PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 21, nr 3 | 137--148
Tytuł artykułu

Obecny stan infrastruktury technicznej melioracyjnej i kierunki jego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The current state of the melioration technical infrastructure and development directions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwój rolnictwa zrównoważonego jest w dużym stopniu uzależniony od zapewnienia prawidłowych stosunków wodno-powietrznych w glebie. Temu celowi służy techniczna infrastruktura melioracyjna. Eksploatacją części tej infrastruktury, zwaną melioracjami szczegółowymi, zajmują się miedzy innymi spółki wodne. Członkowie spółki wodnej czerpią z przynależności do niej korzyści, są jednak zobowiązani do przyjęcia i realizacji obowiązków, jakie nakłada na nich status spółki. Do obowiązków tych należy dbałość o stan techniczny melioracji szczegółowych. Z różnych przyczyn odnotowano w ostatnim dwudziestoleciu zmniejszenie się liczby spółek wodnych, czego wynikiem jest degradacja infrastruktury technicznej melioracji szczegółowych. Aby określić przyczyny wyżej wymienionego spadku przeprowadzono badania spółek wodnych na terenie gminy Sokoły w województwie Podlaskim, z zastosowaniem metody wyceny warunkowej CVM (ang. „contingent valuation metod”). Przeprowadzono również wiele wywiadów dotyczących działalności spółek w innych województwach. W wyniku analizy i oceny zebranych informacji w pracy sformułowano wiele zaleceń i propozycji, mających na celu poprawę obecnej eksploatacji systemów melioracji szczegółowych.
EN
The development of sustainable agriculture is heavily dependent on ensuring proper relationships of water and air in the soil. The technical infrastructure of melioration serves this purpose. The exploitation of a part of this infrastructure, called detailed melioration, is among others the responsibility of water companies. Members of the water company derive benefits resultant from the membership, however they are required to accept and implement the obligations which the status of the company imposes on them. These duties include the care of the technical condition of detailed meliorations. Due to the various reasons in the last two decades the number of water companies has declined, resulting in degradation of the technical infrastructure of the detailed meliorations. To determine the cause of the above-mentioned drop an investigation of water companies was carried out using the Contingent Valuation Method (CVM) in the municipality of Sokoły in the Podlaskie voivodeship. In addition, a number of interviews was conducted on the activities of companies in other voivodeships. As a result of analysis and evaluation of the information gathered, a number of recommendations and proposals was elaborated to improve the current operation of specific water management systems.
Wydawca

Rocznik
Strony
137--148
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • Urząd Gminy Sokoły
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie, Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, tel. 22 542-11-18, k.wierzbicki@itep.edu.pl
Bibliografia
 • BRUSZEWSKA I. 2012. Ocena wybranej infrastruktury technicznej na przykładzie gminy Sokoły. Rozprawa doktorska. Falenty. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.
 • GAWŁOWSKI S. 2010. Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska na interpelację posłów Witolda Kochana i Tadeusza Arkita z dnia 8 kwietnia 2010 r. do Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania spółek wodnych s.1.
 • KACA E. 2011. Melioracje wodne jako czynnik ograniczający skutki ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. Nr 3 s. 111–114.
 • KACZMARCZYK M., NIEDZIELSKI K. 2011. Aktualny stan melioracji w Polsce. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. Nr 1 s. 21–26.
 • LIZIŃSKI T. 2010. Podstawy ekonomii środowiska i zarządzania środowiskiem. Elbląg. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa s. 259.
 • NIK 2010. Informacja o wynikach kontroli utrzymania melioracji wodnych szczegółowych w województwie podlaskim w latach 2007–2009 (I półrocze). Delegatura w Białymstoku. LBI-410-009-00/2009. Nr ewid.: 9/2010/P09122/LBI. ss. 58.
 • RYTLEWSKI M. 1996. Melioracje wodne w Polsce. Nr 3. Warszawa. Wydaw. SITWM s. 98–101.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-396b1b9f-0858-43a4-aa20-fd8cfbfc3cef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.