Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 1-2 | 114--131
Tytuł artykułu

Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego : środki i narzędzia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb każdego obywatela. W. Kitler przedstawia bezpieczeństwo narodowe jako najważniejszą wartość, potrzebę narodową i priorytetowy cel działania państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy, obronę i ochronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie. Jednym z uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego są jego środki i narzędzia. Artykuł przedstawia trzy powiązane ze sobą zagadnienia tj. bezpieczeństwo narodowe, środki i narzędzia bezpieczeństwa oraz ewaluację warunków bezpieczeństwa wraz z rozwojem i zmianami zachodzącymi w działaniach (środkach) i wytworach ludzkich i naturalnych warunkujących bezpieczeństwo (narzędziach). Celem artykułu jest wskazanie jak ważne są odpowiednio dobierane środki i narzędzia dla dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Autor stawia tezy, że bez środków i narzędzi stale zmieniających się, dostosowujących się do ewoluujących warunków zapewnienie bezpieczeństwa narodowego byłoby nieosiągalne, oraz że rozwój tych działań i wytworów może mieć konsekwencje pozytywne, ale też i negatywne.
EN
Security is one of fundamental needs of every citizen. W. Kitler defines national security as the most important value, national need, and prioritised objective of not only state but also individual and social functioning. National Security is also a process which entails a variety of measures, which guarantee a permanent and free from disturbance existence and national development. A state as a political entity along with individuals, the whole society, their properties and natural environment are defended and protected against threats which significantly affect their functioning or target values and goods subjected to special protection. What affects national security are, amongst the others, its measures and tools. The article includes three issues linked one with another i.e. national security, security measures and tools, and evaluation of security conditions affected by development and changes of human activities (measures) and man-made goods and resources (tools), which all affect security. The article’s objective is to emphasise how crucial a relevant selection of measures and tools is, when the goal is to ensure national security. The author proposes theses that without continuously changing measures and tools, which adjust to evolving conditions, ensuring national security would be virtually impossible. Moreover, the development of these activities and goods might have either positive or negative impact.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
114--131
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
 • Doktorant Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej
Bibliografia
 • 1. Clausewitz C., O wojnie, Lublin 1995.
 • 2. Jaczyński S., Wielomęski A. (red.), Suwerenność państwa w dobie integracji i globalizacji, Siedlce 2007.
 • 3. Jakubczak R., Marczak J., Gąsiorek K., Jakubczak W., Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Warszawa 2008.
 • 4. Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP, Podstawowe kategorie Uwarunkowania System,Warszawa 2011.
 • 5. Kitler W., Drabik K., Szostek I. (red.), System Bezpieczeństwa Narodowego RP, Wybrane problemy, Warszawa 2014.
 • 6. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1982.
 • 7. Leszczyński M., Bezpieczeństwo Społeczne Polaków wobec wyzwań XXI w., Warszawa 2011.
 • 8. Loranty K., Bezpieczeństwo Społeczne Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2004.
 • 9. Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.
 • 10. Pawłowski J. (red. nauk.), Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu) Implikacje, Warszawa 2015.
 • 11. Przewodzki E., Bezpieczeństwo militarne państwa – analiza podstawowych pojęć i treści,Warszawa 1997.
 • 12. Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 • 13. Szpyra R., Bezpieczeństwo militarne państwa, Warszawa 2012.
 • 14. Telep D., Ewolucja struktur organizacyjnych sił zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa, rozprawa doktorska, Siedlce 2010.
 • 15. Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1985.
 • 16. Toffler A i H., Wojna i antywojna, Warszawa 1977.
 • 17. Wojnarowski J., Babula J. (red.), Bezpieczeństwo militarne Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
 • Strony internetowe
 • 1. www.bbn.gov.pl/.../Bezpieczenstwoistotapodstawowekategorieihistorycz…
 • 2. http://www.koziej.pl/index.php?pid=5
 • 3. http://www.ulc.gov.pl/pl/uav
 • 4. http://www.web.gov.pl/wiedza/587_4654_technologia-w-sluzbie-obronnosci.html
 • 5. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/amerykanskie-mysliwce-f-22-raptor-przylecialy-na-litwesygnal-ostrzegawczy-dla-rosji/vg5zbh
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-46db7e55-6f92-42f4-a2d9-70269bd6a857
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.