PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | T. 2 | 345-361
Tytuł artykułu

Analiza w wypadków przy pracy dla potrzeb zmniejszenia ryzyka zawodowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Analysis of accidents at work for reduce the risk of training on the example of selected company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W minionym wieku rozwój techniki i technologii spowodował gwałtowny wzrost zagrożeń wypadkami i katastrofami, które jednocześnie przyczyniły się do rozwoju różnorodnych działań prewencyjnych, przybierających formę instytucjonalną, prawną oraz naukowo-techniczną. W przemyśle, gdzie proces produkcji jest realizowany w systemie „człowiek – obiekt techniczny – środowisko”, ryzyko dotyczy wszystkich elementów tego systemu. Zakłócenia w działaniu któregokolwiek z wymienionych elementów mogą doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia człowieka, uszkodzenia obiektu technicznego zanieczyszczenia środowiska. Ryzyko zawodowe zawsze wiąże się z możliwością poniesienia straty i towarzyszy każdej działalności, a człowiek stale narażony jest na różnego rodzaju zagrożenia, które często prowadzą do wypadków. Dlatego ważne jest, aby dążyć do minimalizacji ryzyka, na które jesteśmy narażeni. W artykule przedstawiono metodykę analizy i oceny wypadkowości w przemyśle na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Do oceny i analizy wypadkowości zaproponowano wskaźniki wypadkowości. Przeprowadzona analiza wypadków przy pracy w latach 2007-2013 przedstawia, na jakim poziomie kształtuje się liczba wypadków przy pracy w zależności od przyjętego kryterium. Na podstawie przeprowadzonej analizy wypadkowości, określono stanowisko pracy obciążone największą wypadkowość. Przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego na stanowisku objętym największą wypadkowością pozwoliła na stwierdzenie, iż jednym z najlepszych sposobów minimalizacji ryzyka, a w konsekwencji zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, jest ciągłe podnoszenie świadomości oraz kultury bezpieczeństwa pracy pracowników.
EN
In the past century the development of techniques and technologies has caused a sharp increase in the risks of accidents and disasters, which also contributed to the development of a variety of preventive measures, taking the form of institutional, legal, and scientific and technical support. Occupational risk is always associated with the possibility of incurring losses and accompanies each activity. In an industry where the production process is implemented in the system "man -a technical object -environment," it refers to all elements of the system. Interference to any of the above elements can lead to the deterioration of human health, damage to a technical object or environment pollution. Society is constantly exposed to various risks, which often lead to accidents. Therefore, it is important to seek to minimize the risks to which we are exposed. The paper presents a methodology of analysis and evaluation of accidents in the industry as an example of the selected company. To assess and analyze the proposed accident accident rates. The analysis of accidents at work in the period 2007-2013 shows what level is as the number of accidents at work, depending on the adopted criterion. Based on the analysis of accidents, specified workstation loaded with the most accidents. The risk assessment training on a bench under the highest accident rate has allowed the conclusion that one of the best ways to minimize risk and, consequently, reduce the number of accidents at work is to continue raising awareness and safety culture workers.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
345-361
Opis fizyczny
Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • [1] Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1817_PLK_HTML.htm (data dostępu: 14.05.2014)
  • [2] Pietrzak L. Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2007
  • [3] Romanowska–Słomka I., Słomka A.: Zarządzanie ryzykiem zawodowym. Wyd. VI. Wydawnictwo Tarbonus Sp. z o.o., Kraków 2008
  • [4] Zawieski W.M. (red.): Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2009
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3cc9770f-9d41-40f0-8eb8-94d89edae1dd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.