PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | R. 89, nr 10 | 22--27
Tytuł artykułu

O projektowaniu ściany szczelinowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
On designing of diaphragm walls
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono proces weryfikacji i porównania obliczeń otrzymanych z programu bazującego na metodzie elementów skończonych z wynikami analitycznymi dla analizowanej ściany szczelinowej z przyporą ziemną. Dodatkowo autorzy dokonali krótkiego przeglądu literatury z zakresu ścian szczelinowych.
EN
The paper presents the process of verification and comparison of calculations received from the program based on the finite element method with analytical results for the analyzed diaphragm wall with an earth buttress. In addition, the authors have prepared a short review of literature in the field of diaphragm walls.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
22--27
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., il., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Gdańska
autor
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • [1] Balay J., Recommandations pour le choix des paramtres de calcul des écrans de soutnement par la méthode aux modules de réaction. LCPC, Paryż, 1984, str. 24
 • [2] Barański M., Popielski P., Szczepański T., Wrona M., Analiza możliwości weryfikacji modelu numerycznego na podstawie pomiarów i badań wykonanych w trakcie realizacji obiektu, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 1/2007, str. 1–14
 • [3] Grodecki M., Modelowanie numeryczne statyki ścianek szczelnych i szczelinowych, Praca doktorska, Politechnika Krakowska, 2007
 • [4] Gryczmański M., Wprowadzenie do opisu sprężysto-plastycznych modeli gruntów, Wyd., KILiW PAN, IPPT PAN, Studia z zakresu inżynierii 40/1995, str. 156
 • [5] Grzegorzewicz K., Projektowanie i wykonawstwo ścian szczelinowych, Geoinżynieria: drogi, mosty, tunele 3/2005, str. 43–51
 • [6] Grzegorzewicz K., Rychlewski P., Ściany szczelinowe jako konstrukcje oporowe. Inżynieria i Budownictwo 7-8/2007, str. 397–398
 • [7] Horodecki G. A., Bolt A. F., Dembicki E., Przemieszczenia ścian szczelinowych stanowiących obudowy wykopów głębokich. XLIX KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 2003, tom V, str. 33–40
 • [8] Horodecki G.A., Oddziaływania środowiskowe wykopów głębokich w terenach zurbanizowanych, Inżynieria Morska i Geotechnika 3/2006, str. 168–181
 • [9] Janusz J., Janusz W., Problemy geodezyjnej kontroli bezpieczeństwa budynków znajdujących się w strefie wpływu głębokich wykopów, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, tom XLV, zeszyt 96/1998, str. 47–72
 • [10] Janusz J., Analiza ugięcia i zmian nachylenia ścian szczelinowych, Inżynieria i Budownictwo 6/2002, str. 329–331
 • [11] Janusz J., Wyniki pomiarów inklionometrycznych ściany szczelinowej, Inżynieria i Budownictwo 6/2000, str. 319–320
 • [12] Jarominiak A., Lekkie konstrukcje oporowe, WKŁ, Warszawa, 2000
 • [13] Krasiński A., Pomoce dydaktyczne. Obliczanie i projektowanie ścianek szczelnych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2007
 • [14] Mitew-Czajewska M., Siemińska-Lewandowska A., Analiza ściany oporowej według EN 1997-1:2004 Eurocode 7, Inżynieria i Budownictwo 3/2005, str. 129–131
 • [15] Mitew-Czajewska M., Analiza numeryczna przemieszczeń ściany szczelinowej stanowiącej obudowę głębokiego wykopu, Inżynieria i Budownictwo 7-8/2007, str. 393–396
 • [16] Pasik T., Koda E., Analiza sił wewnętrznych i przemieszczeń rozpieranej ściany szczelinowej, Acta Scientiarum Polonorum, Architectura 12(4)2013, str. 121–133
 • [17] Siemińska-Lewandowska A., Mitew-Czajewska M., Tomczak U., Analiza przemieszczeń ścian głębokich wykopów realizowanych w Warszawie, Inżynieria i Budownictwo 4/2011, str. 214–217
 • [18] Siemińska-Lewandowska A., Bezpieczeństwo posadowienia obiektu według norm europejskich. Aktualne problemy i budowy i projektowania głębokich wykopów, cz. 2. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 5-6/2010, str. 86–91
 • [19] Siemińska-Lewandowska A., Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo, WKŁ, Warszawa, 2011
 • [20] Siemińska-Lewandowska A., Projektowanie ścian głębokich wykopów – teoria i praktyka, Geoinżynieria: drogi, mosty, tunele 2/2006, str. 16–22
 • [21] Siemińska-Lewandowska A., Przemieszczenia kotwionych ścian szczelinowych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Budownictwo 139/2001, str. 3–155
 • [22] Siemińska-Lewandowska A., Ściany szczelinowe jako element głębokiego posadowienia. Materiały Budowlane 2/2004, str. 8–10
 • [23] Tomczak U., Zorzycki M., Główne problemy projektowania i wykonywania ścian szczelinowych w centrach miast na przykładzie Trasy W-Z w Łodzi, Materiały Budowlane 2/2017, str. 12–13
 • [24] Tomczak U., Monitoring ścian szczelinowych, Drogi: lądowe, powietrzne, wodne 6/2010, str. 32–39
 • [25] Weissenbach A., Baugruben. Teil, II (1975), Teil III (1977) – Verlag Ernst & Sohn, Berlin
 • [26] Ściana zabezpieczająca. Projekt budowlany, Kappa-Projekt Sp. z o.o., Warszawa, maj 2015
 • [27] PN-EN 1997-1: Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne
 • [28] PN-EN 1538+A1:2015-08 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ściany szczelinowe
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3e2317cb-17ea-40d4-acf1-445f988f679f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.