Voivodeship correlate in any way with ontogenetic features (age and body weight), population features (density and size of population) and environmental factors (woodiness, competition). Results could set new directions in researches for causes of antler malformations in cervidae family.
PL
Regulacje Prawa Łowieckiego ściśle określają, które samce zwierzyny płowej mogą zostać pozyskane w danym sezonie. Kluczową rolę odgrywają tu wiek oraz forma poroża danego osobnika. Wyjątek stanowi ą tzw. „myłkusy” oraz „szydlarze”, czyli osobniki mające poroże w formie istotnie odbiegającej od wytycznych określanych przez Naczelną Radę Łowiecką. Anomalie w kształcie, budowie i rozmiarach poroża stanowią obligatoryjny warunek do pozyskania mającego je osobnika, którego uważa się za niepożądanego w łowisku. Powszechnie uznaje się takie osobniki za słabsze, mniej wartościowe, mające wadliwe geny, chore lub zranione, a także niebezpieczne dla innych w okresie rui. Naukowe uzasadnienia powstawania anomalii w porożu jeleniowatych wskazują na wiele różnych czynników, w tym środowiskowych. W ostatnich latach podjęto również prace nad określaniem skażenia środowiska bytowania jeleni metalami ciężkim w oparciu o oznaczanie tych pierwiastków w rogowej tkance poroża, które w cyklu rocznym jest nakładane i następnie zrzucane. Celem tej pracy było sprawdzenie, czy częstość występowania deformacji w porożu u jeleniowatych na terenie województwa opolskiego w jakikolwiek sposób koreluje z cechami osobniczymi (wiek oraz waga tuszy), wewnątrzpopulacyjnymi (zagęszczenie i wielkość populacji) oraz środowiskowymi (lesistość, konkurencja). Wyniki mogą wyznaczyć nowe kierunki w badaniach nad przyczynami powstawania deformacji w porożu jeleniowatych.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Strony
131--140
Opis fizyczny
Bibliogr. 37 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor
 • Chair of Biotechnology and Molecular Biotechnology, Faculty of Natural Sciences and Technology, University of Opole
Bibliografia
 • [1] Whitaker JO, Hamilton WJ. Mammals of the Eastern United States. New York: Cornell University Press; 1998.
 • [2] Bubenik GA, Bubenik AB. Horns, Pronghorns and antlers: evolution, morphology, physiology, and social significance. New York: Springer-Verlag; 1990.
 • [3] Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału. Załącznik do uchwały NRŁ nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r; 2005. [Chief Hunting Council regulations about selective management of game species in Poland with procedures of correctness of harvesting. Supplement for resolution of Chief Hunting Council No. 57/2005 from 22th of February, 2005; 2005]. http://www.lowiecki.pl/prawo/zasady_selekcji_4.pdf
 • [4] Matulewska A. Polska i angielska terminologia dotycząca sarny w aspekcie translatologicznym. (Polish and English Terminology Relating to Rś Deer in Translation). Investigation Linguistic. 2013;18:49-57. http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/5%20Matulewska.pdf
 • [5] Kierdorf U, Kierdorf H. Bone formation in antlers. Advances in antler science and product technology. New Zealand, Queenstown: Proc 2nd ASPT Symp; 2004. https://www.researchgate.net/publication/266077612_Bone_formation_in_antlers.
 • [6] Price JS, Allen S, Faucheux C, Althnaian T, Mount JG. Deer antlers: a zoological curiosity or the key to understanding organ regeneration in mammals? J Anat. 2005;207(5):603-618. DOI: 10.1111/j.1469-7580.2005.00478.x.
 • [7] Fennesy PF. Antler growth: Nutritional and Endoctrine Factors. Biology of Deer Production. New Zealand: Royal Soc. New Zealand; 1985.
 • [8] Bubenik GA. Neuroendocrine regulation of the antler cycle. in Horns, Pronghorns, and Antlers. New York, Springer; 1990.
