PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 8990--8996, CD3
Tytuł artykułu

Reverse logistics in waste management – from landfilling on streets to sustainable waste management and “zero waste” strategy

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
PL
Logistyka odzysku w gospodarce odpadami – od składowania na ulicach do zrównoważonej gospodarki odpadami i strategii “Zero odpadów”
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In ancient Rome, household waste were thrown out directly into the streets, rivers or into the pits on the outskirts of the city. The industrial revolution in the 19th century resulted in a significant increase in the amount of generated waste. It contributed also to the change in waste composition. Therefore, in the end of the 19th century, household waste started to be potentially valuable source of raw materials. The problems related to waste disposal have become a serious civilization challenge in the second half of the 20th century. Comprehensive response to the environmental, economic and social challenges of the modern world, including waste management, has become the concept of sustainable development. Breaking link between economic growth and waste generation is the most important aim of the European Union waste strategy. If it is not possible the treatment of waste must follow the hierarchy which is listed in order of priority: preparing for reuse, recycling, other recovery e.g. energy recovery. The paper presents the stages of development of waste management in Europe. It shows how municipal waste gained the status of valuable source of raw materials with measurable economic value. The European Union strategy and requirements of introduction the sustainable waste management and “zero waste” strategy are also presented.
PL
W starożytnym Rzymie odpady z gospodarstw domowych wyrzucane były bezpośrednio na ulice, do rzek lub dołów na obrzeżach miasta. Rewolucja przemysłowa w XIX w. spowodowała znaczny wzrost ilości produkowanych odpadów jak również wpłynęła na zmianę ich składu. Dlatego pod koniec XIX w. odpady komunalne stały się potencjalnym źródłem surowców. Problemy związane z usuwaniem odpadów stały się poważnym cywilizacja wyzwaniem dopiero w drugiej połowie XX w. Stworzona w tym czasie koncepcja zrównoważonego rozwoju stała się kompleksowa odpowiedzią na wyzwania środowiskowe, gospodarcze i społeczne współczesnego świata, w tym także i gospodarki odpadami. Przerwanie powiązania pomiędzy wzrostem gospodarczym a zwiększającą się ilością produkowanych odpadów zostało uznane za jeden z kluczowych celów polityki środowiskowej Unii Europejskiej. W przypadku gdy odpady są jednak wytwarzane ich przetwarzanie musi odbywać się zgodnie z następującą hierarchią: przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, np. odzysk energii. W artykule przeanalizowano etapy rozwoju gospodarki odpadami w Europie. Pokazano w jaki sposób odpady komunalne zaczęły być traktowane jako potencjalne źródło surowców o wymiernej wartości finansowej. Również przedstawiono wymagania Unii Europejskiej, których zadaniem jest wprowadzenie w całej Wspólnocie zrównoważonej gospodarki odpadami a następnie strategii „zero odpadów”.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
8990--8996, CD3
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
autor
 • AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, Krakow, Poland, jakubiak@agh.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Barles S.: History of waste management and the social and cultural representation of waste, [In:] Agnoletti, M., Johann, E. & Neri Serneri, S. (Eds.) World environmental history, Oxford: Eolss Publishers, 2011.
 • [2] Chandler A. J., Eighmy T. T., Hjelmar O., Kosson D. S., Sawell S. E., Vehlow J., Sloot H. A., Hartlén J.: Municipal solid waste incinerator residues, “Studies in Environment Science” 67, Elsevier Science B.V., Holand. 1997.
 • [3] Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions: Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe (COM/2014/0398 final), 2014.
 • [4] Curran T., Williams I.D.: A zero waste vision for industrial networks in Europe. “Journal of Hazardous Materials”, Vol. 207–208, Pages 3–7, 2012.
 • [5] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/1600/WE z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego.
 • [6] Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
 • [7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
 • [8] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
 • [9] Foltynowicz Z., Mancewicz M.: Historia gospodarki odpadami. Cz. I, „Recykling” 9(141), 2012.
 • [10] Gwiazdowicz M.: Reforma gospodarki odpadami komunalnymi, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Infos zagadnienia społeczno-gospodarcze 12(149), 2013.
 • [11] Jakubiak M.: Analysis of implementing sustainable municipal solid waste management : Krakow city case study. SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation, Vol. 2, Ecology and environmental protection, STEF92 Technology Ltd., Sofia, pp. 17-24, 2014.
 • [12] Jakubiak M., Śliwka M.: Gospodarka odpadami komunalnymi w Krakowie jako element zrównoważonego rozwoju miasta, „Logistyka” 4/2013, 2013.
 • [13] Lemann M.F.: Waste Management, Peter Lang Publ, Bern, 2008.
 • [14] Louis G.E.: A historical context of municipal solid waste management in the United States. “Waste Management & Research” 22/2004 p. 306–322.
 • [15] Matlak D.: Zero odpadów dla Europy! “Logistyka Odzysku” 4/2014(13), pp.10–11.
 • [16] Pichtel J.: Waste Management Practices: Municipal, Hazardous, and Industrial, CRS Press, USA, 2014.
 • [17] Strasser S.: Waste and Want: The Other Side of Consumption. Berg Publishers, U.S.A., 1992.
 • [18] Vehlow J.: Biogenic waste to energy - an overview, Bioenergy Australia 2005, Conf: Biomass for Energy, the Environment and Society, Melbourne, Australia, 2005.
 • [19] Vehlow J., Bergfeldt B., Visser R., Wilén C.: European Union waste management strategy and the importance of biogenic waste, Springer-Verlag, “Journal of Material Cycles and Waste Management”, 9(2)/2007.
 • [20] Velis C.A., Wilson D.C., Cheeseman C.R.: 19th century London dust-yards: A case study in closedloop resource efficiency. “Waste Management” 29(4)/2009, pp. 1282–1290.
 • [21] Worrell W. A., Vesilind P.A.: Solid Waste Engineering, Cengage Learning, U.S.A., 2011.
 • [22] Wilson D.G.: Handbook of solid waste management, Van Nostrand Reinhold Company, New York, U.S.A., 1977.
 • [23] Wilson D.C.: Development drivers for waste management, “Waste Manage & Research” Vol. 25, Is. 3, UK, 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3e53ed9b-6fc6-403a-9089-41896840d88e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.