PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 59, nr 2 | 92--101
Tytuł artykułu

Likwidacja zagrożenia wodnego i ograniczenia dopływu wód do szybu „Czułów” ze strony zawodnionych warstw nadkładu w SRK S.A. oddział KWK „Boże Dary”

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Liquidation of a water threat and limitations of water supply to the shaft „Czułów” from the side of the waterlogged layers of the exposure in the company of restructurization of the mines, coal mine „Boże Dary”
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono sposób likwidacji zagrożenia wodnego i ograniczenia dopływu wód do szybu „Czułów” SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” ze strony zawodnionych warstw nadkładu i utworów karbońskich. Realizacja prac polegała na wykonaniu przesłony hydroizolacyjnej oraz likwidacji otworów drenażowych zlokalizowanych wokół szybu „Czułów”. Uszczelnienie i stabilizacja górotworu obejmowała czwartorzędowy nadkład i strop słabo zwięzłego piaskowca karbońskiego do głębokości 65 m. W tym interwale głębokościowym zaprojektowano wykonanie przesłony hydroizolacyjnej w technologii iniekcyjnej, przy wykorzystaniu pionowych otworów wierconych z powierzchni w strefie zrębu szybu. Do osiągnięcia zamierzonego celu wykorzystano mieszaninę charakteryzującą się niskim współczynnikiem filtracji (k<1·10-8 m/s) nierozmywalnością i brakiem odstoju dobowego gwarantującego optymalne wypełnienie i zabezpieczenie górotworu w celu długotrwałej likwidacji zagrożenia wodnego w warunkach wzmożonej filtracji wód podziemnych. Otwory drenażowe zlikwidowano przez cementację do powierzchni terenu. W jednym z otworów pozostawiono niezlikwidowany odcinek 90 m, który posłuży jako piezometr do obserwacji odbudowywania ciśnienia piezometrycznego w górotworze. Przed rozpoczęciem robót sumaryczny dopływ wody do poziomu 282 m i do rury szybowej szybu „Czułów” od powierzchni do poziomu 282 m wynosił 2,25 m3/min. Po zakończeniu robót sumaryczny dopływ wody do poziomu 282 m i do rury szybowej szybu „Czułów” od powierzchni do poziomu 282 m wyniósł 0,30 m3/min, tzn. dopływ wody zmniejszył się o 86,7 %.
EN
In the paper there is presented a way of liquidation of water hazard and limitation of inflow of water to the shaft Czułów”, Company of Restructurization of the Mines, Coal Mine „Boże Dary” from waterlogged layers of overburden and Carboniferous strata. Realization of works was based on making of hydroisolation screen and liquidation of drainage holes situated around the shaft „Czułów”. Sealing and stabilization of rock mass comprised Quaternary overburden and roof of low compact Carboniferous sandstone up to the depth of 65 meters. In this depth interval there was done a project of hydroisolation screen in injection technology using vertical drill-holes, drilled from the surface in the zone of framework of the shaft. For intended purpose there was used a mixture characterised by low filtration coefficient (k<1·10-8 m/s), non-washability and lack of 24 hours water separation, what guarantees optimal filling and protection of rock mass for the purpose of sustained liquidation of water hazard in the conditions of intensified filtration of groundwater. Drainage holes have been liquidated by cementation to the ground surface. In one hole there was left not liquidated 90 meters long sector, which will be used as piezometer for observation of reconstruction of piezometric pressure in rock mass. Before starting works the total inflow of water to the level 282 m and to the shaft pipe of „Czułów” shaft from the surface to the level 282 m counted 2,25 m 2,25 m3/min. After fifinishing works the total inflflow of water to the level 282 m and to the shaft pipe of „Czułów” shaft from the surface to the level 282 m counted 0,30 m3/min, that is the inflflow was reduced of 86,7 %.
Wydawca

Rocznik
Strony
92--101
Opis fizyczny
Bibliogr. 3 poz.
Twórcy
autor
autor
  • PRGW Sp. z o.o., Sosnowiec
  • PRGW Sp. z o.o., Sosnowiec
autor
  • SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”
Bibliografia
  • [1] R. Kuś [2004]: “Limiting Inflow of Water to Operating Shafts by Application of Permanent Hydro-Insulating Screens” Inernational Mining Forum, A.A. Balkema Publishers: London 2004
  • [2] E.Kipko at. all [2004] „Komplieksnyj metod tamponaża pri stroitielstwie szacht” Nacjonalnyj Girniczyj Uniwersitjet Dniepropitrowsk
  • [3] Kuś R. Popov A. [2000] “Ocena wpływu powierzchni jednostkowej fazy stałej w roztworach uszczelniających na ich właściwości migracyjne i przeciwfiltracyjne“. “Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych” – materiały konferencyjne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-41e4e4fa-0808-4b2a-918f-2271a494718e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.