PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 4 | 47--58
Tytuł artykułu

Edukacja jako narzędzie budowania niezależności starszych osób w aspekcie ruchu drogowego (1)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Education as a tool for building independence of olderly persons in the context of the road traffic (1)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Negatywne skutki globalnych przemian społeczno-ekonomicznych, politycznych i kulturowych tworzących współczesną rzeczywistość dotykają przede wszystkim osoby starsze. Dotyczą one wielu obszarów życia społecznego, w tym ruchu drogowego. W artykule przedstawiono prognozy demograficzne dla świata i Polski oraz wskazano - w kontekście starzejących się społeczeństw - warunki bezpiecznego, wygodnego i samodzielnego poruszania się osób starszych.
EN
The negative effects of the global socio-economic, political and cultural changes making up the contemporary reality affect primarily the elderly people. They concern many areas of social life, including road traffic. The article presents demographic forecasts for the world and Poland, and indicated - in the context of aging populations - the conditions for a safe, comfortable and independent movement of the elderly.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
47--58
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz., rys., wykr.
Twórcy
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Instytut Transportu Samochodowego
autor
 • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
 • [1] A glossary terms for community health care and services for older persons. Ageing and health technical report (2004): WHO.
 • [2] Abramowska-Kmon A. (2011): O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Demograficzne 1(159).
 • [3] Ala-Mutka K., Malanowski N., Punie Y., Cabrera, M. (2008): Active Ageing and the Potential of ICT for Learning, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • [4] Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki IV edycji badań BKL z 2013 roku (2014): Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • [5] Chabior A. (2009): Społeczny wymiar kształcenia gerontologicznego - aspekt teoretycznopraktyczny, w: Stopińska-Pająk, A. (red.): Chowanna, Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność, Tom 2 (33), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • [6] diagnoza.com (14.11.2015)
 • [7] Dzięgielewska M. (2009): Edukacja jako sposób przygotowania do starości w: Stopińska-Pająk A. (red.): Chowanna, Edukacja wobec starości - tradycja i współczesność, Tom 2 (33), op. cit. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • [8] Frątczak, E., Sobiesiak, A. (1999): Sytuacja demograficzno-społeczna osób starszych, w: Seniorzy w społeczeństwie polskim, GUS, Warszawa.
 • [9] Gore C., Figueiredo J. B. (2003): Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu, w: Problemy polityki społecznej - Studia i dyskusje, nr 5, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 • [10] Jankowska D. (2013): Mobilność i bezpieczeństwo starszych uczestników ruchu drogowego w kontekście światowych badań, Kwartalnik Motoryzacyjny Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego, nr 2.
 • [11] Miczyńska-Kowalska M. (2013): Wartości w postmodernizmie. Koncepcja dekonstrukcji rzeczywistości społecznej - analiza krytyczna, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • [12] Omyła-Rudzka M. (2012): Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, Komunikat z badań CBOS, BS/83/2012, Warszawa.
 • [13] Polityka senioralna, Magazyn Fundacji Zaczyn, nr 1/2015, www.zaczyn.org. (14.11.2015)
 • [14] polsenior.iimcb.gov.pl. (14.11.2015)
 • [15] Produkty i usługi przyjazne dla osób starszych - szansa na rozwój społeczno-gospodarczy (2013): Komisja Europejska.
 • [16] Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, Załącznik do uchwały Nr LXXII/1870/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 r.
 • [17] Prognoza ludności na lata 2014-2050, (2014): GUS, Warszawa 2014.
 • [18] Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, Załącznik do uchwały nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. Warszawa.
 • [19] Starzenie się i polityka zatrudnienia: Polska 2015. Lepsza praca wraz z wiekiem, OECD 2015.
 • [20] Stopińska-Pająk A. (red.) (2009): Wstęp, w: Chowanna, Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność, Tom 2 (33), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • [21] Szarfenberg R., Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Wykład, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski rszarf.ips.uw.edu.pl/uiws/01uiws.pdf. (14.11.2015)
 • [22] Szarota, Z. (2014): Era trzeciego wieku - implikacje edukacyjne, w: Edukacja ustawiczna dorosłych, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytutu Badawczy, nr 1(84).
 • [23] Szarota Z. (2009): Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy, w: Chowanna, Edukacja wobec starości - tradycja i współczesność, Tom 2 (33), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • [24] telegrafdemograficzny.bblog.pl/wpis,piramida;wieku;ludnosci;w;wybranych;krajach;w;2013;r; ,149210.html. (14.11.2015)
 • [25] www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/ageing-and-employmentpolicies-poland-2015_9789264227279-en#page7. (14.11.2015)
 • [26] www.oecd.org/newsroom/promowanieduszejaktywnocizawodowejjestniezbdnymwarunkiemdlaprzyszegodobrobytuwpolsce.htm. (14.11.2015)
 • [27] zaczyn.org/jolanta-perek-bialas-polityka-senioralna-a-jakosc-zycia-osob-starszych (14.11.2015)
 • [28] Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 zostały przyjęte 24 grudnia 2013 r. uchwałą nr 238 Rady Ministrów i opublikowane w Monitorze Polskim 4 lutego 2014 r. (Poz. 118); www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/zalozeniadlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-na-lata-20142020/
 • [29] 3obieg.pl/eurostat-opublikowal-prognozy-demograficzne-do-2060-roku-tak-wygladakatastrofa-demograficzna. (14.11.2015)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3e061e87-299d-4b12-be98-f420cad36b12
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.