PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 | 474--483, CD
Tytuł artykułu

Logistic strategies in shaping competitive edge of enterprise

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
PL
Strategie logistyczne w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa
Konferencja
Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej „Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i Praktyka” (10 ; 06.06-08.06. 2018, Jadwisin, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Considerations prove that an issue of competition through logistics is very complicated in a given firm. It results not only from the various ways of understanding and applying logistics in enterprises but also lots of possible combinations of linking logis tics with the different trends of management to gain a competitive edge. Therefore, it is a wide spectrum of possibilities. It is not enough to claim that the thing is in invisible and difficult to falsify financial assets of enterprise. One cannot base a ny conclusion on the results obtained by the particular firms presented as examples in the relevant literature because it can be a misleading approach. When putting an effort in systematizing these issues, as the leading purpose of this elaboration, o ne should recognize possibilities of various logistic conceptions to make the final assessment of obtained results. There is a wide spectrum of opinions about the essence and role of logistics in the enterprise from the coordination of flows at the operat ional level through coordination of functions and areas of activity to the final conception of integrated managing the organization and the level at which it is formulated. At the lowest level it is possible only to improve a flow of raw materials and prod ucts resulting with reduction of production costs that slightly facilitates elasticity of firm's competitiveness. On the contrary, the widest spectrum of logistics applied in the enterprise allows achieving the very wide range of its activity in favor of v arious strategies determining the different ways an own position of a firm at the market. It means that the wider range of logistics applied in enterprises, the better possibilities of gaining a competitive edge.
PL
Rozważania dowodzą, że kwestia konkurencji za pośrednictwem logistyki jest bardzo skomplikowana w danej firmie. Wynika to nie tylko z różnych sposobów zrozumienia i zastosowania logistyki w przedsiębiorstwach, ale także wielu możliwych kombinacji logistyki łączącej się z różnymi kier unkami zarządzania w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dlatego szerokie spektrum możliwości. Nie wystarczy stwierdzić, że rzecz jest niewidoczna i trudna do sfałszowania aktywów finansowych przedsiębiorstwa. Nie można oprzeć żadnych wniosków na temat wyników osiągniętych przez konkretne firmy przedstawione jako przykłady w odpowiedniej literaturze, ponieważ może to być mylące podejście. Dokonując wysiłków w usystematyzowaniu tych zagadnień, jako głównego celu opracowania, należy rozpoznać możliwości r óżnych koncepcji logistycznych, aby dokonać ostatecznej oceny otrzymanych wyników. Istnieje szerokie spektrum opinii na temat istoty i roli logistyki w przedsiębiorstwie z koordynacji przepływów na poziomie operacyjnym poprzez koordynację funkcji i obszarów działalności do ostatecznej koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją i poziomu, na którym jest sformułowane. Na najniższym poziomie możliwe jest jedynie poprawienie przepływu surowców i produktów, co powoduje obniżenie kosztów produkcji, co nieznacznie ułatwia elastyczność konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wręcz przeciwnie, najszersze spektrum logistyki stosowanej w przedsiębiorstwie pozwala na osiągnięcie bardzo szerokiego zakresu swojej działalności na rzecz różnych strategii określających różn e sposoby własnej pozycji firmy na rynku. Oznacza to, że szersza gama zastosowań logistycznych w przedsiębiorstwach daje lepsze możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
474--483, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • 1. Ciesielski M , (1999), Logistyka w strategiach firm , PWN, Warszawa
  • 2. Płaczek E, ( Analiza outsourcingu w praktyce funkcjonowania MSP produkcyjnych „Logistyka” nr6
  • 3. Pierścionek Z, (1995), Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
  • 4. Olszewski J, (2008), Dobry czas na innowacje , „Logistyka a jakość” nr 6
  • 5. Antoniak M , (2004), Strategie logistyczne , WSC, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3b8eeeb7-8fdd-4461-8227-463e4fc1a127
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.