PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 59--61
Tytuł artykułu

Rozmyta ocena ryzyka w cyklu życia obiektów budowlanych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Fuzzy risk assessment in the life cycle of building objects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule scharakteryzowano pojęcia ryzyka i zarządzania ryzykiem, zwracając uwagę na konieczność uwzględniania oddziaływania ryzyka na wartość szacowanych kosztów cyku życia. Głównym celem proponowanego podejścia do oceny ryzyka jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy powinno się uwzględniać wpływ zidentyfikowanego czynnika ryzyka na dany składnik kosztów cyklu życia obiektu budowlanego. Prezentowany model mechanizmu wnioskującego zbudowano na podstawie rozmytej interpretacji dwóch charakterystycznych dla ryzyka zmiennych wejściowych, tj. prawdopodobieństwa i skutku zaistnienia zdarzenia niepożądanego. Z uwagi na niewielką liczbę zmiennych wejściowych, do budowy modelu wykorzystano rozmyty model wnioskowania Mamdaniego.
EN
The article describes risk and risk management, paying close attention to the need to consider the impact of risk on the value of estimated life cycle costs. The main goal of proposed approach to the risk assessment is to answer the question of consideration of the impact of the identified risk factor for a given component of the life cycle costs of a building object. This model of the reasoning mechanism is built based on fuzzy interpretation of two distinctive input variables for risk, ie. the probability and effect of unwanted phenomena. Due to the small number of input variables, to the construction of the model used the fuzzy reasoning model of Mamdani.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
59--61
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., il., tab.
Twórcy
 • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
Bibliografia
 • [1] Baloi Daniel, Andrew DF Price. 2003. „Modelling global risk factors affecting construction cost performance”. International Journal of Project Management 21 (4): 261-269.
 • [2] Boussabaine Abdelhalim, Richard Kirkham. 2008. „Whole Life-Cycle Costing: Risk and Risk Responses”. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
 • [3] Dziadosz Agnieszka. 2015. „Model oszacowania łącznych kosztów cyklu życia obiektu”. W: Tadeusz Kasprowicz (red.) Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych – rekomendowane metody i techniki. Warszawa: PAN KILiW: 245-265.
 • [4] Fojud Artur. 2007. „Modelowanie cyklu życia produktu realizowanego w ramach przedsięwzięcia budowlanego”. W: Oleg Kapliński (red.) Metody i modele badań w Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych. Warszawa: PAN KILiW, IPPT: 133-162.
 • [5] Kartam Nabil A., Saied A. Kartam. 2001. „Risk and its management in the Kuwaiti construction industry: a contractors` perspective”. International Journal of Project Management 19 (6): 325-335.
 • [6] Kasprowicz Tadeusz. 2010. „Proces analizy koncepcyjnej, projektowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć budowlanych”. Czasopismo Techniczne. Technical Transactions z. 1-B: 177-189.
 • [7] Mamdani Ebrahim H., Sedrak Assilian. 1975. „An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller”. International Journal of Man-machine Studies 7.1: 1-13.
 • [8] Plebankiewicz Edyta, Katarzyna Biadała, Damian Wieczorek. 2015. „Life cycle costs of built structures”. In Edyta Plebankiewicz (red.) Recent advances in Civil Engineering: Construction Management. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej: 83-96.
 • [9] Plebankiewicz Edyta, Krzysztof Zima, Damian Wieczorek. 2015. „Identification of risk factors in the life cycle cost of a building”. In Dariusz Skorupka (red.) Scientific problems in project management. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych: 153-165.
 • [10] Połoński Mieczysław, Kamil Pruszyński. 2001. „Problematyka ryzyka w projektowaniu realizacji robót budowlanych (cz. 1)”. Przegląd Budowlany 77: 46-49.
 • [11] Skorupka Dariusz. 2007. „Metoda identyfikacji i kompleksowej oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych”. W: Oleg Kapliński (red.) Metody i modele badań w Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych. Warszawa: PAN KILiW, IPPT: 185-204.
 • [12] ISO 15686-5: 2008. Buildings and constructed assets. Service life planning. Part 5: Life cycle costing.
 • [13] http://www.awarie.jurek.waw.pl/
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-46cb1d38-ad81-4ffd-a96b-88dd2d7c5f2d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.