 • [9] Bubenik GA, Hundertmark KJ. Accessory antlers in male Cervidae. Zeit Jagdwissenschaft. 2002;48:10. https://doi.org/10.1007/BF02285353.
 • [10] Carrasco L. Abnormal Antler Growth Associated with Testicular Hypogonadism in Red Deer. J Wildl Dis. 1997;33(3):670-672. https://doi.org/10.7589/0090-3558-33.3.670.
 • [11] Veeramachaneni R. Testis and Antler Dysgenesis in Sitka Black-Tailed Deer on Kodiak Island, Alaska. Sequela of Environmental Endocrine Disruption? Environ Health Persp. 2006;114(1):51-9. DOI: 10.1289/ehp.8052.
 • [12] Marburger RG. Antler Malformation Produced By Leg Injury In White-Tailed Deer. J Wildl Dis. 1972;8(4):311-314. https://doi.org/10.7589/0090-3558-8.4.311.
 • [13] Vandal D. An ectopic antler in a male Woodland caribou (Rangifer tarandus caribou) in Quebec. Biodiver. 1985;51:52-54. https://www.biodiversitylibrary.org/page/45449796#page/64/mode/1up.
 • [14] Kamler JF. Abnormal Antlers And Pedicles On Rocky Mountain Elk In Northern Arizona. Southwest Nat. 2003;48(1):147-153. https://doi.org/10.1894/0038-4909(2003)048<0147:AAAPOR2.0.CO;2.
 • [15] Karns G. Trauma-Induced Malformed Antler Development in Male White-Tailed Deer. Wildl Soc Bull. 2013;37:832-837. DOI:10.1002/wsb.353.
 • [16] Johnson HE. Antler Breakage In Tule Elk, Owens Valley, California. J Wildl Manage. 2005;69(4):1747-1752. https://doi.org/10.2193/0022-541X(2005)69[1747:ABITEO]2.0.CO;2.
 • [17] Harmel D. Effects of genetics and nutrition on anlter developement and body size of white tailed deer. Texas Parks and Wildlife Departament: Wildlife Division; 1989. https://tpwd.texas.gov/publications/pwdpubs/media/pwd_bk_w7000_0155.pdf.
 • [18] Gorgan PJP. Antler abnormalities in tule elk. J Wildl Dis. 1988;24(4):656-662. https://doi.org/10.7589/0090-3558-24.4.656.
 • [19] Pielowski Z. Sarna. [The roe-deer].Warszawa: Wydawnictwo Świat; 1999.
 • [20] Gambin P, Serrano MP, Gallego L, García A, Cappelli J, Ceacero F, et al. Dśs Cu supplementation affect the mechanical and structural properties and mineral content of red deer antler bone tissue? Animal. 2017;11(8):1312-1320. DOI: 10.1017/S1751731116002767.
 • [21] Bao K, Wang K, Wang X, Zhang T, Liu H, Li G. Effects of dietary manganese supplementation on nutrient digestibility and production performance in male sika deer (Cervus Nippon). Anim Sci J. 2017;88(3):463-467. doi: 10.1111/asj.12657.
 • [22] Williams JD, Krueger WF, Harmel DH. Heritabilities for antler characteristics and body weight in yearling white-tailed deer. Heredity. 1994;73(1):78-83. https://www.nature.com/hdy/journal/v73/n1/pdf/hdy1994101a.pdf.
 • [23] Kruuk EB, Slate J, Pemberton JM, Brotherstone S, Guinness F, Clutton-Brock T. Antler Size in Red Deer: Heritability And Selection But No Evolution. Evolution. 2002;56(8):1683-1695. DOI: 10.1554/0014-3820(2002)056[1683:ASIRDH]2.0.CO;2.
 • [24] Topiński P. Abnormal antler cycles in deer as a result of stress inducing factors. Act Theriol. 1975;21:267-279. http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=10268.
