PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 1331--1338, CD2
Tytuł artykułu

Overview of selected costs incurred in transport activity

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
PL
Przegląd wybranych kosztów ponoszonych w działalności transportowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The basis of business management, is knowledge about sources of revenue and the knowledge of cost drivers. This article is devoted to this second element, and so the cost that exist in the enterprise. Particular attention was paid to the costs incurred by the operators of the activities related to transport. Among these costs may be mentioned costs associated with the purchase of fuel, passing on public roads, employment of workers, insurance. Knowledge of these costs determines the correct management of a transport company. It also allows you to plan appropriate measures aimed at developing the company.
PL
Podstawą zarządzania przedsiębiorstwem, jest wiedza na temat źródeł pozyskiwania przychodów, jak i znajomość czynników kosztotwórczych. Niniejszy artykuł został poświęcony temu drugiemu elementowi, a więc kosztom, jakie w przedsiębiorstwie występują. Szczególną uwagę zwrócono na koszty jakie ponoszą podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z transportem. Pośród tych kosztów można wymienić koszty związane z zakupem paliwa, przejazdem po drogach publicznych, zatrudnieniem pracowników, ubezpieczeniami. Znajomość tych kosztów warunkuje poprawne zarządzanie firmą transportową. Umożliwia również zaplanowanie odpowiednich działań mających na celu rozwój firmy.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
1331--1338, CD2
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Faculty of Transport, Silesian University of Technology
autor
 • Faculty of Law and Administration, University of Silesia
 • Faculty of Transport, Silesian University of Technology
 • Faculty of Transport, Silesian University of Technology
autor
 • Faculty of Transport, Silesian University of Technology
Bibliografia
 • [1]. Bąk M. (red): Koszty i opłaty w transporcie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 • [2]. Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J.: Koszty w transporcie samochodowym. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2011.
 • [3]. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E.: Przychody, koszty i wynik finansowy przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • [4]. Krzak J.: Systemy opłat elektronicznych w drogowym transporcie towarowym Unii Europejskiej. In: http://www.bas.sejm.gov.pl/.
 • [5]. Mindur L.: Technologie transportowe XXI wieku. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2008.
 • [6]. Romanow P.: Koszty transportu w działalności przedsiębiorstw transportu drogowego. Logistyka, Vol. 2/2013.
 • [7]. Waśkiewicz J., Balke I.: Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu oraz ich struktura rodzajowa w badanych polskich przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego w latach 2009-2011 i I półroczu 2012r. Transport Samochodowy, Vol. 4/2012. Instytut Transportu Samochodo-wego, Warszawa.
 • [8]. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (1999/62/WE).
 • [9]. Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.
 • [10]. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym z dnia 27 października 1994 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2571, z późn.zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3da63476-c1f8-419d-b67c-51c293bdbad6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.