PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 78 | 489--504
Tytuł artykułu

Analiza i ocena gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych miastach regionu śląskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Analysis and evaluation of municipal waste management in selected cities of Silesia region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Racjonalna gospodarka odpadami powinna zapewniać właściwy stan środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów ponoszonych przez system logistyczny, poprzez integracje przepływów odpadów w czasie i przestrzeni. Można to osiągnąć przez właściwe zagospodarowanie odpadów, odzysk surowców z odpadów, substytucję surowców naturalnych odpadami, zwiększenie zysku przez recykling, unieszkodliwianie odpadów w celu ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania, zastosowanie się do wymagań przepisów krajowych i dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska.
EN
Rational waste management should ensure appropriate environmental impact and reduce the costs incurred by the logistics system, by integrating waste flows in time and space. This can be achieved through proper waste management, waste materials recovery, substitution of natural resources through wastes increase profits by recycling, disposal of waste in order to reduce the amount of waste to be landfilled, compliance with requirements of national legislation and EU directives in the area environmental protection.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
489--504
Opis fizyczny
BIbliogr. 20 poz.
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Bendkowski J., Wengierek M.: Logistyka odpadów, tom 1. Politechnika Śląska, Gliwice 2004, s. 62.
 • 2. Brdulak H.: Logistyka Przeszłości. PWE, Warszawa 2012, s. 140.
 • 3. Grzybowska K.: Podstawy logistyki. Difin, Warszawa 2009, s. 400.
 • 4. Jaworski J., Mytlewski A.: Funkcjonowanie systemów logistycznych. WSB, Gdańsk 2009, s. 199.
 • 5. Kispierska-Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka. ILiM, Poznań 2009, s. 438.
 • 6. Korzeń Z.: Ekologistyka. Biblioteka Logistyka, Poznań 2001, s. 16.
 • 7. Korzeń Z.: Logistyka recyrkulacji odpadów – istota i cele główne, cz. 2. „Logistyka”, 1996, s. 2-8.
 • 8. Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 przyjęty Uchwałą nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. oraz Uchwały nr I/V/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie: wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 (z późń. zm.).
 • 9. Przywarska R.: Podstawy oczyszczania miast i terenów wiejskich. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2003, s. 26.
 • 10. Rosik-Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa 2008, s. 298.
 • 11. Rosik-Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa 2002, s. 50.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DzU z 2013 r., poz. 122).
 • 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (DzU z 2012 r., poz. 1052).
 • 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2011 r. (DzU z dnia 8 października 2011).
 • 15. Szołtysek J.: Logistyka zwrotna. ILiM, Poznań 2009, s. 93.
 • 16. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (DzU 2013 poz. 21).
 • 17. Ustawa o transporcie odpadów z dnia 14 grudzień 2012 r. (DzU z 2013 r., poz. 21).
 • 18. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.2013 (DzU 2013, poz. 1399).
 • 19. Wengierek M.: System logistyczny odpadów dla regionu uprzemysłowionego. Struktura systemu. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 3. Politechnika Śląska, Gliwice 1998.
 • 20. Wengierek M.: System logistyczny odpadów. Sfera regulacji. Współpraca uczestników łańcucha dostaw. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 56. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3ccdaf06-544d-49f9-804b-8ae9e811bdd0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.