 • [25] Sawicka-Kapusta K, Dudziński W. Cichońska M. Heavy metals concentrations in roe deer antlers from Rogów (Central Poland). In: Global trends in wildlife management. Bobek B, Perzanowskia K. Regelin W. eds. Trans.18th IUGB Congress, Kraków 1987. Kraków-Warszawa: Świat Press; 1991;421-424.
 • [26] Kardell L, Källman S. Heavy metals in antlers of roe deer from two Swedish forests, 1968–1983. Ambio. 1985;15:232-235.
 • [27] Kierdorf, H, Kierdorf U. Rś deer antlers as monitoring units for assessing temporal changes in environmental pollution by fluoride and lead in a German forest area over a 67-year period. Arch Environ Contam Toxicol. 2000;39(1):1-6. DOI: 10.1007/s002440010072.
 • [28] Pokorny B. Glinšek A. Ribariè-Lasnik C. Roe Deer Antlers as a Historical Bioindicator of Lead Pollution in the Šalek Valley, Slovenia. J Atmos Chem. 2004;49(1-3):175. DOI: https://doi.org/10.1007/s10874-004-1223-x.
 • [29] Dz. U. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 23 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie. [Regulation No. XXII/283/2012 of Regional Council of Opole Voivodeship from 30th of October 2012 about hunting grounds division in Opole Voivodeship, Journal of Laws of Opole Voivodeship from 23th of November, 2012]. http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2012/1632/akt.pdf.
 • [30] Cagnacci F, Focardi S, Heurich M, Stache A, et al. Partial migration in roe deer: migratory and resident tactics are end points of a behavioural gradient determined by ecological factors. Oikos. 2012;120(12):1790-1802. DOI: 10.1111/j.1600-0706.2011.19441.x.
 • [31] Jarnemo A. Seasonal migration of male red deer (Cervus elaphus) in southern Sweden and consequences for management. Eur J Wildl Res. 2008;54:327. https://doi.org/10.1007/s10344-007-0154-7.
 • [32] Kropil R, Smolko P, Garaj P. Home range and migration patterns of male red deer Cervus elaphus in Western Carpathians. Eur J Wildl Res. 2015;61(1):63-72. https://doi.org/10.1007/s10344-014-0874-4.
 • [33] Błaszczyk J. Gospodarowanie populacjami danieli w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Daniel (Dama dama L., 1785) w krajobrazie współczesnej Polski. Referat na konferencji. [Management of Fallow Deer populations in National Forestry Game Species Management Units. General Direction of National Forestry, Fallow Deer (Dama dama L. 1785) in landscape of Poland. Conference lecture]. Puszczykowo 17-18th of November 2010. http://wles.up.poznan.pl/sites/default/files/dokumenty/daniel_abstrakty.pdf.
 • [34] Lasy Państwowe. Lasy w Polsce 2016. [National Forests in Poland 2016]. Milewski W, editor. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, [Information Center of National]; 2016. http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/lasy-w-polsce-1/lasy-w-polsce-2016-1/lasy_w_polsce_2016.pdf.
 • [35] OGIS: http://maps.opolskie.pl/ogis/default.aspx?gpw=9e04e4b4-9467-45cf-8ac6-dae18c9f3f3e.
 • [36] Kruuk LEB, Slate J, Pemberton JM, Clutton-Brock TH. Fluctuating asymmetry in a secondary sexual trait: no associations with individual fitness, environmental stress or inbreeding, and no heritability. J Evol Biol. 2003;16:101-113. doi:10.1046/j.1420-9101.2003.00503.x.
 • [37] Bartoš L, Bahbouh R, Vach M. Repeatability of size and fluctuating asymmetry of antler characteristics in red deer (Cervus elaphus) during ontogeny. Biol J Linnean Soc. 2007;91(2):215-226. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2007.00789.x.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-477b15ff-c88a-49ac-a5cf-a7d00a92733c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.